Latvijas Ornitoloģijas biedrības interešu pārstāvība un sabiedrības iesaiste

PROJEKTA NOSAUKUMS:
Latvijas Ornitoloģijas biedrības interešu pārstāvība un sabiedrības iesaiste

PROJEKTA NORISES LAIKS:
2020.–2023. gads
IZPILDĪTĀJS:
Latvijas Ornitoloģijas biedrība
FINANSĒTĀJS:
Aktīvo iedzīvotāju fonds
PROJEKTA NORISES VIETA:
Latvija
PROJEKTA VADĪTĀJS:
Viesturs Ķerus, e-pasts: viesturs@lob.lv, mob. tālr. 29459742

PROJEKTA MĒRĶIS:
Nodrošināt LOB un plašākas sabiedrības līdzdalību stratēģiski svarīgajos lēmumos attiecībā uz dabas aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu.

PROJEKTA PAPILDINFORMĀCIJA:

PROJEKTA FINANSĒJUMS:                                      104 930.24 EUR

Projektu finansiāli atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas granta apjoms ir 104 930.24 EUR. Latvijā šo finansējumu administrē Aktīvo iedzīvotāju fonds. Aktīvo iedzīvotāju fonds ir Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu programma, kas Latvijā tiek īstenota no 2020. līdz 2024. gadam ar mērķi stiprināt pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību un vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas.

Mērķa īstenošanai:
1. LOB tiks pārstāvēta konsultatīvajās padomēs un darba grupās, kas attiecas uz LOB stratēģijas aptvertajām jomām – sugu un biotopu aizsardzību, dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu.
2. Tiks veikts politikas plānošanas dokumentu (vismaz 2) izvērtējums un par to informēta sabiedrība.
3. Sagatavoti 40 video stāsti par LOB biedru pieredzi pilsoniskajās aktivitātēs un dabai draudzīgā rīcībā.
4. Sabiedrība aicināta iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos un pilsoniskajās aktivitātēs, piedaloties vismaz 5 sabiedriskajās apspriešanās, pievēršot uzmanību normatīvo aktu izpildei un vēršoties pie savas pašvaldības savvaļas dzīvnieku ārstēšanas un rehabilitācijas sistēmas sakārtošanai.
5. Skaidrots darbs par LOB līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos ar regulāru informāciju sociālajos medijos un plašsaziņas līdzekļos.
6. Īstenota sadarbība ar citām interešu grupām kopējo interešu pārstāvībā, vienojoties par kopīgu nostāju ar citām aktīvākajām dabas aizsardzības organizācijām un meklējot iespējas sadarbībai un kopīga viedokļa paušanai arī ar lauksaimnieku, meža īpašnieku un mednieku organizācijām.
7. Sniegti atzinumi par organizācijas darbības jomām atbilstošajiem normatīvo aktu projektiem, rīkojoties pēc situācijas un vajadzības.

PROJEKTA ATBALSTĪTĀJI:

PROJEKTA JAUNUMI:

LOB biedru kopsapulce 2021. gada 6. martā

Sestdien, 2021. gada 6. martā, tiešsaistē notiks LOB biedru kopsapulce. Kopsapulce tiks translēta arī LOB YouTube kontā (https://youtube.com/putnidaba) un tajā iespējams piedalīties ikvienam interesentam. Ja nav iespēju pievienoties kopsapulcei tiešsaistē, bet vēlaties saņemt rakstisku apkopojumu, sazinieties ar LOB, rakstot uz e-pastu putni@lob.lv vai zvanot pa tālruni 67221580 (darba dienās plkst. 10.00-16.00). Lai saņemtu tiešo saiti kopsapulcei, lūdzam reģistrēties šajā anketā:…

Uzsākts jauns videostāstu cikls “Putnustāsti. Personība” par LOB biedriem un to pieredzi

Ekrānšāviņš no videostāsta Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) uzsāk videostāstu ciklu par LOB biedriem “Putnustāsti. Personība”. Katru pieredzes stāstu papildina praktisks padoms, ko ikviens var izmantot savā ikdienā, lai darītu labus darbus putnu un līdz ar to arī cilvēku labā. Pirmajā videostāstā iespējams iepazīties ar Valdi Zariņu, kas ikdienā ir būvmateriālu ražotnes “Lode” valdes loceklis un uzņēmuma mārketinga un pārdošanas daļas…

Nākusi klajā grāmata par Latvijā ligzdojošajiem putniem

Latvijas Ornitoloģijas biedrība laidusi klajā grāmatu “Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980–2017. Putnu skaits, izplatība un to pārmaiņas”. Publikācija, kuras 512 lappusēs apkopota informācija par visām vairāk nekā 220 Latvijā ligzdojošo putnu sugām un to skaita un izplatības pārmaiņām, uzskatāma par pēdējās desmitgadēs apjomīgāko un informatīvi bagātāko izdevumu par putniem Latvijā. Grāmatas autori ir Viesturs Ķerus, Andris Dekants, Ainārs Auniņš un…

Ūdensputnu barošana ar maizi kavē putnam nepieciešamo uzturvielu uzņemšanu

Paugurknābja gulbji. Foto: Selga Bērziņa Latvijas Ornitoloģijas biedrība mudina sabiedrību izvērtēt ūdensputnu barošanas paradumus, atturoties tos barot ar maizi, kas nav pilnvērtīgs uzturs pīlēm, gulbjiem un citiem ūdensputniem, kam izdzīvošanai nepieciešama daudzveidīga barība.   Ūdensputni lielākoties barojas ar augu izcelsmes barību, tostarp ūdensaugu saknēm, lapām, gumiem, ūdenszālēm, arī ar sīkiem gliemjiem, mazām zivīm, vardēm, kāpuriem. Maize – ne baltmaize, ne…

Putnu gripas laikā dārza putnus barotavās var turpināt barot

Zilzīlīte. Foto: Selga Bērziņa Latvijas Ornitoloģijas biedrība vērš uzmanību, ka Latvijā konstatētās augsti patogēnās putnu gripas laikā ieteicams būt piesardzīgiem un ievērot tīrību uzturoties vietās, kur pulcējas ūdensputni. Savukārt dārza putniem paredzētās putnu barotavas var turpināt izmantot ar nosacījumu, ja tās regulāri tiek tīrītas. “Gripas veids, kas Latvijā tika konstatēts paugurknābja gulbjiem, lielākoties izplatās ūdenputnu vidū, tostarp pīlēm, gulbjiem, zosīm,…

Saskaitīti gandrīz 10 000 putnu pie barotavām 280 vietās Latvijā

Lielā zīlīte. Foto: Selga Bērziņa Janvāra beigās Latvijas Ornitoloģijas biedrības rīkotajā akcijā “Ziņo par putniem dārzā” 280 putnu barošanās vietās Latvijā saskaitīti 9838 putni, pārstāvot 53 putnu sugas. “Šogad putnu vērotāji bijuši īpaši naski, jo esam saņēmuši visvairāk ziņojumu piecu gadu laikā, kopš akcija norisinās arī Latvijā. Ja pērn uzzinājām, kas barojas ziemā 40 dārzos, tad šogad ziņotāji vēroja 280…

Aicina parakstīt petīciju, pieprasot izmaiņas Atjaunojamo energoresursu direktīvā

Eiropas Komisija ir uzsākusi sabiedrisko apspriešanu par Atjaunojamo energoresursu direktīvu, ļaujot ikvienam Eiropas Savienības pilsonim paust savu viedokli līdz 2021. gada 9. februārim. Iestājoties pret maldinošu praksi un pieprasot izmaiņas direktīvas pašreizējā saturā, starptautiskās vides organizācijas aicina parakstīt petīciju “Koku dedzināšana neglābs klimatu” jeb #StopFakeRenewables. Ja Eiropas Savienība drīzumā nemainīs savu bioenerģijas politiku, tas ievērojami kavēs klimata, gaisa kvalitātes un…

Latvijas Ornitoloģijas biedrība turpina darboties Vides konsultatīvajā padomē

Foto: Selga Bērziņa. Janvāra beigās ir ievēlēts jaunais Vides konsultatīvās padomes sastāvs, kas darbosies 2021. gadā. Vides konsultatīvajā padomē ievēlēta arī Latvijas Ornitoloģijas biedrība, kas šajā padomē darbojusies arī iepriekšējos gados. “Vides konsultatīvā padome apvieno aktīvākās vides aizsardzības organizācijas, un tā ir laba iespēja dažādas kompetences nevalstiskām organizācijām likt kopā savas zināšanas un spēkus, lai risinātu vides problēmas, kas būtiskas…

Stundas garumā aicina skaitīt putnus pie barotavām

Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina ikvienu putnu draugu stundas garumā piedalīties akcijā “Ziņo par putniem dārzā”. Lai piedalītos jāizvēlas vieta un stunda laika posmā no 29. līdz 31. janvārim un jāziņo novērojumi portālā Dabasdati.lv. Putnus dārzos šai nedēļas nogalē skaitīs gan kaimiņvalstīs pēc vienotas metodikas, gan citviet Eiropā. “Akcijas dalībnieka uzdevums ir vienas stundas laikā kādā no akcijas dienām saskaitīt, cik…