Latvijas Ornitoloģijas biedrības interešu pārstāvība un sabiedrības iesaiste

PROJEKTA NOSAUKUMS:
Latvijas Ornitoloģijas biedrības interešu pārstāvība un sabiedrības iesaiste

PROJEKTA NORISES LAIKS:
2020.–2023. gads
IZPILDĪTĀJS:
Latvijas Ornitoloģijas biedrība
FINANSĒTĀJS:
Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”


PROJEKTA NORISES VIETA:
Latvija
PROJEKTA VADĪTĀJS:
Viesturs Ķerus,
e-pasts: viesturs@lob.lv, mob. tālr. 29459742

PROJEKTA MĒRĶIS:
Nodrošināt LOB un plašākas sabiedrības līdzdalību stratēģiski svarīgajos lēmumos attiecībā uz dabas aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu.

PROJEKTA PAPILDINFORMĀCIJA:

PROJEKTA FINANSĒJUMS:                                      104 930.24 EUR
Projektu finansiāli atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas granta apjoms ir 104 930.24 EUR. Latvijā šo finansējumu administrē Aktīvo iedzīvotāju fonds. Aktīvo iedzīvotāju fonds ir Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu programma, kas Latvijā tiek īstenota no 2020. līdz 2024. gadam ar mērķi stiprināt pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību un vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas.

MĒRĶA ĪSTENOŠANAI: 
1. LOB tiks pārstāvēta konsultatīvajās padomēs un darba grupās, kas attiecas uz LOB stratēģijas aptvertajām jomām – sugu un biotopu aizsardzību, dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu.
2. Tiks veikts politikas plānošanas dokumentu (vismaz 2) izvērtējums un par to informēta sabiedrība.
3. Sagatavoti 40 video stāsti par LOB biedru pieredzi pilsoniskajās aktivitātēs un dabai draudzīgā rīcībā.
4. Sabiedrība aicināta iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos un pilsoniskajās aktivitātēs, piedaloties vismaz 5 sabiedriskajās apspriešanās, pievēršot uzmanību normatīvo aktu izpildei un vēršoties pie savas pašvaldības savvaļas dzīvnieku ārstēšanas un rehabilitācijas sistēmas sakārtošanai.
5. Skaidrots darbs par LOB līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos ar regulāru informāciju sociālajos medijos un plašsaziņas līdzekļos.
6. Īstenota sadarbība ar citām interešu grupām kopējo interešu pārstāvībā, vienojoties par kopīgu nostāju ar citām aktīvākajām dabas aizsardzības organizācijām un meklējot iespējas sadarbībai un kopīga viedokļa paušanai arī ar lauksaimnieku, meža īpašnieku un mednieku organizācijām.
7. Sniegti atzinumi par organizācijas darbības jomām atbilstošajiem normatīvo aktu projektiem, rīkojoties pēc situācijas un vajadzības.

PROJEKTA JAUNUMI:

Videostāstu ciklā “Putnustāsti. Personība” iespējams iepazīt 26 LOB biedrus

Mudinot Latvijas iedzīvotājus iesaistīties vides aizsardzībā un pilsoniskās aktivitātēs, Latvijas Ornitoloģijas biedrības sagatavotajā videostāstu ciklā “Putnustāsti. Personība” tuvplānā ir iespējams iepazīt 26 aktīvus biedrus. LOB biedri, kuru pieredze un praktiskie padomi izzināmi videociklā “Putnustāsti. Personība”, pārstāv dažādas vecuma grupas, reģionus, nodarbošanos, intereses, un to iesaisti pilsoniskās aktivitātēs dabas aizsardzības jomā.  Savos stāstos dalījās būvmateriālu ražotnes “Lode” valdes loceklis un uzņēmuma mārketinga un pārdošanas daļas direktors Valdis Zariņš, LOB Rīgas…

LOB biedrus aicina elektroniski balsot par kandidātiem LOB prezidenta, padomes locekļu un goda biedru vēlēšanās

2024. gada 16. februārī sākas elektroniskā balsošana vietnē https://lemejs.lv/lob, kurā Latvijas Ornitoloģijas biedrības biedri ir aicināti balsot par izvirzītajiem kandidātiem LOB prezidenta un padomes locekļu amatiem.  Lai iepazītos ar kandidātiem uz LOB prezidenta un LOB padomes locekļu amatiem, kā arī vēlēšanu procesu, ceturtdien, 15. februārī plkst. 18.30 notiks iepazīšanās ar kandidātiem tiešsaistē LOB YouTube kanālā https://www.youtube.com/@putnidaba.  Iepazīšanās tikšanās videoieraksts skatāms šeit: https://www.youtube.com/watch?v=ushNewsGU_s LOB prezidenta amatam ir izvirzīta Latvijas…

LOB biedre Dace Brūna: Putnu barotava kā mācību grāmata pie klases loga

Videostāstā “Putnustāsti. Personība” aicinām iepazīt tuvplānā Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) biedri Daci Brūnu, aizrautīgo Mālpils vidusskolas skolotāju, kura ar putnu vērošanu nodarbojas kopš bērnības un šobrīd to dara kopā ar sākumskolas skolēniem.  “Putni ir tie, kas rada brīvības, neatkarības sajūtu,” ir pārliecināta Dace, kuras mīļākais putns ir zilzīlīte. Ar savas mammas loloto domu, ka putni ir mūsu senču dvēseles, vērot putnus pie…

Aicina izvirzīt kandidātus LOB prezidenta un padomes locekļu vēlēšanām

Šī gada 2. martā Rīgā notiks LOB biedru kopsapulce. Papildus ziņojumiem par LOB darbības pārskatu un putnu projektiem paredzētas arī LOB prezidenta un padomes vēlēšanas. Līdz šī gada 2. februārim ir iespējams izvirzīt kandidātus LOB prezidenta un padomes locekļu vēlēšanām.  Kandidātu izvirzīšana Līdz 2024. gada 2. februārim norisinās kandidātu izvirzīšana LOB prezidenta un padomes locekļu vēlēšanām. Lai izvirzītu kandidātu, ir jāiesniedz iesniegums LOB valdei, kurā ir arī kandidāta…

LOB biedre Ieva Vavilova: Putnu vērošana ir laiks, lai sevi uzlādētu

Videostāstā “Putnustāsti. Personība” aicinām iepazīt tuvplānā Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) biedri Ievu Vavilovu, Zemītes pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētāju, kurai rūp gan vietējā kopiena, gan dabas aizsardzība.  Ieva Latvijas Ornitoloģijas biedrības biedre ir kopš 2017. gada, kad pēc draudzenes mikoloģes Diānas Meieres aicinājuma devusies līdzi putnu vērošanas nolūkā uz Lubānu. “Kopš tā brīža bija āķis lūpā un iestājos arī Latvijas Ornitoloģijas biedrībā,” stāsta…

LOB biedre Līga Aukšmuksta: Visvairāk mani aizrauj putnu dzīves vērošana

Videostāstā “Putnustāsti. Personība” aicinām iepazīt tuvplānā Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) biedri Līgu Aukšmukstu, vides gidi un brīvdienu mājas “Jaunkrastmaļi” pārvaldnieci no Kandavas apkaimes, kura nu ir kļuvusi arī par vienu no Putnu dienu organizatoriskās komandas pārstāvjiem.  “Pēdējos gados mani ir uzrunājusi dabas daudzveidība – putni ir daļa no tās,” stāsta Līga, atklājot, ka interese par putniem radusies pateicoties pie kūts…

Eiropas Parlaments atbalsta Dabas atjaunošanas likumu, taču to vājina

Trešdien, 12. jūlijā, Eiropas Parlaments nobalsoja par Dabas atjaunošanas likumu un ES Zaļo kursu, neraugoties uz bezprecedenta – un bieži vien klaji absurdu – dezinformācijas kampaņu, kuras mērķis bija šo likumu noraidīt pilnībā un kuru vadīja konservatīvie un labējie politiķi un lauksaimniecības un zivsaimniecības lobiji. Tomēr šī uzvara izmaksāja ļoti dārgi. Lai panāktu kompromisu, Eiropas Parlamenta deputāti atteicās no daudzām…

Vides organizācijas aicina Sprindžuku pilnībā atbalstīt Dabas atjaunošanas likumu balsojumā 20. jūnijā

Nākamnedēļ, 20. jūnijā, VARAM ministrs Māris Sprindžuks kopā ar citiem ES vides ministriem piedalīsies sanāksmē, lai vienotos par nostāju attiecībā uz jauno ES regulu par dabas atjaunošana (Dabas atjaunošanas likums). Šī regula būs būtiskākais instruments, kā īstenot ES Zaļā kursa bioloģiskās daudzveidības stratēģiju, taču jau līdz šim tā ir ievērojami vājināta un pašreizējā versija uzskatāma par kompromisu, kuru nedrīkst vēl…

Pilsētniekiem jāmeklē veids, kā sadzīvot ar krauķiem

Krauķis. Foto: Selga Bērziņa Ņemot vērā, ka Latvijas Ornitoloģijas biedrība no dažādām pašvaldībām Latvijā regulāri saņem lūgumu sniegt priekšlikumus krauķu koloniju samazināšanai, aicinām pilsētniekus sadzīvot ar krauķiem, nodrošinot mierīgu putnu ligzdošanu vietās, kur tie cilvēkam rada vismazāko traucējumu.   Dati liecina, ka Eiropas krauķu populācija pēdējo 17 gadu laikā ir sarukusi par trešo daļu jeb par 33%. Krauķus apdraud ganību platību…

Ministrijām uzdod meklēt kompromisus, lai samazinātu mežizstrādi putnu ligzdošanas laikā

Foto: Selga Bērziņa Šodien, 23. maijā, Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija izskatīja Latvijas Ornitoloģijas biedrības organizēto kolektīvo iesniegumu par mežizstrādes miera periodu putnu ligzdošanas laikā un nolēma uzdot Zemkopības ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2023. gada beigām kopā ar iesaistītajām pusēm vienoties par kompromisiem, lai samazinātu mežizstrādes negatīvo ietekmi uz putnu ligzdošanu.  Platformā…

Aicinām Latvijas iedzīvotājus pieprasīt politiķiem Dabas atjaunošanas likuma pieņemšanu

Daba mums ir nepieciešama. Mitrāji, meži, zālāji, jūras biotopi… Tiem visiem ir kritiski izšķiroša loma klimata regulēšanā. Šie biotopi ir nozīmīgi mūsu izdzīvošanai. Vai zināji, ka 80% no Eiropas dabas ir sliktā stāvoklī?  Par laimi ne viss ir zaudēts! Mums ir vienreizēja iespēja mainīt dabu Eiropā: šī iespēja ir Dabas atjaunošanas likums. Šo iespēju par unikālu padara tas, ka jaunais…

Valsts mežos izcērt aizsargājamu sugu dzīvotnes

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) izcērt īpaši aizsargājamu un apdraudētu putnu sugu dzīvotnes Vilku kalna–Krievkalnu meža masīvā (Dobeles novadā), kur vietējie iedzīvotāji aicina veidot īpaši aizsargājamo teritoriju. Vilku kalna–Krievkalnu mežā sastopams daudz īpaši aizsargājamu meža biotopu, turklāt VARAM apstiprinātajos pūču un dzeņu sugu aizsardzības plānos šeit identificētas vairāku sugu aizsardzībai prioritāras teritorijas. Tāpēc vietējie iedzīvotāji vērsušies Dabas aizsardzības pārvaldē, lai šeit noteiktu īpaši…

Visos Eiropas Savienības mitrājos medībās aizliegta svina skrošu izmantošana

Izlemts, ka svina skrošu munīcijas izmantošana mitrājos visās 27 Eiropas Savienības valstīs, kā arī Islandē, Norvēģijā un Lihtenšteinā ir aizliegta. Aplēsts, ka tādējādi ik gadu no smagas saindēšanās un no nāves tiks izglābts aptuveni viens miljons ūdensputnu. “Neraugoties uz svina lietošanas aizliegumu krāsās, baterijās, zīmuļos un praktiski visur citur jau vairākus gadu desmitus, vēl aizvien ar svinu bija ļauts indēt…

LOB biedrs Justs Krapāns: Putnu vērošana kā detektīva darbs dabā

Videostāstā “Putnustāsti. Personība” aicinām iepazīt tuvplānā Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) biedru Justu Krapānu, augu terāriju zīmola “Dzīvotne” saimnieku. Ģimenes dzīvesvietā ierasti uz virtuves loga palodzes līdzās putnu barotavai ir stāvējis putnu noteicējs, palīdzot izzinot, kas ir barotavas viesi.Vēlāk jau pārvācoties uz dzīvi laukos pašam ar savu ģimeni, noteicējs no vecāku mājām Justam ceļojis līdzi, sagādāts arī binoklis, lai apgūtu sugas…

LOB biedrs Ainārs Auniņš: Lai sargātu, sargājamais ir labi jāpazīst

Videostāstā “Putnustāsti. Personība” aicinām iepazīt tuvplānā Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) biedru Dr. biol. Aināru Auniņu, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes asociēto profesoru un Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedras vadītāju. “Tu nevari sargāt kaut ko abstraktu. Lai kaut ko sargātu, tev ir jāzina, pirmkārt, ko ir svarīgi sargāt un kur sargāt, turklāt par sargājamo objektu ir diezgan daudz kas jāzina,” uzsver biologs,…

Par 2023. gada putnu Latvijas Ornitoloģijas biedrība izziņo lakstīgalu

Latvijas Ornitoloģijas biedrība par 2023. gada putnu izvēlējusies dziedātājputnu ­– lakstīgalu (Luscinia luscinia) –, mudinot iedzīvotājus mācīties atpazīt putnus ne tikai pēc to izskata, bet arī pēc dziesmām. Turklāt lakstīgala ir uzskatāma arī par ukraiņu iemīļotu dabas simbolu, kuram ir būtiska vieta šīs tautas kultūrvēsturiskajā identitātē.   “Saklausot pavasarī dabā lakstīgalas dziesmu, šogad aicinām ne tikai baudīt šī putna pievilcīgo…

Pret savvaļas putnu barošanu ziemā jāizturas ar atbildību

Novērtējot iedzīvotāju rūpes par putniem, Latvijas Ornitoloģijas biedrība atgādina, ja ziemā ir uzsākta putnu barošana, tā jāturpina līdz pēdējiem sniegiem un putnu barotava regulāri jātīra. Turklāt jāatceras, ka savvaļas putnu turēšana nebrīvē, neraugoties uz rūpēm par putnu, nav pieļaujama.  “Ja putns ir vesels un dzīvotspējīgs, tas spēs parūpēties par sevi pats, bez cilvēka iejaukšanās. Putnu barošana ir nepieciešama drīzāk cilvēka…

LOB biedre Zane Dāvidsone: Putnu vērošana ir nepārtraukts atklāšanas process

Videostāstā “Putnustāsti. Personība” aicinām iepazīt tuvplānā Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) biedri Zani Dāvidsoni, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu reimatoloģijas virsārsti. Zane ir Latvijas Ornitoloģijas biedrības biedre kopš 2021. gada vasaras, kad pretī slimnīcas logiem kokā ievērojusi putnu ligzdu, kurā bija iemājojuši vistu vanagi. Zane atceras, ka viņas vectēvs savulaik ir pazinis teju katru putnu savā dārzā, bet tētim patikušas visas…

Rosina medījamo sugu sarakstā neiekļaut garkakli un mērkaziņu

Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina svītrot no medījamo sugu saraksta garkakli (Anas acuta) un neiekļaut medījamo sugu sarakstā mērkaziņu (Gallinago gallinago) topošajos Medību noteikumu grozījumos.  “Tā kā garkaklis ir apdraudēta suga ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā kopumā, aicinām svītrot to no medījamo sugu saraksta. Tāpat rosinām neiekļaut medījamo sugu sarakstā mērkaziņu. Lai gan Latvijas populācija nav apdraudēta, tomēr tā ir…

Ziņojums: astotajai daļai pasaules putnu sugu draud izzušana

Jaunākais ziņojums “Pasaules putnu stāvoklis” (State of the World’s Birds) atklāj līdz šim satraucošāko ainu par putnu sugu nākotni un līdz ar to arī par visu dzīvību uz Zemes. Teju pusei no visām putnu sugām vērojama populāciju lejupslīde, turklāt daudzām populācijām tā ir dramatiska. Astotajai daļai putnu sugu jau pašlaik draud izzušana. Ziņojumā, ko reizi četros gados publicē organizācija “BirdLife…

LOB biedre Daira Januša: Putnu zīmēšana palīdz satuvināties ar dabu

Videostāstā “Putnustāsti. Personība” aicinām iepazīt tuvplānā Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) biedri Dairu Janušu – mākslinieci, kura aizraujas ne tikai ar putnu vērošanu, bet arī ar to gleznošanu akvareļu tehnikā. Māksliniece, pēc profesijas ekonomiste, Daira Januša ir LOB biedre kopš 2021. gada, kad, neskatoties uz pašreizējo mājvietu ārvalstīs, pēc dalības zīmējumu konkursā “Gada putns” izlēmusi pievienoties Latvijas Ornitoloģijas biedrības biedru pulkam…

Kailcirtes un putni. Latvija

Ja tas būtu dabas pārziņā, tad teju visu Latvijas teritoriju klātu meži. Lielākā daļa Latvijas mežu ir klasificēti kā pusdabiski meži. Tie var būt kopti vai stādīti, tomēr šos mežus veido vietējās koku sugas un tiem piemīt arī neskartu dabisku mežu iezīmes.  Lai arī kopējā platība, kura tiek klasificēta kā mežs, ir saglabājusies stabila vai pat nedaudz pieaugusi (atkarībā no…

Viesturs Ķerus: Noteikumu grozījumi un ciršanas apjoms

Pirms Jāņiem Ministru kabinets pieņēma daudz aprunātos (un arī šajā blogā daudz aprakstītos) grozījumos Noteikumos par koku ciršanu mežā, kas samazina galvenās cirtes caurmēru lielākajā daļā priežu, bērzu un egļu mežu. Lai gan par šo jau daudz runāts un rakstīts, ir viens aspekts, par ko es tomēr gribu uzrakstīt, jo man ir stipras aizdomas, ka nākotnē tas varētu noderēt. Runa…

LOB biedrs Ēriks Dreibants: Putnu vērošana dod iespēju piedzīvot gadalaiku maiņu dabā

Videostāstā “Putnustāsti. Personība” aicinām iepazīt tuvplānā Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) biedru Ēriku Dreibantu. Ēriks Dreibants, kurš kopš 1989. gada ir LOB biedrs, ikdienā ir pavārs un saimnieks Pavāru mājai Līgatnē. Ar putnu vērošanu aizrāvies jau no agras jaunības, pievienojoties ornitoloģijas pulciņam. Tas ļāvis ne vien redzēt putnus tuvplānā, bet arī rāpties kokos, doties pārgājienos ar nakšņošanu brezenta teltīs un vatētu…

Vēsturisks solis Eiropas Savienībā – EK nākusi klajā ar priekšlikumu Dabas atjaunošanas likumam

Eiropas Komisija 22. jūnijā nāca klajā ar vēsturisku priekšlikumu likumam par dabas atjaunošanu, kura mērķis ir atjaunot mūsu ekosistēmas un atgūt dabu visā Eiropā – gan lauksaimniecības zemēs un jūrā, gan mežos un pilsētvidē. Komisija arī apstiprināja priekšlikumu par 50% samazināt sintētisko pesticīdu lietošanu līdz 2050. gadam. Šīs likumdošanas iniciatīvas izriet no Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas un stratēģijas “No lauka līdz…

Viesturs Ķerus: Meža nozare iet pāri līķiem (arī politiskajiem)

Kadrs no filmas “Le Salaire de la peur” (1953) Atceroties bērnību Domājot par to, kā tiek saimniekots Latvijas mežos, bieži atceros bērnībā redzētu filmu. Tajā divi vīri kaut kur veda nitroglicerīna kravu. Kādā brīdī viņu ceļā gadījās dubļaina vieta, kur mašīna varēja iestigt. Viens no braucējiem izkāpa ārā, lai palīdzētu mašīnai droši izbraukt. Tā gadījās, ka viņš pakļuva zem riteņa.…

Valdība izlemj aiz sevis atstāt kailcirtes – pieņemti grozījumi noteikumos par koku ciršanu mežā

Šodien valdības koalīcijas partijas – Attīstībai/Par, Jaunā Vienotība, Konservatīvie, Nacionālā Apvienība – parādīja, ka uzgriež muguru Eiropas Zaļajam kursam, mūsu mežu ilgtspējībai un sabiedrības prasībām. Valdības sēdē tika apstiprināti strīdīgie grozījumi noteikumos par koku ciršanu mežā, kas tagad pieļaus cirst kokus ar mazāku caurmēru. Latvijas vides organizācijas norāda, ka šis ir būtisks pagrieziens Latvijas mežu apsaimniekošanā, kas iezīmē valsts virzību…

Valdība gatavo Jāņu sveicienu Latvijai – izcirstus mežus

Ministru kabinets klusi un steidzami skatīs grozījumus noteikumos par koku ciršanu mežā Ministru kabineta darba kārtībā vien dienu pirms sēdes iekļauti grozījumi Noteikumos par koku ciršanu mežā, kas pieļautu jaunāku mežu izciršanu. Šie grozījumi jau divreiz apstādināti sabiedrības spiediena dēļ, bet tagad tiek virzīti vēlreiz pretēji ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa solījumam, ka tie netiks skatīti, kamēr nebūs vienošanās starp dabas…

LOB biedrs Edgars Laucis: Gribi ieraudzīt retumu, dodies biežāk dabā

Videostāstā “Putnustāsti. Personība” aicinām iepazīt tuvplānā Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) biedru Edgaru Lauci. Edgars Laucis nāk no Bauskas, ikdienā ir tiesu medicīnas eksperts, psihiatrs un LOB biedrs ir jau kopš 2006. gada, brīvajā laikā nododoties putnu vērošanai. Putnu iepazīšana Edgaru saistījusi jau kopš bērnības, bet līdz ar biežāku putnu vērošanu gan dodoties uz noteiktām vietām, gan tepat pilsētā, mostas arī…

Atskats uz LOB kopsapulci 2022

Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) kopsapulce norisinājās 2022. gada 5. martā tiešaistē ZOOM platformā. Kopsapulces ieraksts ir pieejams ikvienam interesentam LOB Youtube lapā. Uzrunājot kopsapulces dalībniekus, LOB prezidente Antra Stīpniece informēja, ka 2021. gads LOB darbībā ir noslēgts ar vēsturiski lielāko biedru skaitu, sasniedzot 808 biedrus, kas ir par 152 biedriem vairāk nekā 2020. gadā. Tāpat pērn turpinājis augt arī putnu…

LOB biedre Elza Zacmane: Man vienmēr ir paticis būt ārā

Videostāstā “Putnustāsti. Personība” aicinām iepazīt tuvplānā Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) biedri Elzu Zacmani, kuras patika būt dabā ar katru gadu ved aizvien dziļāk putnu pētniecībā. Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes studente Elza Zacmane ir LOB biedre kopš 2015. gada. Pašreiz viņa strādā Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtā un nodarbojas ar mājas strazdu pētniecību, uz putniem lūkojoties jau ar pētnieka acīm, kā arī…

Par 2022. gada putnu Latvijas Ornitoloģijas biedrība izvēlējusies svīri

Latvijas Ornitoloģijas biedrība par 2022. gada putnu izvēlējusies svīri. Pirmo reizi kopš 1996. gada, gada putna gods ir piešķirts putnam, kura galvenā dzīvotne ir cilvēku apdzīvotās vietas – pilsētas un ciemi. Ornitologi aicina sabiedrību mācīties sadzīvot ar putniem, kas izvēlējušies cilvēka mājokli arī par savējo. Svīres ir viegli pamanāmas, jo bieži uzturas baros un lidojumā izdod skaļus saucienus “svīr” “svīr”.…

Lauksaimniecības plāns saasinās vides problēmas

Latvijas Ornitoloģijas biedrības speciālisti ir iepazinušies ar Zemkopības ministrijas sagatavoto Latvijas Kopējās lauksaimniecības programmas Stratēģiskā plāna 2023.–2027. gadam projektu un secinājuši, ka šī plāna īstenošana nenodrošinās mērķtiecīgu lauku vides aizsardzību, bet drīzāk turpinās vides, tostarp lauku putnu dzīvotņu, noplicināšanu. “Plānā zem “zaļiem” virsrakstiem paslēpts gan atbalsts intensīvai lauksaimniecībai, gan mežu izciršana un mitrāju nosusināšana. Savukārt atbalsts patiesiem mērķtiecīgiem vides aizsardzības…

Pētījums: Eiropas Savienībā putnu skaits sarucis par aptuveni 600 miljoniem

Jauns pētījums liecina, ka kopš 1980. gada Eiropas Savienībā ligzdojošo putnu skaits sarucis par aptuveni 600 miljoniem putnu. Ievērojamu daļu šī sarukuma izraisījusi tieši biežāk sastopamo sugu putnu, piemēram, mājas zvirbuļu, mājas strazdu, lauku cīruļu skaita sarukums. Pētnieku grupa, ko veidoja eksperti no britu dabas aizsardzības organizācijas “RSPB”, starptautiskās organizācijas “BirdLife International” un Čehijas Ornitoloģijas biedrības, analizēja 378 putnu sugas…

LOB biedrs Andris Klepers: Labs putnotājs ir tas, kurš dokumentē, ko redz

Par putniem un to harismu, kura pieprasa no putnu vērotāja arī izmanību, stāsta Andris Klepers, tūrisma speciālists un Vidzemes Augstskolas asociētais profesors, kurš Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) biedru rindās ir jau gandrīz trīsdesmit gadus. Andris, kas ir LOB biedrs jau kopš 1992. gada, atceras pirmo sugu, ko noteica toreiz vēl no melnbaltām lappusēm noteicējā: “Tas bija pelēkais mušķērājs, kurš bija…

Gājputnus migrācijas laikā apdraud sadursmes ar stikliem

Lai mazinātu putnu bojāeju sadursmēs ar stikliem, Latvijas Ornitoloģijas biedrība gājputnu migrācijas laikā mudina parūpēties par stiklu drošību. Pētniekuprāt, stiklotas virsmas, tai skaitā logi, ēku fasādes, prettrokšņa barjeras autoceļiem un dzelzceļiem, var tikt uzskatītas par vienu no biežākajiem putnu mirstības cēloņiem. Izpētīts, ka sadursmēs ar stikla virsmām biežāk cieš gājputni, nevis nometnieki. Pētnieki lēš, ka nometnieki savu apkaimi, līdz ar…

LOB biedri Agnese Gaile un Mārtiņš Platacis: Putnošana kā pārsteigums un kā miers

LOB biedri Cēsu apkaimē – vides zinību skolotāja un mājmācības mamma Agnese Gaile un mērnieks Mārtiņš Platacis – videostāstā “Putnustāsti. Personība” dalās ne vien pārdomās par to, ko putnu vērošana nozīmē katram no viņiem un LOB Cēsu grupai, bet arī vairākos praktiskos risinājumos, kā mierpilni sadzīvot putnam un cilvēkam. Agnese, kas ir LOB biedre kopš 2007. gada, pašreiz ir arī…

Viesturs Ķerus: Cik viegli piemānīt Ministru kabinetu?

Viesturs Ķerus, Dr. biol., Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs: Sabiedrība pieprasa mežu saglabāšanu, … Pērn Saeimā tika iesniegta iniciatīva “Par Latvijas mežu saglabāšanu”, kas portālā ManaBalss.lv savāca vairāk nekā 10 tūkstošus parakstu. Saeima iniciatīvu pieņēma, apdomāja un izlēma uzdot Ministru kabinetam iesniegt ziņojumu par mežu nozīmi Latvijā un iespējām pārskatīt mežu apsaimniekošanas politiku (Saeimas uzdevums lasāms šeit). … bet Zemkopības minstrija…

Viesturs Ķerus: Jaunā ES meža stratēģija – bailīgi soļi pareizajā virzienā

Viesturs Ķerus, Dr. biol., Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs: Eiropas Komisija 16. jūlijā publicējusi Eiropas Savienības meža stratēģiju 2030. gadam (https://ec.europa.eu/info/files/communication-new-eu-forest-strategy-2030). Jaunā stratēģija aptver visas – gan sociāli ekonomiskās, gan ekoloģiskās – funkcijas, norādot uz aktuālajām problēmām ES mežu apsaimniekošanā un iesakot atbilstošus risinājumus. Tomēr šķiet, ka stratēģija rakstīta tā, lai nekaitinātu koksnes industriju, un reālais stratēģijas devums mežu apsaimniekošanas…

Gada putna zīmējumu konkursam iesūtīti 444 laukirbes zīmējumi

Latvijas Ornitoloģijas biedrība Gada putna zīmējumu konkursā “Laukirbe” šogad saņēmusi rekordlielu darbu skaitu – 444 zīmējumus dažādās tehnikās, vecuma grupās un no dažādiem Latvijas reģioniem. “Viens no ceļiem, kā mācīties iepazīt putnus, ir tos uzzīmēt pašiem. Priecājamies redzēt, ka šā gada putns laukirbe ir iedvesmojis gan mazus, gan lielus izpausties mākslā. Sakām lielu paldies katra darba autoram, arī autoru skolotājiem…

Ar jauno Kopējo lauksaimniecības politiku ES valstis ir ceļā uz tālāku dabas iznīcināšanu

Eiropas Savienības (ES) valstu valdību, Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas pārstāvji 25. jūnijā vienojās par Kopējo lauksaimniecības politiku 2021.-2027. gadam. Ja šo politiku apstiprinās arī Eiropas Parlaments un ES valstu valdības, jaunā politika turpināsies ierastajā virzienā. Trūkstot stingrām vides prasībām un saskaņotībai ar ES Zaļo kursu, miljardiem eiro nodokļu maksātāju naudas tiks izmaksāti subsīdijās, kas veicinās intensīvu lauksaimniecību un vides…

Jāizbeidz starptautiskas nozīmes biotopu iznīcināšana valsts mežos

Vides aizsardzības nevalstiskās organizācijas – Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Pasaules Dabas Fonds un Vides aizsardzības klubs – pieprasa AS “Latvijas valsts meži” (LVM) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM), lai tiktu izbeigta Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo meža biotopu iznīcināšana LVM apsaimniekotajos valsts mežos. Vides NVO pārstāvji vairākkārt dabā konstatējuši un no iedzīvotājiem saņēmuši ziņas, ka LVM…

LOB biedre Ilze Bojāre: Saskaitiet vismaz žubītes!

Šoreiz videostāstā “Putnustāsti. Personība” aicinām iepazīties ar datorgrafiķi Ilzi Bojāri, kas līdz šim bijusi vienīgā latviešu valodā iznākošā žurnāla par putniem “Putni dabā” redaktore un māksliniece un kura ir arī šogad iznākušās grāmatas “Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017” māksliniece. “Aizbraukt uz Kolku un nesaprast neko ir daudz apbēdinošāk, jo ir patērēts laiks un nav iegūtas zināšanas. Turpretī, ja tu ej…

Aicina ikvienu iesūtīt audiopiecminūti ar putnu balsīm

Apkopojot datus 3. Latvijas ligzdojošo putnu atlantam, Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina iedzīvotājus iesaistīties tam paredzēto datu vākšanas procesā, iesūtot ornitologiem pašu veiktus putnu balsu audioierakstus piecu minūšu garumā. Īpaši ir gaidīti audioieraksti no attālākām un vienatnīgākām Latvijas vietām. “Ja vēlies uzzināt, kādi putni dzīvo tevis apmeklētajā vai apdzīvotajā vietā, aicinām iesūtīt ierakstu ar putnu balsīm piecu minūšu garumā. Mēs, ornitologi,…

Nepieciešami būtiski uzlabojumi valsts mežu apsaimniekošanas plānā

Latvijas Ornitoloģijas biedrība iepazinusies ar komentēšanai izsūtīto AS “Latvijas valsts meži” (LVM) Meža apsaimniekošanas plānu un secinājusi, ka šī plāna īstenošana apdraudēs bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu LVM apsaimniekotajos mežos. “LVM izstrādātais meža apsaimniekošanas plāns ir tipisks zaļmaldināšanas piemērs. Aiz frāzēm par “ilgtspējīgu un atbildīgu apsaimniekošanu” un “bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu” slēpjas nevērība pret Latvijas mežu dabas vērtībām vai pat apzināta to iznīcināšana,”…

LOB biedri Paula Gulbinska un Gints Ivuškāns: Putni stāsta, kā saimniekojam

Saruna ar LOB ģimenes biedriem žurnālisti Paulu Gulbinsku un fotogrāfu Gintu Ivuškānu videostāstā “Putnustāsti. Personība” mudina pārdomāt savas un dabas, tostarp putnu, attiecības, attieksmi pret saimniekošanas pieejām, kā arī vērtību jautājumu, pieņemot lēmumus ikdienā. “Kad tu sāc iedziļināties un izprast, kāda ir putna dzīve, cik putni ir ārkārtīgi daudzveidīgi un fascionējoši tepat Latvijā, un, protams, arī kāda ir putnu saistība…

Viesturs Ķerus: Piekrastes biotopu iznīcināšana nav nacionālajās interesēs

Aizsargjoslu likumā, kas tika pieņemts jau 1997. gadā, tika noteikts, ka Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastē veidojama aizsargjosla “lai samazinātu piesārņojuma ietekmi uz Baltijas jūru, saglabātu meža aizsargfunkcijas, novērstu erozijas procesu attīstību, aizsargātu piekrastes ainavas, nodrošinātu piekrastes dabas resursu, arī atpūtai un tūrismam nepieciešamo resursu, saglabāšanu un aizsardzību, to līdzsvarotu un ilgstošu izmantošanu”. Daļa no šīs piekrastes aizsargjoslas…

Lai baltā stārķa ligzda nekļūst par draudu putnam un cilvēkam

Lai baltā stārķa lielā un smagā ligzda nekļūst par apdraudējumu ne pašam putnam, ne arī cilvēkam, Latvijas Ornitoloģijas biedrība iesaka veidot mākslīgās ligzdu pamatnes. “Baltie stārķi ierasti ligzdas ierīko cilvēka mītņu tuvumā. Agrākos laikos ligzdas lielākoties bija atrodamas uz kokiem, kur to ierīkošanā piedalījās cilvēki, jo stārķi labprāt izmanto cilvēka radītos mākslīgus ligzdu pamatus. Tā kā, laikam ejot, cilvēki ligzdu…

Sniegts viedoklis par topošo ES meža stratēģiju

Latvijas Ornitoloģijas biedrība ir iesniegusi savu viedokli par topošo Eiropas Savienības meža stratēģiju. “Uzskatām, ka stratēģijai jānodrošina patiesi ilgtspējīga mežu apsaimniekošana, saglabājot mežu bioloģisko daudzveidību. Mežu bioloģiskā daudzveidība ir pamats arī mežu sociālajai un ekonomiskajai vērtībai, turklāt tā palielina mežu izturību pret klimata pārmaiņām, tāpēc jaunajai stratēģijai jāveicina veco mežu saglabāšana un degradēto mežu ekosistēmu atjaunošana,” norāda Latvijas Ornitoloģijas biedrības…

Viesturs Ķerus: Vai Meža politikas pamatnostādņu priekšvēstnesis?

Rit jau ceturtais 2021. gada mēnesis, taču no Zemkopības ministrijas joprojām mulsinošs klusums par Meža politikas pamatnostādnēm 2021.-2025. gadam. Jau kopš 2019. gada vidus dažādi Zemkopības ministrijas pārstāvji uzsver, ka tiklīdz sāks darbu pie pamatnostādnēm, aicinās arī vides NVO šajā darbā iesaistīties. Pērn decembrī šādu solījumu Latvijas Radio raidījumā “Krustpunktā” deva arī pats zemkopības ministrs Kaspars Gerhards. Taču pagaidām klusums……

Atklātā vēstulē pašvaldībām aicinām pievērst uzmanību putnu būru drošībai

Mudinot pievērst uzmanību putniem drošu būru izgatavošanā un uzstādīšanā, Latvijas Ornitoloģijas biedrība atklātā vēstulē uzrunājusi Latvijas pašvaldības. “Iestājoties pavasarim gandrīz katrā pašvaldībā noris ar putnu būrīšiem saistītas aktivitātes. Diemžēl katru gadu Latvijas Ornitoloģijas biedrība saskaras ar putniem neatbilstošu un pat bīstamu putnu būrīšu izgatavošanu gan pašvaldības un to institūciju rīkotos pasākumos, gan šādu būrīšu izlikšanu pašvaldības teritorijā,” skaidro Latvijas Ornitoloģijas…

Nedēļas nogalē norisināsies Putnu dienas 2021

Nedēļas nogalē, 10. un 11. aprīlī, norisināsies Putnu dienas 2021. Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina ne tikai pieslēgties videotiešraidēm no dažādām Latvijas vietām, bet arī doties dabā pašiem, lai par saviem putnu novērojumiem ziņotu arī pētniekiem. Turpinot ikgadējo tradīciju, šogad putnu vērošanas interesentiem organizēto pasākumu vietā Latvijas reģionos Latvijas Ornitoloģijas biedrība sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi nodrošinās iespēju paviesoties dažādās putnu…

Aicina parakstīt petīciju dabas atjaunošanas likuma izstrādei Eiropas Savienībā

Eiropas Komisija līdz 5. aprīlim aicina starptautisko sabiedrību izteikt viedokli par to, kādai jābūt dabas atjaunošanai Eiropas Savienībā. Starptautiskās vides organizācijas ir sagatavojušas petīciju #RestoreNature, kuru atbalstot, parakstītāju vārdā Eiropas Komisijai tiks nosūtīts aicinājums jauno likumu veidot tādu, lai tas patiesi veicinātu bioloģiskās daudzveidības atjaunošanu. Intensīvas cilvēka darbības, tostarp mežizstrādes, lauksaimniecības, pārzvejas rezultātā miljons dzīvnieku un augu sugu pietuvojušās iznīcības…

LOB biedrs Miks Stūrītis: Putnu vērošana ir mana meditācija

Pārsteidzoši putnu portreti ir tie, pie kuriem var ieraudzīt Latvijas Ornitoloģijas biedra (LOB) un LOB Rīgas vietējās grupas dalībnieka Mika Stūrīša vārdu. Iepazīstoties ar Miku videostāstā “Putnustāsti. Personība” iespējams uzzināt, kā un kāpēc aizsākās viņa putnu vērošanas gaitas un kāds ir viņa padoms tiem, kuri grib savā fotoalbumā izcilu putna fotogrāfiju. Ikdienā Miks Stūrītis, kurš par LOB biedru kļuvis 1995.…

Izvēloties putnu būri, iesakām pārliecināties par tā drošību

Putnu būris zīlītēm Rūpējoties pavasarī par mājvietu putniem savā dārzā, Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina pārliecināties, vai paša izgatavotais vai veikalā izvēlētais putnu būris būs piemērots putnam, nevis apdraudēs to.  “Izliekot būrīšus mežos, parkos, dārzos un lauku sētās, kur trūkst ligzdošanai piemērotu vietu – koku dobumu, mēs nodrošinām dobumperētājus putnus ar papildu ligzdvietām. Pilsētās un citās apdzīvotās vietās būrīšu izlikšana cilvēkiem…

Aicinām ikvienu putnu interesentu uz LOB vietējo grupu vakariem tiešsaistē

Foto: Armands Majevskis. Vēlies satikt domubiedrus un uzzināt jaunas lietas par putnu pasauli? Aicinām ikvienu interesentu uz LOB vietējo grupu vakariem, kas notiks tiešsaistē katru otro pirmdienu, sākot ar 15. martu. Kopā paredzētas 4 reizes un katrā plānota lekcija par putniem un putnošanu, kā arī iepazīšanās ar LOB vietējām grupām. Ilgums aptuveni divas stundas. Pieteikšanās: https://ej.uz/LOBgrupuvakari2021 . LOB vietējo grupu…

LOB biedru kopsapulce 2021. gada 6. martā

Sestdien, 2021. gada 6. martā, tiešsaistē notiks LOB biedru kopsapulce. Kopsapulce tiks translēta arī LOB YouTube kontā (https://youtube.com/putnidaba) un tajā iespējams piedalīties ikvienam interesentam. Ja nav iespēju pievienoties kopsapulcei tiešsaistē, bet vēlaties saņemt rakstisku apkopojumu, sazinieties ar LOB, rakstot uz e-pastu putni@lob.lv vai zvanot pa tālruni 67221580 (darba dienās plkst. 10.00-16.00). Lai saņemtu tiešo saiti kopsapulcei, lūdzam reģistrēties šajā anketā:…

Uzsākts jauns videostāstu cikls “Putnustāsti. Personība” par LOB biedriem un to pieredzi

Ekrānšāviņš no videostāsta Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) uzsāk videostāstu ciklu par LOB biedriem “Putnustāsti. Personība”. Katru pieredzes stāstu papildina praktisks padoms, ko ikviens var izmantot savā ikdienā, lai darītu labus darbus putnu un līdz ar to arī cilvēku labā. Pirmajā videostāstā iespējams iepazīties ar Valdi Zariņu, kas ikdienā ir būvmateriālu ražotnes “Lode” valdes loceklis un uzņēmuma mārketinga un pārdošanas daļas…

Nākusi klajā grāmata par Latvijā ligzdojošajiem putniem

Latvijas Ornitoloģijas biedrība laidusi klajā grāmatu “Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980–2017. Putnu skaits, izplatība un to pārmaiņas”. Publikācija, kuras 512 lappusēs apkopota informācija par visām vairāk nekā 220 Latvijā ligzdojošo putnu sugām un to skaita un izplatības pārmaiņām, uzskatāma par pēdējās desmitgadēs apjomīgāko un informatīvi bagātāko izdevumu par putniem Latvijā. Grāmatas autori ir Viesturs Ķerus, Andris Dekants, Ainārs Auniņš un…

Ūdensputnu barošana ar maizi kavē putnam nepieciešamo uzturvielu uzņemšanu

Paugurknābja gulbji. Foto: Selga Bērziņa Latvijas Ornitoloģijas biedrība mudina sabiedrību izvērtēt ūdensputnu barošanas paradumus, atturoties tos barot ar maizi, kas nav pilnvērtīgs uzturs pīlēm, gulbjiem un citiem ūdensputniem, kam izdzīvošanai nepieciešama daudzveidīga barība.   Ūdensputni lielākoties barojas ar augu izcelsmes barību, tostarp ūdensaugu saknēm, lapām, gumiem, ūdenszālēm, arī ar sīkiem gliemjiem, mazām zivīm, vardēm, kāpuriem. Maize – ne baltmaize, ne…

Putnu gripas laikā dārza putnus barotavās var turpināt barot

Zilzīlīte. Foto: Selga Bērziņa Latvijas Ornitoloģijas biedrība vērš uzmanību, ka Latvijā konstatētās augsti patogēnās putnu gripas laikā ieteicams būt piesardzīgiem un ievērot tīrību uzturoties vietās, kur pulcējas ūdensputni. Savukārt dārza putniem paredzētās putnu barotavas var turpināt izmantot ar nosacījumu, ja tās regulāri tiek tīrītas. “Gripas veids, kas Latvijā tika konstatēts paugurknābja gulbjiem, lielākoties izplatās ūdenputnu vidū, tostarp pīlēm, gulbjiem, zosīm,…

Saskaitīti gandrīz 10 000 putnu pie barotavām 280 vietās Latvijā

Lielā zīlīte. Foto: Selga Bērziņa Janvāra beigās Latvijas Ornitoloģijas biedrības rīkotajā akcijā “Ziņo par putniem dārzā” 280 putnu barošanās vietās Latvijā saskaitīti 9838 putni, pārstāvot 53 putnu sugas. “Šogad putnu vērotāji bijuši īpaši naski, jo esam saņēmuši visvairāk ziņojumu piecu gadu laikā, kopš akcija norisinās arī Latvijā. Ja pērn uzzinājām, kas barojas ziemā 40 dārzos, tad šogad ziņotāji vēroja 280…

Aicina parakstīt petīciju, pieprasot izmaiņas Atjaunojamo energoresursu direktīvā

Eiropas Komisija ir uzsākusi sabiedrisko apspriešanu par Atjaunojamo energoresursu direktīvu, ļaujot ikvienam Eiropas Savienības pilsonim paust savu viedokli līdz 2021. gada 9. februārim. Iestājoties pret maldinošu praksi un pieprasot izmaiņas direktīvas pašreizējā saturā, starptautiskās vides organizācijas aicina parakstīt petīciju “Koku dedzināšana neglābs klimatu” jeb #StopFakeRenewables. Ja Eiropas Savienība drīzumā nemainīs savu bioenerģijas politiku, tas ievērojami kavēs klimata, gaisa kvalitātes un…

Latvijas Ornitoloģijas biedrība turpina darboties Vides konsultatīvajā padomē

Foto: Selga Bērziņa. Janvāra beigās ir ievēlēts jaunais Vides konsultatīvās padomes sastāvs, kas darbosies 2021. gadā. Vides konsultatīvajā padomē ievēlēta arī Latvijas Ornitoloģijas biedrība, kas šajā padomē darbojusies arī iepriekšējos gados. “Vides konsultatīvā padome apvieno aktīvākās vides aizsardzības organizācijas, un tā ir laba iespēja dažādas kompetences nevalstiskām organizācijām likt kopā savas zināšanas un spēkus, lai risinātu vides problēmas, kas būtiskas…

Stundas garumā aicina skaitīt putnus pie barotavām

Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina ikvienu putnu draugu stundas garumā piedalīties akcijā “Ziņo par putniem dārzā”. Lai piedalītos jāizvēlas vieta un stunda laika posmā no 29. līdz 31. janvārim un jāziņo novērojumi portālā Dabasdati.lv. Putnus dārzos šai nedēļas nogalē skaitīs gan kaimiņvalstīs pēc vienotas metodikas, gan citviet Eiropā. “Akcijas dalībnieka uzdevums ir vienas stundas laikā kādā no akcijas dienām saskaitīt, cik…

Mazus un lielus aicina piedalīties Gada putna zīmējumu konkursā

Laukirbe. Foto: Rolands Linejs Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina ikvienu interesentu, tostarp bērnus un pieaugušos, līdz 31. maijam piedalīties Gada putna zīmējumu konkursā “Laukirbe”, atainojot savā darbā laukirbi. Iedvesmojot citus, zīmējumu konkursa dalībnieki aicināti savus radītos darbus uzreiz publicēt sociālos tīklos ar tēmturi #GadaPutns. Darbi tiks vērtēti divās kategorijās: bērnu (līdz 17 gadu vecumam) un pieaugušo (no 18 gadu vecuma). Jāiesniedz…

Cilvēka palīdzība uz ledus esošam gulbim lielākoties nav nepieciešama

Paugurknābja gulbis. Foto: Selga Bērziņa Latvijas Ornitoloģijas biedrība atgādina, ka ziemā gulbji un citi ūdensputni bieži mēdz atpūsties uz ledus, īpaši gadījumos, kad blakus ir neaizsalis ūdens laukums. Līdz ar to gulbim, kurš atrodas uz sniega vai ledus un nav acīmredzami savainots, un citiem savvaļas putniem nav nepieciešama cilvēka vai glābēju palīdzība. Paugurknābja gulbji regulāri lielā skaitā ziemu pavada Latvijā.…

Par 2021. gada putnu izziņo lauku ainavas iemītnieci – laukirbi

Laukirbes zīmējuma māksliniece – Marta Gotlība. Lai mudinātu sabiedrību aizdomāties par videi draudzīgu saimniekošanu laukos, Latvijas Ornitoloģijas biedrība par 2021. gada putnu izvēlējusies lauku putnu sugu – laukirbi (Perdix perdix). “Laukirbe ir viena no tām putnu sugām, par kuras populācijas stāvokli un tā pārmaiņām zinām ļoti maz. Sugai ir ļoti slēpts dzīvesveids, tādēļ tās klātbūtni ne vienmēr izdodas konstatēt vietās,…

Jaunizdotais Eiropas ligzdojošo putnu atlants palīdzēs apzināt bioloģisko daudzveidību Eiropā

Eiropas putnu uzskaišu padome (EBCC) publicējusi otro Eiropas ligzdojošo putnu atlantu (EBBA2). Tas ir ne vien būtisks pavērsiens Eiropas bioloģiskās daudzveidības apzināšanā, bet uzskatāms par vienu no lielākajiem sabiedriskās zinātnes projektiem pasaulē, jo tajā iesaistījās aptuveni 120 000 brīvprātīgo no visām Eiropas valstīm. Grāmata tapusi sadarbojoties 48 nacionālajiem partneriem, tostarp Latvijas Ornitoloģijas biedrībai. “Latvijas datu apkopošanas procesā esmu izvērtējis vairāk…

Eiropas Parlaments atbalstījis svina skrošu aizliegumu mitrājos

Eiropas Parlaments atbalstījis svina skrošu aizliegumu mitrājos, noraidot vairāku politisko grupu paustos iebildumus pret šo aizliegumu. Latvijas Ornitoloģijas biedrība pateicas Latvijas deputātiem Eiropas Parlamentā, jo tie visi ar savu balsi pauda atbalstu svina skrošu aizliegumam, noraidot vienu no iebildumiem vai tos abus. “Eiropas Parlamentam plenārsēdē bija jālemj par diviem saturiski ļoti līdzīgiem, bet dažādu politisko grupu iesniegtiem iebildumiem pret Eiropas…

Eiropas Parlaments lems par svina skrošu aizliegumu mitrājos

Brūnkaklis. Foto: Tomass Landgrēns. Trešdien, 25. novembrī, Eiropas Parlamenta plenārsēdē paredzēts lemt par aizliegumu izmantot mitrājos svina skrotis, kuru dēļ saindējoties ik gadu iet bojā liels skaits ūdensputnu. Neskatoties uz to, ka vienošanās par svina skrošu izskaušanu mitrājos panākta jau 1995. gadā, joprojām lielā daļā Eiropas Savienības dalībvalstu, tostarp Latvijā, tā vēl aizvien netiek pilnvērtīgi ievērota. Vienošanās par svina skrošu…

Latvijas Ornitoloģijas biedrība uzsāk projektu sabiedrības līdzdalības veicināšanai dabas aizsardzībā

Foto: LOB Rīgas grupas arhīvs. Ar mērķi nodrošināt Latvijas Ornitoloģijas biedrības un plašākas sabiedrības līdzdalību stratēģiski svarīgos lēmumos attiecībā uz dabas aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, pateicoties Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstam, šoruden uzsākts projekts “Latvijas Ornitoloģijas biedrības interešu pārstāvība un sabiedrības iesaiste”. “Nupat publiskotie dati par dabas stāvokli Eiropas Savienībā liecina, ka 81% biotopu un 63% sugu, kuras aizsargā…

Neilgtspējīga zemes apsaimniekošana apdraud Eiropas putnus

Meža zosis. Foto: Selga Bērziņa. Šonedēļ publicētais Eiropas Vides aģentūras ziņojums par dabas stāvokli Eiropas Savienībā (ES) parāda, ka putnu sugu stāvoklis pēdējos gados ir pasliktinājies un šobrīd sliktā stāvoklī ir 39% ES putnu sugu. Lielākos draudus putnu populācijām rada lauksaimniecība, mežsaimniecība un urbanizācija. Lai gan daļai putnu populāciju vērojamas pozitīvas tendences, kopumā nav sasniegts ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijā noteiktais…