Aicina parakstīt petīciju dabas atjaunošanas likuma izstrādei Eiropas Savienībā

Eiropas Komisija līdz 5. aprīlim aicina starptautisko sabiedrību izteikt viedokli par to, kādai jābūt dabas atjaunošanai Eiropas Savienībā. Starptautiskās vides organizācijas ir sagatavojušas petīciju #RestoreNature, kuru atbalstot, parakstītāju vārdā Eiropas Komisijai tiks nosūtīts aicinājums jauno likumu veidot tādu, lai tas patiesi veicinātu bioloģiskās daudzveidības atjaunošanu.

Intensīvas cilvēka darbības, tostarp mežizstrādes, lauksaimniecības, pārzvejas rezultātā miljons dzīvnieku un augu sugu pietuvojušās iznīcības slieksnim. Izzudušās sugas nav atgūstamas, tāpēc svarīgi aizsargāt tās sugas, kuras vēl eksistē.

Eiropas Komisija ir paudusi gatavību ierosināt jaunu likumu, lai dabas atjaunošana kļūtu juridiski saistoša Eiropas Savienības dalībvalstīm, taču patlaban nav definēts, kas ar to tiks saprasts.

Dr. biol. Viesturs Ķerus, Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs uzsver: “Mēs zinām, ka Latvijā likums prasa mežu pēc nociršanas atjaunot, taču šī atjaunošana domāta tikai koksnes ieguves nodrošināšanai. Tātad var iznīcināt dabiskai tuvu meža ekosistēmu, tās vietā mākslīgi izveidojot vienas sugas un viena vecuma koku audzi. Likums ir ievērots, bet dabas – noplicināta. Tā vietā mums vajadzētu atjaunot tādus mežus, kas nodrošina bioloģisko daudzveidību.”

Petīcijas #RestoreNature pamatā ir vēstījums, kas pauž, ka tikai jēgpilnas rīcības rezultātā uz sauszemes un ūdeņos var nosargāt tik nepieciešamo bioloģisko daudzveidību. Jo lielāka būs starptautiskās sabiedrības interese par šo jautājumu, jo lielāka ir iespējamība, ka likums tiks izstrādāts kvalitatīvi, veicinot vairāk darbību dabas interesēs gan Eiropā, gan arī ārpus tās. Tas ir būtiski ne tikai mežiem, upēm, zālājiem, kūdrājiem, palienēm, okeāniem, bet arī klimatam, sabiedrības veselībai un cilvēces izdzīvošanai nākotnē.

Petīciju iespējams parakstīt šeit: https://bit.ly/30VSxrH.

Parakstot petīciju, tās sagatavotāji nosūtīs vienotu ziņojumu Eiropas Komisijai visu parakstītāju vārdā. Petīcijas sagatavotāji aicina dalīties ar iespēju paust viedokli, parakstot petīciju, arī sociālos tīklos, pievienojot tēmturi #RestoreNature.

Petīciju sagatavojušas vairākas starptautiskas organizācijas – Pasaules Dabas fonds, “BirdLife International”, kuras pārstāve Latvijā ir Latvijas Ornitoloģijas biedrība, “European Enviromental Bureau”, “Euronatur”, “Yolda”, “NTM FEE”, “SEH”, “Rewilding Europe” un “Wetlands International”.

Informācija sagatavota pateicoties projektam “Latvijas Ornitoloģijas biedrības interešu pārstāvība un sabiedrības iesaiste”, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, LOB komunikācijas konsultante, kitija@lob.lv