Ziedo Latvijas putniem!

Cīrulis gaisā, mednis mežā, lakstīgala ievu krūmā un stārķis staba galā – putni ir mums visapkārt un priecē ar savām dziesmām, skaisto izskatu un vienkārši to, ka viņi ir. Bet būt putnam mūsdienās nav viegli – neapdomīga mežizstrāde iznīcina putnu ligzdas un ligzdošanas vietas, arvien augošās pilsētas atņem laukus un pļavas griezēm un cīruļiem, izglītības trūkums putnus pārvērš “kaitēkļos”… Ziedojot Latvijas Ornitoloģijas biedrībai, Tu vari piedalīties putnu un to dzīvesvietu aizsardzībā, kā arī palīdzēt sabiedrības izglītošanā.

Latvijas Ornitoloģijas biedrība ir lielākā dabas aizsardzības nevalstiskā organizācija Latvijā. Mūsu misija ir saglabāt daudzveidīgu un dzīvotspējīgu Latvijas savvaļas putnu faunu. LOB apvieno gan profesionālus ornitologus, gan visdažādāko profesiju dabas draugus, skolēnus un pensionārus, kam visiem rūp Latvijas putnu liktenis.

Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu! Turklāt LOB sabiedriskā labuma statuss dod iespējas ziedotājiem iegūt nodokļu atlaides.

Ziedot LOB darbības atbalstam vai konkrētam mērķim var ar pārskaitījumu:

Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Reģ. nr.: 40008002230
Banka: AS “Swedbank”
Bankas kods: HABALV22
Konts: LV34HABA000140J035491

Ziedojot konkrētam mērķim, lūdzu, norādiet, kuru no LOB aktivitātēm vēlaties atbalstīt! Ja neesat LOB biedrs, veicot pārskaitījumu, lūdzu, norādiet savu kontaktinformāciju, lai varam ar Jums sazināties.

LOB programmas, kam vajadzīgs vislielākais atbalsts

Meži

LOB iestājas par mežu ilgtspējīgu un līdzsvarotu apsaimniekošanu, kas paredzētu ne tikai peļņas gūšanu no meža, bet arī iedzīvotāju vēlmju uzklausīšanu un dabas daudzveidības saglabāšanu. Jūsu ziedojums mums palīdzēs turpināt šo darbu, iesaistoties normatīvo aktu un plānošanas dokumentu izstrādē un diskusijās ar meža nozares pārstāvjiem un lēmumu pieņēmējiem un ievākt un apkopot informāciju, lai mūsu argumenti būtu balstīti uz labākiem pieejamiem datiem. 

Zaļo vārnu liktenis ir Tavās rokās! Foto: Ilze Priedniece

Zaļā vārna

Viens no nozīmīgākajiem LOB ilgtermiņa darbiem ir zaļās vārnas izpētes un aizsardzības programma, kas līdz šim ļāvusi mums paglābt no izmiršanas Latvijā šos krāšņos un pirms vairākām desmitgadēm tik bieži sastopamos putnus (bijuši vairāki tūkstoši). Pateicoties pastāvīgam darbam gandrīz 20 gadu ilgumā, Pierīgas mežos ir saglabājusies neliela, bet stabila zaļo vārnu populācija – apmēram 20 pāru. Citur Latvijā šo putnu ligzdas mūsdienās vairs nav atrastas.

Jūsu ziedojumi tiks izmantoti, lai turpinātu uzturēt zaļo vārnu būrus, katru gadu veiktu to pārbaudes un gredzenotu zaļo vārnu mazuļus. 

Melnais strāķis Ciconia nigra ar mazuļiem. Foto: M. Maskalāns

Melnais stārķis

Melnais stārķis (gandrs, goris) ir viena no ievērojamākajām un joprojām arī viena no vissliktāk zināmajām Eiropas lielajām putnu sugām, kaut gan kopš 1993. gadā tieši Latvijā uzsāktās šīs sugas starptautiskās izpētes programmas sākšanas par tā dzīvesveidu ir uzzināts ļoti daudz jauna.

Latvijā ligzdo 500-700 melno stārķu pāru, bet to skaits kopš 20. gs. 90. gadu sākuma ir samazinājies apmēram par trešo daļu. Stārķu skaita lejupslīdē būtiska loma bijusi mežsaimnieciskajai darbībai un tās izraisītajam traucējumam, taču pēdējo gadu pētījumi liecina par ķīmiskā piesārņojuma negatīvo ietekmi.

Programmas ietvaros katru gadu tiek apsekotas melno stārķu ligzdas, lai novērtētu ligzdošanas sekmes un tās ietekmējošos faktorus.

Ziedot LOB darbības atbalstam vai konkrētam mērķim var ar pārskaitījumu:

Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Reģ. nr.: 40008002230
Banka: AS “Swedbank”
Bankas kods: HABALV22
Konts: LV34HABA000140J035491

Ziedojot konkrētam mērķim, lūdzu, norādiet, kuru no LOB aktivitātēm vēlaties atbalstīt! Ja neesat LOB biedrs, veicot pārskaitījumu, lūdzu, norādiet savu kontaktinformāciju, lai varam ar Jums sazināties.