Kļūsti par biedru

Lai kļūtu par LOB biedru, nav obligāti aktīvi jāiesaistās kādā no biedrības projektiem. Nav svarīgi pat tas, vai Jūs pazīstat putnus. Svarīgāk ir, ka Jums nav vienaldzīgs viņu liktenis. Maksājot biedru naudu Jūs atbalstāt tos, kuri mēģina ietekmēt valdības lēmumus vai pēta putnus. LOB biedri ir dažāda vecuma un profesiju pārstāvji – profesionāli ornitologi, mežkopji, zemnieki, skolotāji, skolnieki, studenti, uzņēmēji, pensionāri u.c., un mums ir svarīgs katrs biedrs. Jo vairāk biedru, jo lielāka būs biedrības ietekme dabas aizsardzībā, jo grūtāk būs nerēķināties ar mūsu viedokli.

Aizpildītu anketu nosūti uz e-pastu putni@lob.lv.
Konts biedru naudas maksājumiem: LV34HABA000140J035491

* Word dokuments var neatvērties izmantojot Chrome, pagaidām nezināmu īpatnību dēļ. Lūdzam izmantot citu pārlūkprogrammu, piemēram, Firefox vai Edge. Anketa pieejama arī https://failiem.lv/LOB.lv/u/9dmjuzr9x

LOB biedri:

• bez maksas saņem biedrības žurnālu “Putni dabā” un citus informatīvos materiālus par putnu tēmu,
• saņem atlaides, piedaloties LOB uzņēmuma SIA “Motacilla” rīkotajās ekskursijās un iepērkoties “Motacilla” veikalā
• var iesaistīties LOB programmās un projektos

Kā kļūt par LOB biedru?

Par LOB biedru var kļūt jebkurš interesents, aizpildot anketu un samaksājot biedra naudu. Aizpildīto anketu, lūdzu, nosūtiet uz e-pastu putni@lob.lv vai izdrukājiet un atsūtiet pa pastu: Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Skolas iela 3, Rīga, LV-1010. Samaksāt biedra naudu var ar pārskaitījumu:

Latvijas Ornitoloģijas biedrība
reģ. nr. 40008002230
Swedbank, HABALV22
konta numurs: LV34HABA000140J035491

Biedra nauda:

• Pieaugušajiem: 15,00 EUR gadā.
• Jauniešiem līdz 21 gada vecumam un pensionāriem: 5,00 EUR gadā.
• Biedriem ar ārzemju adresi: 30,00 EUR gadā.
• Ģimenes biedri: šai biedru grupai ir kopēja pasta adrese, uz kuru pienāk visi sūtījumi vienā eksemplārā, bet katram ir pilntiesīga LOB biedra statuss. Šie biedri maksā vienu pilnu biedru naudu (15,00 EUR gadā) un 1,00 EUR gadā par katru nākamo biedru.
• Mūža biedri: par tādu kļūst, samaksājot biedra naudu par turpmākajiem 25 gadiem (biedra nauda vairs nav jāmaksā arī pēc šī laika).

Biedru reģistrācijas anketa

ANKETA (Word* dokuments)
* Word dokuments var neatvērties izmantojot Chrome, pagaidām nezināmu īpatnību dēļ. Lūdzam izmantot citu pārlūkprogrammu, piemēram, Firefox vai Edge.

ANKETA (*.pdf formātā)

ANKETA failiem.lv LOB profilā.

Anketu var aizpildīt elektroniski un atsūtīt uz e-pasta adresi putni@lob.lv vai izdrukāt un atsūtīt pa pastu: Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Skolas iela 3, Rīga, LV-1010.