Materiāli

Spārnoti rotājumi

Izdrukā uz lapas, izgriez un iekar logā, bērnistabā, klasē vai svētku eglītē! Pie katra putna ir tā nosaukums, lai vari vieglāk iemācīties.

Datnes (jpg):

Mans pirmais ūdeņu putnu noteicējs

Noteicējā iekļautas 20 putnu sugas, kas biežāk sastopamas Latvijā pie ūdeņiem. Līdzās to zīmētiem attēliem uzskaitītas šo putnu raksturīgākās pazīmes, kā arī katrai sugai minēts kāds mazākzināms fakts. Daļai sugu apraksti papildināti ar saitēm QR kodu veidā uz putnu dziesmām vai citām būtiskām skaņām. Papildus bukletā iekļauta arī praktiska informācija par pirmajiem soļiem putnu vērošanā. Oriģinālais formāts – A6.

Pagaidām drukātā veidā šis izdevums nav pieejams, tomēr ceram kādā brīdī to arī nodrukāt. Ja vēlaties atbalstīt šāda izdevuma drukāto formātu, sazinieties ar LOB – putni@lob.lv.

Elektroniskās versijas lejuplādei:

 Darba lapas un papildu materiāli (.pdf):

Mans pirmais putnu noteicējs

Noteicējā iekļautas izplatītākās 40 putnu sugas, kas novērojamas Latvijā. Līdzās to zīmētiem
attēliem uzskaitītas šo putnu raksturīgākās pazīmes, kā arī katrai sugai minēts kāds
mazākzināms fakts. Papildus bukletā iekļauta arī praktiska informācija par pirmajiem soļiem
putnu vērošanā. Oriģinālais formāts – A6. Drukātā veidā pieejams LOB pasākumos un vizītēs skolās, kā arī par ziedojumiem sazinoties ar LOB – putni@lob.lv.

Elektroniskās versijas lejuplādei:

Darba lapas: