Materiāli

PUTNI vaks

Mācību materiāli par putniem

2014.-2016. gadā sagatavoti 18 dažādi mācību materiāli par putniem LVAF atbalstītā projekta “Materiālu par putniem izstrāde valsts nozīmes vides izglītības centriem” ietvaros.

Fiziskā veidā tie pieejami Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas izglītības centros visā Latvijā, un šeit pieejamI lejupielādei un lietošanai ikvienam interesentam.

Materiālu elektroniskās versijas (aicinām drukāt tikai nepieciešamāko):

Ja ir nepieciešamība mācību līdzekļus drukāt lielākā formātā nekā pievienotās elektroniskās versijas, aicinām individuāli sazināties ar LOB.

Galda spēle “Putna dzīve”

Lai ļautu iejusties putna spalvās, piedzīvojot tā riskanto ligzdošanas sezonu, Latvijas Ornitoloģijas biedrība ir sagatavojusi galda spēli “Putna dzīve” (2021). Tā tapusi starptautiskās gājputnu atgriešanās reģistrācijas programmā “Dzīvais pavasaris”, mudinot bērnus un jauniešus iepazīt gājputnus un ziņot par to novērojumiem. Galda spēli papildina arī 12 faktu kartītes, kuras ļauj tuvāk iepazīt starptautiskās gājputnu atgriešanās reģistrācijas programmas “Dzīvais pavasaris” septiņas putnu sugas – balto stārķi, svīri, bezdelīgu, dzeguzi, krastu čurksti, smilšu tārtiņu, bišu dzeni.

Elektroniskās versijas lejuplādei:

Galda spēle A4 drukai kreisā puse, pdf (4,9 MB)
Galda spēle A4 drukai labā puse, pdf (3,8 MB)
Galda spēle A3 drukai, pdf (10,2 MB)
Galda spēle A4 drukai kreisā puse, jpg (4,2 MB)
Galda spēle A4 drukai labā puse, jpg (3,6 MB)
Faktu kartītes A4 drukai, pdf (3,2 MB)

Mans pirmais putnu noteicējs

Noteicējā iekļautas izplatītākās 40 putnu sugas, kas novērojamas Latvijā. Līdzās to zīmētiem
attēliem uzskaitītas šo putnu raksturīgākās pazīmes, kā arī katrai sugai minēts kāds
mazākzināms fakts. Papildus bukletā iekļauta arī praktiska informācija par pirmajiem soļiem
putnu vērošanā. Oriģinālais formāts – A6. Drukātā veidā pieejams LOB pasākumos un vizītēs skolās, kā arī par ziedojumiem sazinoties ar LOB – putni@lob.lv.

Elektroniskās versijas lejuplādei:

Darba lapas:

Mans pirmais ūdeņu putnu noteicējs

Noteicējā iekļautas 20 putnu sugas, kas biežāk sastopamas Latvijā pie ūdeņiem. Līdzās to zīmētiem attēliem uzskaitītas šo putnu raksturīgākās pazīmes, kā arī katrai sugai minēts kāds mazākzināms fakts. Daļai sugu apraksti papildināti ar saitēm QR kodu veidā uz putnu dziesmām vai citām būtiskām skaņām. Papildus bukletā iekļauta arī praktiska informācija par pirmajiem soļiem putnu vērošanā. Oriģinālais formāts – A6.

Pagaidām drukātā veidā šis izdevums nav pieejams, tomēr ceram kādā brīdī to arī nodrukāt. Ja vēlaties atbalstīt šāda izdevuma drukāto formātu, sazinieties ar LOB – putni@lob.lv.

Elektroniskās versijas lejuplādei:

 Darba lapas un papildu materiāli (.pdf):

Putni dabā bērniem

Žurnāls “Putni dabā” bērniem

Šajā žurnālā apkopoti dažādi uzdevumi, kas palīdzēs kļūt par īstu putnu pētnieku. Tie veicami gan iekštelpās, gan dabā. Ieespjams, dažu uzdevumu izpildē nepieciešama pieaugušo palīdzība.

Vēlam veiksmi putnu pasaules iepazīšanā!

Spārnoti rotājumi

Izdrukā uz lapas, izgriez un iekar logā, bērnistabā, klasē vai svētku eglītē! Pie katra putna ir tā nosaukums, lai vari vieglāk iemācīties.

Datnes (jpg):

Darba lapa “Lakstīgala. Gada putns 2023”

Izdrukā darba lapas mazajiem putnu pētniekiem un izzini 2023. gada putnu – lakstīgalu!

Datne lejuplādei (.pdf): DARBA LAPA

Skrejlapa “Putnu barošana ziemā”

Datne lejuplādei (.pdf): PUTNU BAROŠANA ZIEMĀ