Par LOB

Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) ir 1985. gadā dibināta sabiedriska organizācija, kurā var iestāties ikviens interesents.

Misija

Saglabāt Latvijas savvaļas putnu bagātību un daudzveidību kā daļu no dabas.

Vīzija

Mūsu centieni vērsti uz cilvēku, kas mīl putnus un dabu, apvienošanu LOB un visas sabiedrības iesaistīšanu savvaļas putnu aizsardzībā un izglītošanā. Lai it viss, ko kopā darām, sekmē savvaļas putnu bagātību un daudzveidību Latvijā.

Vērtības

  • Zinātne un fakti: mūsu lēmumi un rīcība balstās uz zinātni un faktiem.
  • Biedri: esam orientēti uz biedriem, to aktīvu iesaisti LOB aktivitātēs.
  • Godīgums un atklātums: iekšējā un ārējā saziņā esam godīgi un atklāti.
  • Dabas aizsardzība: mūsu rīcības pamatā ir dabas aizsardzības intereses.

Mērķis

Sekmēt tādu apstākļu saglabāšanos, kas ļautu ilgstoši pastāvēt visām ar Latvijas teritoriju dabiski saistītajām putnu populācijām.

LOB apvieno vairāk nekā 800 biedru – dažādu profesiju un vecumu cilvēkus, kurus vieno interese par putniem, to izpēti un aizsardzību. LOB darbu vada padome deviņu kopsapulces ievēlētu biedru sastāvā. Ikdienas darbu veic biedrības valde un darbinieki. Biedrības naudas līdzekļus veido projektu īstenošanai piesaistītais finansējums, privātpersonu un organizāciju ziedojumi, kā arī biedru naudas.

Kopš 1994. gada biedrība Latvijā pārstāv starptautisko putnu aizsardzības organizāciju savienību BirdLife International un kopš 2001. gada ir pilntiesīgs BirdLife partneris.

LOB veic savvaļas putnu izpētes un aizsardzības, kā arī biedru un plašākas sabiedrības izglītošanas pasākumus, izdod žurnālu “Putni dabā”, sadarbojas ar valsts un sabiedriskām dabas aizsardzības organizācijām.

LOB darbojas saskaņā ar tās statūtiem.

LOB darbības gada pārskati: 2019. gads, 2018. gads, 2017. gads.

LOB stratēģija 2023-2032:
Latvijas Ornitoloģijas biedrības stratēģija 2023-2032 (pdf)
Latvijas Ornitoloģijas biedrības stratēģija 2023-2032 ar pārvaldes struktūru (pdf)