Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) ir 1985. gadā dibināta sabiedriska organizācija, kurā var iestāties ikviens interesents.

Biedrības  misija saglabāt daudzveidīgu un dzīvotspējīgu Latvijas savvaļas putnu faunu.

LOB apvieno gandrīz 600 biedru – dažādu profesiju un vecumu cilvēkus, kurus vieno interese par putniem, to izpēti un aizsardzību. LOB darbu vada padome deviņu kopsapulces ievēlētu biedru sastāvā. Ikdienas darbu veic biedrības valde un darbinieki. Biedrības naudas līdzekļus veido projektu īstenošanai piesaistītais finansējums, privātpersonu un organizāciju ziedojumi, kā arī biedru naudas.

Kopš 1994. gada biedrība Latvijā pārstāv starptautisko putnu aizsardzības organizāciju savienību BirdLife International un kopš 2001. gada ir pilntiesīgs BirdLife partneris.

LOB veic savvaļas putnu izpētes un aizsardzības, kā arī biedru un plašākas sabiedrības izglītošanas pasākumus, izdod žurnālu “Putni dabā”, sadarbojas ar valsts un sabiedriskām dabas aizsardzības organizācijām.

LOB darbojas saskaņā ar tās statūtiem.

LOB darbības gada pārskati: 2019. gads, 2018. gads, 2017. gads.