LOB kontaktinformācija un rekvizīti

Nosaukums: Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Reģistrācijas numurs: 40008002230

Juridiskā adrese: Skolas iela 3, Rīga, LV-1010
Adrese apmeklējumiem: Skolas iela 3, 4. stāvs, Rīga

Tālrunis: 67221580
E-pasts: putni@lob.lv

Banka: Swedbank, HABALV22
Konts: LV34HABA000140J035491

LOB darbinieki

Viesturs Ķerus, valdes priekšsēdētājs: viesturs@lob.lv

Dace Andžāne, valdes locekle: dace@lob.lv

Kitija Balcare, komunikācijas konsultante, kitija@lob.lv

Andris Dekants, projektu vadītājs, sertificēts putnu eksperts: andris.dekants@lob.lv

Ilze Bojāre, žurnāla “Putni dabā” galvenā redaktore: ilze@putnidaba.lv

Agnis Bušs, iekšējās komunikācijas koordinators, projektu vadītājs: agnis@putnidaba.lv

Ieva Mārdega, Dienas putnu monitoringa vadītāja: ieva@lob.lv

Ainārs Auniņš, Dienas putnu monitoringa zinātniskais vadītājs: ainars.aunins@lu.lv

Oskars Keišs, Naktsputnu monitoringa vadītājs: oskars.keiss@lu.lv

Andris Avotiņš jun., Plēsīgo putnu monitoringa vadītājs: avotins.puces@gmail.com

Antra Stīpniece, Ziemojošo ūdensputnu uzskaišu vadītāja: antra@lob.lv 

Māra Janaus, Baltā stārķa monitoringa vadītāja: ornlab@latnet.lv

Māris Strazds, Melnā stārķa programmas vadītājs: mstrazds@latnet.lv

Rolands Lebuss, eksperts: rolands.lebuss@lob.lv