Apstiprināts dzeņu sugu aizsardzības plāns

Foto: Armands Majevskis

Dzeņu sugu aizsardzības plāns, ko izstrādājusi Latvijas Ornitoloģijas biedrība, ne tikai uzlabos dzeņveidīgo putnu populāciju stāvokli, bet veicinās arī citu sugu un biotopu aizsardzību Latvijā.

Ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Artūra Toma Pleša 19. marta rīkojumu apstiprināts dzeņu sugu aizsardzības plāns. To pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pasūtījuma izstrādāja Latvijas Ornitoloģijas biedrība projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” ietvaros.

Sugu aizsardzības plānā ietvertas septiņas sugas – mazais dzenis, vidējais dzenis, baltmugurdzenis, dižraibais dzenis, trīspirkstu dzenis, melnā dzilna un pelēkā dzilna. Tā autori ir Madars Bergmanis, Jānis Priednieks, Andris Avotiņš jun. un Ilze Priedniece.

“Lepojos ar kolēģu veikumu, jo dzeņu sugu aizsardzības plāns ir pamatakmens mērķtiecīgai un zinātniski pamatotai šīs sugu grupas aizsardzībai Latvijā. Turklāt zināms, ka dzeņu aizsardzība veicina arī citu sugu un arī biotopu, jo īpaši mežu, aizsardzību,” norāda Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Dr. biol. Viesturs Ķerus. “Plāna īstenošana palīdzēs ne tikai uzlabot dzeņu populāciju stāvokli, bet veicinās Latvijas mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, no kuras šobrīd esam ļoti tālu.”

Plāna izstrādes gaitā apkopota plaša informācija (tostarp – līdz šim nepublicēta) par dzeņu ekoloģiju un populāciju stāvokli. Veikta biotopu piemērotības modelēšana, lai noskaidrotu dzeņu aizsardzībai svarīgākās teritorijas. Balstoties uz šo informāciju, noteikti katras sugas aizsardzības mērķi un to sasniegšanai nepieciešamie pasākumi.

Kā liecina dati, kas apkopoti šogad iznākušajā izdevumā “Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980–2017”, ilgtermiņa vai īstermiņa populācijas samazinājumu piedzīvojušas četras no plānā iekļautajām sugām – melnā dzilna, trīspirkstu dzenis, mazais dzenis un pat parastākā dzeņu suga – dižraibais dzenis.

Dzeņu sugu aizsardzības plāns pieejams Dabas aizsardzības pārvaldes internetvietnē: https://www.daba.gov.lv/lv/sugu-un-biotopu-aizsardzibas-plani.

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, LOB komunikācijas konsultante