LOB biedre Līga Aukšmuksta: Visvairāk mani aizrauj putnu dzīves vērošana

Videostāstā “Putnustāsti. Personība” aicinām iepazīt tuvplānā Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) biedri Līgu Aukšmukstu, vides gidi un brīvdienu mājas “Jaunkrastmaļi” pārvaldnieci no Kandavas apkaimes, kura nu ir kļuvusi arī par vienu no Putnu dienu organizatoriskās komandas pārstāvjiem. 

“Pēdējos gados mani ir uzrunājusi dabas daudzveidība – putni ir daļa no tās,” stāsta Līga, atklājot, ka interese par putniem radusies pateicoties pie kūts izvietotam putnu būrītim, kuru savulaik vērojusi Līgas mamma un komentējusi tur notiekošo. Vēl viens impulss tuvākai putnu izzināšanai bijusi personīgā aizraušanās ar fotografēšanu, bet interesi palielināja dalība Putnu dienu pasākumos, līdz Līga mājsēdes laikā pieteikusies putnu kursos pie ornitologa Andra Dekanta. 

Kopš 2021. gada Līga ir arī Latvijas Ornitoloģijas biedrības biedre, kura līdzdarbojas arī Putnu dienu pasākumu organizēšanā. Par LOB biedru var kļūt jebkurš interesents, neatkarīgi no vecuma un zināšanām par putniem, aizpildot pieteikuma anketu šeit: https://www.lob.lv/biedriba/klusti-par-biedru/.

Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) īsteno videostāstu ciklu par LOB biedriem “Putnustāsti. Personība”. Katru pieredzes stāstu papildina praktisks padoms, ko ikviens var izmantot ikdienā, lai darītu labus darbus putnu un līdz ar to arī cilvēku labā. Kopumā iecerēti stāsti par aptuveni 40 LOB biedriem, kas pārstāv dažādas vecuma grupas, reģionus, nodarbošanās, intereses, un to iesaisti pilsoniskās aktivitātēs dabas aizsardzības jomā.  

Videostāstu cikls “Putnustāsti. Personība” ir viena no aktivitātēm projektā “Latvijas Ornitoloģijas biedrības interešu pārstāvība un sabiedrības iesaiste”, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, LOB ārējās komunikācijas speciāliste