LOB Ģimeņu dienās mazi un lieli kopīgi izzina dabu un iepazīst balto stārķi

Pulcējot pussimt dalībnieku no vienpadsmit ģimenēm Kandavā, aizvadītas LOB Ģimeņu dienas 2024. Tiekoties ar ornitologiem un citiem dabas ekspertiem, domubiedru pulkā tika  gūtas jaunas zināšanas, apgūtas praktiskas prasmes un kopīgi uzstādīta mākslīgā ligzdvieta baltajam stārķim.

Tā kā 2024. gads aizrit 8. Starptautiskās balto stārķu ligzdu uzskaites zīmē, vairākas aktivitātes LOB Ģimeņu dienās bija saistītas ar baltā stārķa iepazīšanu. Par baltā stārķa ligzdošanu, tā ligzdām un to pamatnēm dalībniekus izglītoja LOB goda biedre ornitoloģe Māra Janaus.

Kamēr pie gados jaunākajiem dalībniekiem bija ieradies visā godībā pats baltais stārķis, iepazīstinot tos ar sevi, saviem radiniekiem un bērnistabas iekārtojumu, tikmēr lielākie bērni kopā ar vecākiem pēc baltā stārķa iepazīšanas prezentācijas piedalījās tematiskā viktorīnā. Rūpēs par baltajam stārķim piemērotām ligdvietām, netālu no Kandavas kopīgiem spēkiem ar A/S “Sadales tīkls” atbalstu tika uzstādīta metāla platforma jeb mākslīgā ligzdvieta. 

Pirms doties vakara pastaigā klausīties sikspārņus, Jurģis Šuba dalībniekus iepazīstināja ar sikspārņiem gan Latvijā, gan citviet pasaulē. Pasākuma laikā norisinājās arī agrā rīta putnu vērošanas ekskursija Kandavā, kuras laikā dalībnieki, kuru vidū daļai tā bija pirmā putnu vērošanas pieredze, saskaitīja 25 dažādus putnu sugas. 

Izzinot augus, jaunākos dalībniekus apciemoja bizmārīte, lai iepazīstinātu ar apkaimes augu pasauli, savukārt kopā ar Lindu Priednieci dalībniekiem bija iespēja izveidot augu nospiedumus uz sava apģērba gabala, bet kopā ar Lienu un Katrīnu Kukainēm ikviens varēja izgatavot pērļu spārīti.

Rūpēs par kukaiņiem, dalībniekiem bija iespēja kopā ar entomologu Voldemāru Spuņģi izgatavot kukaiņu viesnīcu, pašiem gatavojot niedru kūlīšus un urbjot caurumus piemērotos bluķīšos. 

Apkaimes daba un tuvākās ainavas, apbrīnojot dabas daudzveidību un tur augošos aizsargājamos augus, tika iepazītas Dārgumu spēles laikā: dalībnieki izstaigāja Pūzurgravu un, ņemot talkā atjautību, ieguva kodu, kas palīdzēja nokļūt pie dārgumiem. Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs ornitologs Viesturs Ķerus dalījās savā personiskajā stāstā par to, kā laika gaitā veidojušās viņa attiecības ar dabu, iedvesmojot jaunākos LOB Ģimeņu dienu dalībniekus.

Kopumā dalībnieki novērtēja gan kopā būšanu domubiedru lokā, gan kopīgas aktivitātes, kas palīdzēja ieraudzīt dabu pietuvinājumā.  Latvijas Ornitoloģijas biedrība un LOB Ģimeņu diena komanda – Agnese Gaile, Līga Aukšmuksta, Ieva Vavilova, Agnis Bušs un Madara Buša – izsaka pateicību tiem, kas pielika savu roku LOB Ģimeņu dienu tapšanā un norisē, tostarp brīvdienu mājai „Jaunkrastmaļi” un Līgai Aukšmukstai par sirsnīgo uzņemšanu, entomologam Voldemāram Spuņģim Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstītā projekta “Daudzpusīgu aktivitāšu cikls apputeksnētāju saglabāšanas veicināšanai” ietvaros un pētniekam Jurģim Šubam par zināšanām, Pavāru mājai Līgatnē par maltīšu produktiem, nodibinājumam „Kandavas novada iespēju fonds” sadarbībā ar biedrību „Tuvu” par kārumiem, Zemītes kultūras namam un Ērodejai Kirillovai par spēlēm, AS „Sadales tīkls” un Artim Kubliņam par atsaucību baltā stārķa ligzdas pamatnes uzstādīšanā.

Pasākums “LOB Ģimeņu dienas”, kas norisinājās 6. un 7. jūlijā Kandavā brīvdienu mājā “Jaunkrastmaļi”, bija viena no aktivitātēm Latvijas Ornitoloģijas biedrības projektā “No baltā stārķa ligzdas līdz jauniešu vides aktīvismam”. Projektu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds un Vācijas Dabas aizsardzības asociācija. 

Foto:
Ieva Vavilova un Agnis Bušs.

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, Latvijas Ornitoloģijas biedrības ārējās komunikācijas speciāliste