Skaiti balto stārķu ligzdas 2024.gadā!

Iepazīsti balto stārķi

Šķiet, Latvijā nav cilvēka, kas nepazītu balto stārķi Ciconia ciconia – vasarā, braucot pa laukiem, laikam gan nav iespējams nobraukt ne 10 kilometrus, lai neieraudzītu pašus stārķus vai to ligzdas. Tomēr – cik daudz par to ziniet? Šis materiāls palīdzēs uzzināt vairāk: Baltā stārķa apraksts

Kāpēc jāskaita balto stārķu ligzdas?

Baltie stārķi pagaidām ir vieni no biežāk izplatītajiem putniem Latvijā, tos ir viegli pamanīt un vērot pat no liela attāluma. Balto stārķu vērošana veicina interesi par dabu, rosina putnu uzvedības, vides aizsardzības un cilvēka un dabas mijiedarbības jautājumu izpratni.

To, cik pasaulē un Latvijā ir balto stārķu ligzdu, zinām, balstoties uz starptautiskām uzskaitēm, kuras notiek jau kopš 1934. gada. 2024.gadā notiks jau astotā balto stārķu ligzdu uzskaite, un tās galvenais uzdevums ir noskaidrot, kādas pārmaiņas balto stārķu izplatībā un skaitā notikušas kopš iepriekšējās uzskaites 2014. un 2015. gadā. Cik balto stārķu tika saskaitīti Latvijā 2014. gadā, lasi šeit . Savukārt, cik balto stārķu tika saskaitīti starptautiskajā uzskaitē 2014. un 2015.gadā, kuru tradicionāli organizēja NABU ( Naturschutzbund Deutschland e.V. – Vācijas Dabas aizsardzības asociācija) sadarbībā ar BirdLifeInternational, lasi šeit.

Balto stārķu ligzdu uzskaite Latvijā ir paveicama tikai iesaistot tajā iespējami daudz cilvēku. Līdz ar to šis pasākums ir uzskatāms par sociāli nozīmīgu, jo pievērš iedzīvotāju uzmanību vides stāvoklim un dabas aizsardzībai. Īpaši nozīmīgs šis pasākums ir sakarā ar bērnu un jauniešu iesaistīšanu, arī šogad aicinām piedalīties Latvijas skolas (skatīt konkursu “Stārķu dienasgrāmata”).

Kā skaitīt balto stārķu ligzdas?

1. Skaitot balto stārķu ligzdas, vēlams apsekot vismaz vienu kvadrātu (sarkanās līnijās), taču ikviens Tavs novērojums ir svarīgs!
Aicinām iepazīties ar jau iepriekš reģistrētām baltā stārķa ligzdām, atlasot baltā stārķa novērojumus dabasdati.lv vai aplūkot šo karti ar agrāk reģistrētajām balto stārķu ligzdām savā apkārtnē:  https://ej.uz/4xcb!
2. Kad ārā vēl auksts, vari apzināt Tavā apkārtnē vai teritorijā, kurā vēlies skaitīt stārķus, cik ir jau senāk uzbūvētu baltā stārķa ligzdu, un sākt aizpildīt savu “Stārķa dienasgrāmatu” .
2. Marta nogalē sagaidīsim pirmos baltos stārķus atlidojam no dienvidiem! Savā izvēlētajā teritorijā vēro un pieraksti, kuras no jau uzbūvētajām ligzdām stārķi izvēlas vai būvē jaunas! Aprīlī un maijā vari pierakstīt, cik balto stārķu izvēlējušies jau uzbūvētās ligzdas, cik būvē jaunas ligzdas un cik ligzdu palikušas neapdzīvotas.
3. Skolēn vai skolotāj, izdrukā vai pārzīmē  “Stārķa dienasgrāmatu”! Vasaras laikā seko Latvijas Ornitoloģijas biedrības informācijai medijos, lai nenokavētu laiku, kad būs redzami baltā stārķa mazuļi (apmēram jūlija vidū)! Ar savu “Stārķa dienasgrāmatu” un tās tapšanas procesu dalies sociālajos tīklos, pievienojot tēmturus  #skaitiligzdas #baltiestārķi #stārķadienasgrāmata vai atsūti savas dienasgrāmatas foto uz: baltiestarki@lob.lv.
Kad stārķa dienasgāmata ir aizpildīta un stārķi ir aizlidojuši uz dienvidiem (apmēram pēc 20. augusta), ievadi savas “Stārķa dienasgrāmatas” informāciju dabas vērotāju vietnē dabasdati.lv  (piezīmēs norādot: konkursam“Stārķa dienasgrāmata”) vai datu ievades anketā līdz 2024.gada 15. septembrim.
Dabasdati.lv lietotājiem ieteicams pēc iespējas plašāk sniegt šādu papildus informāciju (piezīmēs):

1. Ligzdas novietojums (koks (suga); ēkas jumts; ūdenstornis; elektrības stabs; cits)
2. Cilvēka palīdzība ligzdas pamatnes izgatavošanā (nav bijusi; speciāla platforma; nozāģēta koka galotne; nav zināms)
3. Ligzdas apdzīvotība (apdzīvota, ir mazuļi; dzīvo 2 stārķi ilgāk par 1 mēnesi, bet bērnu nav; apdzīvota, nav nekādu ziņu par mazuļiem; uzturas 2 stārķi mazāk par 1 mēnesi; uzturas 1 stārķis; neapdzīvota-patreiz stārķi ligzdā neuzturās; nav zināms)
4. Ligzdošanas sekmes (Izaugušo mazuļu skaits; Mazuļi sekmīgi izvesti, bet to skaits nav zināms; Mazuļi bijuši, bet gājuši bojā – ja zināms, aprakstiet bojāejas cēloni un skaitu; Dējums (olas) gājis bojā – ja zināms, aprakstiet cēloni)


Projekts “No baltā stārķa ligzdas līdz jauniešu vides aktīvismam”

PROJEKTA NOSAUKUMS:
No baltā stārķa ligzdas līdz vides aktīvismam

PROJEKTA NORISES LAIKS:
01.03.2024. – 30.06.2025.

IZPILDĪTĀJS:
Latvijas Ornitoloģijas biedrība

FINANSĒTĀJS:
Latvijas Vides Aizsardzības fonds
; NABU (NABU, Naturschutzbund Deutschland e.V – Vācijas Dabas aizsardzības asociācija)

PROJEKTA NORISES VIETA:
Latvija

PROJEKTA VADĪTĀJS:
Agnis Bušs, e-pasts: agnis@lob.lv, mob. tālr. 26028225

PROJEKTA MĒRĶIS:
Veicināt bērnu un jauniešu izpratni par vidi, vides aizsardzības jautājumiem un ilgtspējīgas attīstības principiem, izmantojot baltos stārķus kā simbolu un ceļvedi.

PROJEKTA MĒRĶAUDITORIJA:
Pirmsskolu/skolu bērni un skolu jaunieši

PROJEKTA AKTIVITĀTES:
Projekta īstenošana plānota vairākos loģiskos un secīgos posmos, kas saistīts ar bērnu un jauniešu gada ritumu:
2024. gada marts–maijs: sagatavošanās, nodarbību izstrāde un norise skolās, aicinājums ziņot par balto stārķa ligzdām un piedalīties konkursā “Stārķa dienasgrāmata”;
2024. gada jūnijs–augusts: vasaras pasākumi, tostarp jauniešu seminārs un LOB ģimeņu dienas, balto stārķu ligzdu apsekošana un datu ievākšana; “Stārķa dienasgrāmatas” aizpildīšana;
2024. gada septembris–2025. gada maijs jeb skolēnu mācību gads: jauniešu-nākotnes līderu apmācības un prakse, tostarp nodarbības skolās, balto stārķu ligzdu datu apkopošana, apstrāde un analīze; zinātniski pētnieciskā darba skolēnu grupas atlase un organizēšana; zinātniski pētnieciskā darba izstrādes koordinēšana; konkursa “Stārķa dienasgrāmata” laureātu – čaklāko skolu un individuālo skolēnu apbalvošana.
2025. gada maijs–jūnijs: noslēguma pasākumi – jauniešu-nākotnes līderu darba kopsavilkums; zinātniski pētniecisko darbu apbalvošana.

Akcija “Dāvini svēteli”

Vai stārķi nes bērnus? Tiešām?

Aiznes saviem bērniem stārķus!

Svētelis nes mieru, veselību, saticību un pārticību vietai, kur apmeties.
2024. gadā notiks 8. starptautiskā balto stārķu ligzdu uzskaite, kuras ietvaros arī Latvijā paredzēts saskaitīt pēc iespējas visas balto stārķu ligzdas. Pirmā uzskaite notika 1934. gadā. Uzskaites mērķis ir sekot baltā stārķa ligzdojošās populācijas un ligzdošanas sekmju pārmaiņām Latvijā, skaidrot to cēloņus, sekot ligzdu novietojuma un pamatu pārmaiņām. Balto stārķi pazīst ikviens, tāpēc šī ir unikāla iespēja iesaistīties vērtīgu datu ievākšanā, tostarp bērniem. Tāpēc ar izzinošu nodarbību un izglītojošu spēli vēlamies iepazīstināt ne tikai ar pašu balto stārķi, bet arī iespējām uzskaitīt balto stārķu ligzdas.

Uzdāvini izglītojošu nodarbību par svēteli vai ziedo:

1) veic vēlamo ziedojumu:

2) Ja vēlies ar savu “Dāvinu svēteli” ziedojumu nodrošināt nodarbības norisi kādā konkrētā vietā (skolā, bērnudārzā, bibliotēkā u.tml.), lūdzu, papildus ziedojuma veikšanai aizpildi šo anketu: https://forms.gle/VrvWhpRqV78tQECB9 Lūgums kontaktpersonu informēt par savu nodomu. Par kontaktpersonu var norādīt arī sevi, ja (vismaz sākuma posmā) piekrīti noorganizēt nodarbības norisi. Ja vēlies vispārīgi atbalstīt nodarbības bez konkrētas vietas piesaistes, šī anketa nav jāaizpilda. Papildu jautājumu gadījumā raksti: putni@lob.lv.

Konkurss “Stārķa dienasgrāmata”

Sīkāk par konkursa noteikumiem lasi šeit: nolikums