Pieejama praktiska instrukcija baltā stārķa ligzdu reģistrēšanai

Šogad ikviens putnu vērotājs Latvijā ir īpaši aicināts ziņot par baltā stārķa ligzdām. Iegūtie dati būs nozīmīgs ieguldījums 8. Starptautiskajā balto stārķu ligzdu uzskaitē, kas notiek reizi desmit gados. 

Ziņot par baltā stārķa ligzdu ir iespējams trijos veidos: pirmkārt, izmantojot lietotni “Dabas dati”, otrkārt, izmantojot tīmekļa vietni www.dabasdati.lv, treškārt, aizpildot datu ievades anketu. Latvijas Ornitoloģijas biedrība ir sagatavojusi praktisku instrukciju tam, kā visprecīzāk reģistrēt baltā stārķa ligzdas lietotnē “Dabas dati” vai arī tīmekļa vietnē www.dabasdati.lv. Instrukcija pieejama ŠEIT:

2024. gadā norisinās jau 8. Starptautiskā balto stārķu ligzdu uzskaite, ko Latvijā veic reizi desmit gados. Uzskaites mērķis ir sekot baltā stārķa ligzdojošās populācijas un ligzdošanas sekmju pārmaiņām Latvijā, skaidrot to cēloņus, sekot ligzdu novietojuma un pamatu pārmaiņām. Balto stārķi pazīst ikviens, līdz ar to šis pasākums ir uzskatāms par sociāli nozīmīgu, jo pievērš iedzīvotāju uzmanību vides stāvoklim un dabas aizsardzībai. Pirmā uzskaite notika 1934. gadā. Iepriekšējā balto stārķu ligzdu uzskaitē 2014. gadā tika saskaitīti 14 000 balto stārķu ligzdu. 

Pašreiz zināmās baltā stārķa ligzdas ir iespējams redzēt kartē: https://ej.uz/4xcb .

8. Starptautiskā balto stārķu ligzdu uzskaite Latvijā norisinās ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vācijas Dabas aizsardzības asociācijas (NABU, Naturschutzbund Deutschland e.V) finansiālu atbalstu.

Titulattēls: Lilija Geža.

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, LOB ārējās komunikācijas speciāliste