LOB Kandavas grupa uzlabos baltā stārķa ligzdošanas iespējas

Rūpēs par baltā stārķa ligzdošanu pilsētās, Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) Kandavas grupa ir iecerējusi uzstādīt platformu jaunai balto stārķu ligzdvietai.

“Tā nu ir sanācis, ka 2024. gada pavasarī vairākas Kandavas balto stārķu ģimenes apbēdināja cilvēkus un cilvēki apbēdināja stārķus. Saprotams, ka stārķa ligzdai nav vietas uz funkcionējoša skursteņa, pat mājas jumts tam nav labākā vieta. Tomēr Kandavā sešas no vienpadsmit ligzdām atrodas tieši tur – virs cilvēka dzīvesvietas,” stāsta LOB Kandavas grupas pārstāve Līga Aukšmuksta. 

Lai censtos 2025. gadā baltajiem stārķiem piedāvāt citu ligzdošanas vietu, LOB Kandavas grupa ir sākusi vākt ziedojumus stārķa jaunajām mājām uz platformas stabā. Šim mērķim  – platformas izveidei un uzstādīšanai – ir nepieciešami 700 eiro. Tiem, kas vēlas atbalstīt LOB Kandavas grupas ieceres, ir iespējams veikt mērķētu ziedojumu, maksājuma uzdevumā norādot “Kandavas baltajam stārķim”:

Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Reģ. nr.: 40008002230
Banka: AS “Swedbank”
Bankas kods: HABALV22
Konts: LV34HABA000140J035491

LOB Kandavas grupa atgādina, ka jaukt ligzdu ligzdošanas brīdī, kad stārķis jau ir izdējis tajā olas ir ne vien cietsirdīgi, bet arī pretlikumīgi. Ja nav iespējams sadzīvot ar balto stārķi, ieteicams savu mājvietu skursteņus aprīkot ar aizsargmehānismiem rudenī: tam var noderēt slīpi metāla jumtiņi uz skursteņiem.

Latvijas Ornitoloģijas biedrības darbu ar vietējām grupām atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds. 

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, LOB komunikācijas speciāliste