Aicinām ikvienu iesaistīties datu ievākšanā ziemojošo putnu atlantam

Līdz ar šī gada decembri un dziļo sniegu ir atsākusies datu ievākšana ziemojošo putnu atlantam. Šis ir laiks, kad līdz 2024. gada 28. februārim katrs putna novērojums var būt svarīgs, taču īpaši vērtīgi novērojumi būs no mazāk apdzīvotām vietām, piemēram, no viensētām. Iesaistīties datu ievākšanā ziemojošo putnu atlantam ir iespējams arī tad, ja putnus paši nepazīstat – svarīgākais ir dokumentēt savu novērojumu un pievienot to dabas novērojumu portālā Dabasdati.lv.

Turpinot darbu pie ziemojošo putnu atlanta, datu ievākšanā aicinām piedalīties ikvienu. Piemēram, ja pie mājas ir putnu barotava, tad, lūdzu, ziņo, kas to apmeklē. Tādējādi interesanti būs gan pašam noskaidrot barotavas apmeklēto putnu sugu dažādību, gan šie novērojumi būs vērtīgs ieguldījums projektā. Ja nav pārliecības, piemēram, kurš dzenis vai kura zīlīte barotavu apmeklē, jācenšas  putnu nofotografēt vai nofilmēt, piemēram, ar telefonu, un šo attēlu jāpievieno dabas novērojumu portālā Dabasdati.lv kā nezināma putna novērojumu. Zinātāji putna sugu ātri vien noteiks, bet ziņotājam uzlabosies zināšanas par apkārtnē sastopamajām sugām. Tādējādi arī ziema ir piemērots laiks, lai mācītos atpazīt putnus dabā.

Viensētas, mazāk apdzīvotas vietas, ūdeņi, Latgale – tās ir vietas, no kurienes visvairāk gaidām novērojumus. Lai palīdzētu saprast, kurās vietās ziņojumu ir vairāk, bet kur – mazāk, ir vērts ielūkoties šī atlanta statistikas sadaļā: dabasdati.lv/lv/putnuatlants/statistikawinter. Īpaši aicinām turpināt apsekot tukšās vietas – katrā kvadrātā censties konstatēt vismaz sešas dažādas sugas. Pašreiz ir redzams, ka pat apdzīvotās vietās iespējams konstatēt vairāk kā 25 dažādas putnu sugas. 

Ziemojošo putnu atlanta statistika 01.12.2023.

Metodika

Ziemojošo putnu atlanta metodika:

1. Novērojumus ziemojošo putnu atlantam vāksim no 2019./2020. līdz 2024./2025. gada ziemai.

2. Par ziemu uzskatām laiku no 1. decembra līdz 28. (29.) februārim.

3. Novērojumi tiek apkopoti tajos pašos 5×5 km kvadrātos kā ligzdojošo putnu atlantā. Tātad nav izmantojami novērojumi, kas aptver vairākus atlanta kvadrātus un nav sadalāmi pa kvadrātiem (piemēram, piedaloties ziemojošo ūdensputnu uzskaitēs, visus novērojumus svarīgi sadalīt pa kvadrātiem).

4. Novērojumus var ziņot gan portālā vai lietotnē “Dabas dati”, gan rakstiski (sūtot uz LOB pasta adresi Skolas iela 3, Rīga, LV-1010 vai e-pastu atlants@lob.lv).

5. Ziņojot “Dabas datos”, vēlams izmantot vai nu lietotni, vai portāla ziņošanas pamatsadaļu, atzīmējot precīzus punktus, kuros putni novēroti. Ja nu galīgi negribas atzīmēt punktus, var izmantot arī Ligzdojošo putnu atlanta ziņošanas sadaļu, novērotajiem putniem atzīmējot pazīmi “N”.

6. Iesniedzot novērojumus rakstiski, ļoti svarīgi norādīt kartē atrodamu novērojumu veikšanas vietu vai pievienot karti.

7. Visvērtīgākie ir t.s. pilnie saraksti – novērojumi, kam norādīts precīzs (!) sākuma un beigu laiks un atzīmētas visas novērotās putnu sugas. Arī ziņojot no mājām, vēlams kādu laiku veltīt tieši putnu novērojumiem un šo laiku arī precīzi reģistrēt. Protams, labi ir ziņot arī par gadījuma rakstura novērojumiem, taču pilnie saraksti ar norādītu laiku ir vērtīgāki.

8. Apsekojot kvadrātu, vēlams apmeklēt visus tajā sastopamos biotopus.

9. Vēlams kvadrātus apsekot atkārtoti – decembrī, janvārī un februārī.

Foto: Selga Bērziņa