Jaunieši izzina putnu pētniecību un tās nozīmi dabas aizsardzībā

Lai veicinātu jauniešu izpratni par vides aizsardzību, iesaistot tos praktiskās nodarbības dabā un padziļinot interesi par putnu pētniecību un aizsardzību kopīgās aktivitātēs ar domubiedriem un ornitoloģijas speciālistiem, Kandavā jauno ornitologu virsvadībā ir aizvadītas LOB Jauniešu dienas 2024. 

Ance Priedniece stāsta par baltajiem stārķiem un to ligzdu uzskaitēm. Foto: Agnese Gaile.

LOB Jauniešu dienas, kurās pulcējās 23 jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem no dažādiem Latvijas novadiem, iesākās ar visu dalībnieku savstarpēju iepazīšanos. Pēc tās notika pirmās tematiskās nodarbības par baltajiem stārķiem, putnu gredzenošanu un putnu izsekošanas metodēm jauno ornitologu – Ances Priednieces, Valta Jaunzemja un Elzas Zacmanes – virsvadībā.

Valts Jaunzemis vada nodarbību jauniešiem par putnu gredzenošanu. Foto: Agnese Gaile.

Vakara cēlienā jaunieši iedvesmojās no TV un radio personības Toma Grēviņa, kurš viesojās LOB Jauniešu dienās un uzsvēra, cik svarīgi ir meklēt to, ko pašam patiesi patīk darīt. Kopā ar Tomu jaunieši devās nakts putnu ekspedīcijā Ivo Dinsberga virsvadībā, klausoties stāstījumu par griezēm.

Otrās dienas rīts iesākās ar jauno ornitologu vadītajām nodarbībām. Par novērojumu ziņošanu portālā un lietotnē “Dabasdati” stāstīja Valts Jaunzemis. Ance Priedniece un Betija Rubene jauniešus iesaistīja balto stārķu atriju praktiskajā izpētē. Jaunieši praktiski darbojās ar pinceti un monokulāru, pētot stārķu atriju sastāvu, atrodot tur ne tikai vaboļu un sienāžu atliekas, bet arī sīko grauzēju kaulus un zobus, kā arī plastmasas, stikla un porcelāna gabaliņus. 

Stārķu atriju pētīšana bija viena no aizraujošākajām nodarbēm jauniešu skatījumā. Foto: Agnese Gaile.

Ivo Dinsbergs demonstrēja putnu izsekošanu ar dronu, ļaujot dalībniekiem pašiem izmēģināt drona pilotēšanu. Dienas izskaņā norisinājās putnu gredzenošanas nodarbība, apgredzenojot putnu tīklos ielidojušos putnus – čunčiņu un sarkanrīklīti. 

Ivo Dinsbergs stāsta par drona izmantošanu putnu izpētē.

Līdzās izzinošām aktivitātēm putnu tēmās, jaunieši vienojās arī fiziskās aktivitātēs, pēc kurām ar LOB žurnāla “Putni Dabā” jaunāko numuru azotē daļa dalībnieku ar jaunām zināšanām un iespaidiem devās mājup. Noslēdzošās dienas rīts iesākās ar rīta putnu ekskursiju, kājām mērojot pāris kilometrus Kandavas apkārtnē, kuras laikā tika konstatētas 25 putnu sugas. Pēc brokastīm ūpju pētnieks Pēteris Daknis dalībniekus iepazīstināja ar putnu novērošanas tehnoloģijām, tostarp ar ierakstītājiem: katram bija iespēja izmēģināt padarboties ar parabolu un mikrofonu, kā arī ar termokameru. 

Dodoties putnu vērošanas izbraucienā, viens no pieturpunktiem bija Zentenes pils parks ar pili, kurā LOB Jauniešu dienu dalībniekus sagaidīja Zaļā dāma ar stāstu par pils vēsturi un nostāstiem, kas to apvij.

Jaunieši atzina, ka vērtīga bijusi iespēja satikt domubiedrus, iedvesmoties no jaunajiem ornitologiem un pašiem ar savām rokām izmēģināt praktiskas pieejas putnu pētniecībā, piemēram, putnu gredzenošanu, drona pilotēšanu, putnu sugu atpazīšanu un novērojumu ziņošanu. 

Jaunieši atzinīgi vērtēja domubiedru sastapšanu klātienes pasākumā.

Latvijas Ornitoloģijas biedrība un LOB Jauniešu diena komanda – Agnese Gaile, Līga Aukšmuksta, Ieva Vavilova, Agnis Bušs un Madara Buša – izsaka pateicību tiem, kas atbalstīja LOB Jauniešu dienu tapšanu un norisi, tostarp brīvdienu mājai „Jaunkrastmaļi” un Līgai Aukšmukstai par sirsnīgo uzņemšanu, ēdinātājiem “Pie Kristapa” par maltītēm, nodibinājumam „Kandavas novada iespēju fonds” sadarbībā ar biedrību „Tuvu” un Ērodejai Kirillovai par kārumiem, kā arī Aijai Alksnei par pētnieciskiem nolūkiem tik svarīgajām stārķu atrijām.

Pasākums “LOB Jauniešu dienas”, kas norisinājās no 3. līdz 5. jūlijam Kandavā brīvdienu mājā “Jaunkrastmaļi”, bijaviena no aktivitātēm Latvijas Ornitoloģijas biedrības projektā “No baltā stārķa ligzdas līdz jauniešu vides aktīvismam”. Projektu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds un Vācijas Dabas aizsardzības asociācija. 

Foto:
Agnese Gaile

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, Latvijas Ornitoloģijas biedrības ārējās komunikācijas speciāliste