Aicina parakstīt petīciju, pieprasot izmaiņas Atjaunojamo energoresursu direktīvā

Eiropas Komisija ir uzsākusi sabiedrisko apspriešanu par Atjaunojamo energoresursu direktīvu, ļaujot ikvienam Eiropas Savienības pilsonim paust savu viedokli līdz 2021. gada 9. februārim. Iestājoties pret maldinošu praksi un pieprasot izmaiņas direktīvas pašreizējā saturā, starptautiskās vides organizācijas aicina parakstīt petīciju “Koku dedzināšana neglābs klimatu” jeb #StopFakeRenewables.

Ja Eiropas Savienība drīzumā nemainīs savu bioenerģijas politiku, tas ievērojami kavēs klimata, gaisa kvalitātes un bioloģiskās daudzveidības mērķu sasniegšanu un apņemšanos sasniegt ilgtspējīgas attīstības mērķus, tādējādi kaitējot ilgtermiņā arī Eiropas Savienības tēlam starptautiskā mērogā. Meža un klimata speciālisti aicina paust savu viedokli, parakstot petīciju “Koku dedzināšana neglābs klimatu”, pēc kuras parakstīšanas parakstītāja vārdā tiks nosūtīts ziņojums Eiropas Komisijai. Petīcija parakstīšanai pieejama šeit: https://www.eubioenergy.com/2021/01/25/burning-trees-is-not-climate-solution/.

Eiropā vairāk nekā puse no tā saucamās atjaunojamās enerģijas tiek iegūta biomasas dedzināšanas rezultātā. Lai arī Eiropas Savienības Atjaunojamo energoresursu direktīva ir vērsta uz atjaunojamās enerģijas veicināšanu, tomēr vienlaikus tā pieļauj veco ogļu kurinātavu pārvēršanu par jaunām koksnes dedzināšanas iekārtām. Dedzinot koksni, kuras atjaunošanai nepieciešamas desmitgades, atmosfērā nonāk vairāk oglekļa dioksīda, nekā fosilā kurināmā dedzināšanas rezultātā. Turklāt saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem, kuros biomasas dedzināšana ietilpst kategorijā “atjaunojamie energoresursi” un “oglekļa neitralitāte”, tās ražotāji ik gadu saņem arī ievērojamu atbalstu subsīdiju formā, kam līdzekļi nāk no Eiropas Savienības dalībvalstīm, respektīvi, no katra tās pilsoņa.

Eiropas Komisija aicina sabiedrību izteikt savu viedokli par likumu, kas ļauj tam notikt. Viedokļa paušana iespējama tikai līdz 2021. gada 9. februārim. Jo lielāka sabiedrības daļa paudīs savu nesamierināšanos ar šādu pieeju, jo lielāka ir iespējamība šo regulējumu mainīt. Petīcijas sagatavotāji aicina dalīties ar iespēju paust viedokli, parakstot petīciju, arī sociālos tīklos, pievienojot tēmturus #StopFakeRenewables un #EUbioenergy.

Petīciju sagatavojušas vairāks starptautiskas organizācijas – Pasaules Dabas fonds, “BirdLife International”, “Transport & Enviroment”, “Fern”, “Mighty Earth”, “NRDC Natural Resources Defense Council”, “PFPI driven by data”, “Sum Of Us”, “Fop”.

Informācija sagatavota pateicoties projektam “Latvijas Ornitoloģijas biedrības interešu pārstāvība un sabiedrības iesaiste”, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas Ornitoloģijas biedrības un plašākas sabiedrības līdzdalību stratēģiski svarīgajos lēmumos attiecībā uz dabas aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Plašāk: www.activecitizensfund.lv.

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, Latvijas Ornitoloģijas biedrības komunikācijas speciāliste, kitija@lob.lv