Stundas garumā aicina skaitīt putnus pie barotavām

Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina ikvienu putnu draugu stundas garumā piedalīties akcijā “Ziņo par putniem dārzā”. Lai piedalītos jāizvēlas vieta un stunda laika posmā no 29. līdz 31. janvārim un jāziņo novērojumi portālā Dabasdati.lv. Putnus dārzos šai nedēļas nogalē skaitīs gan kaimiņvalstīs pēc vienotas metodikas, gan citviet Eiropā.

“Akcijas dalībnieka uzdevums ir vienas stundas laikā kādā no akcijas dienām saskaitīt, cik un kādu sugu putni uzturas dārzā, parkā vai pat kapsētā – jebkur, kur barojas putni. Lai veiktu šos novērojumus, nav obligāti jādodas ārpus telpām. Putnus, piemēram, putnu barotavā var droši vērot arī lūkojoties pa logu,” skaidro akcijas koordinators Agnis Bušs, piebilstot, ka šai akcijā pastāv iespēja arī ieraudzīt laukirbi, ko Latvijas Ornitoloģijas biedrība šogad atzinusi par Gada putnu 2021 un kura mēdz baroties dārza putnu barotavu tuvumā, uzlasot no zemes uz tās nobirušos graudus un sēklas.

Dalības noteikumi:

1) Jāizvēlas vieta dārzā, parkā vai kapsētā ar labu skatu – vislabāk putnu barotavas vai putnu barošanās vietas tuvumā. Putnus var vērot arī no iekštelpām (piemēram, novērojot putnu barotavu).

2) 2021. gada 29., 30. vai 31. janvārī jāizvēlas precīzi viena stunda, kad nav nekādu citu pienākumu. Jāpieraksta katras novērotās putnu sugas lielākais skaits, ko vienlaikus redzat vienā vietā. Neskaitiet putnus kopā! Tad sanāks, ka esat vairākkārt skaitījis vienus un tos pašus putnus. Neskaitiet tos putnus, kas pārlido pāri vai palido garām, bet neapstājas dārzā vai pie barotavas.

3) Piedalīties var ikviens, kurš pazīst putnus vai vēlas iemācīties tos pazīt.

4) Ja nepazīstat putnu un nevarat atrast to putnu noteicējā, ziņojiet to kā “Putns (nenoteikts)” un, ja iespējams, pievienojiet fotoattēlu! Novērojumu kvalitātei ir liela nozīme.

5) Putni nav obligāti jāvēro apaļā stundā, piemēram, no plkst. 13.00 līdz  plkst. 14.00, bet vienas stundas periodā, piemēram, no plkst. 13.07 līdz plkst. 14.07.

6) Ja skaitāt parkā vai kapsētā, nestaigājiet pa visu parku, bet izvēlieties teritoriju, kuras robežās skaitīsit. Ja atrodaties dārzā, skaitīšanas teritorija atbilst dārza izmēram.

7) Dārzā/parkā/kapsētā drīkst skaitīt tikai vienu reizi trīs dienu laikā. Vairākkārtīga skaitīšana vienā vietā sagroza datus, jo skaitīsit vienus un tos pašus putnus. Otro, trešo vai ceturto reizi skaitiet putnus citā vietā.

8) Arī nulle ir rezultāts. Šīs nav sacensības, kurš novēros visvairāk putnu. Mērķis ir noskaidrot, cik putnu dzīvo dārzos ziemā.

9) Par novērojumiem jāziņo dabas novērojumu portālā Dabasdati.lv. Ja neizmantojat internetu, rezultātus varat sūtīt pa pastu Latvijas Ornitoloģijas biedrībai, Skolas ielā 3, Rīgā, LV-1010.

Akcijas laikā no 2020. gada 24. līdz 26. janvārim Latvijā putni skaitīti 40 vietās, kopumā novērojot 2025 putnus no 45 sugām. Visbiežāk ziņots par lielo zīlīti, zilzīlīti un lauku zvirbuli. Vidēji vienā dārzā tika novērots 51 putns no 7 sugām. Vislielākais putnu sugu skaits, kas 2020. gadā akcijas laikā novērots vienā uzskaites vietā, ir 22.

Akcijas mērķis ir saskaitīt putnus dārzā vai pie putnu barotavas, ziņojot par tiem dabas novērojumu portālā vai mobilajā lietotnē Dabasadati.lv. Ideja par akciju “Ziņo par putniem dārzā” aizgūta no Lielbritānijas, kur putnus dārzos ziemā skaita kopš 1979. gada. Akcija Latvijā norisinās jau piekto gadu.

Informācija sagatavota pateicoties projektam “Latvijas Ornitoloģijas biedrības interešu pārstāvība un sabiedrības iesaiste”, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas Ornitoloģijas biedrības un plašākas sabiedrības līdzdalību stratēģiski svarīgajos lēmumos attiecībā uz dabas aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Plašāk: www.activecitizensfund.lv.

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, Latvijas Ornitoloģijas biedrības komunikācijas speciāliste