Latvijas Ornitoloģijas biedrība turpina darboties Vides konsultatīvajā padomē

Foto: Selga Bērziņa.

Janvāra beigās ir ievēlēts jaunais Vides konsultatīvās padomes sastāvs, kas darbosies 2021. gadā. Vides konsultatīvajā padomē ievēlēta arī Latvijas Ornitoloģijas biedrība, kas šajā padomē darbojusies arī iepriekšējos gados.

“Vides konsultatīvā padome apvieno aktīvākās vides aizsardzības organizācijas, un tā ir laba iespēja dažādas kompetences nevalstiskām organizācijām likt kopā savas zināšanas un spēkus, lai risinātu vides problēmas, kas būtiskas Latvijas sabiedrībai. Uzskatu, ka šī padome ir izcils piemērs, kā vajadzētu darboties konsultatīvajām padomēm, jo Vides konsultatīvā padome darbojas aktīvi un spēj būt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai reizē partneris un padomdevējs un arī konstruktīvs kritiķis,” norāda Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs un pārstāvis Vides konsultatīvajā padomē Dr. biol. Viesturs Ķerus.

Vides konsultatīvā padome apvieno 20 vides aizsardzības nevalstiskās organizācijas un ir konsultatīva koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību vides politikas izstrādē un īstenošanā. Par Vides konsultatīvās padomes priekšsēdētāju ievēlēts Juris Jātnieks (nodibinājums “Teiču dabas fonds”), kas padomi vadīja arī iepriekšējā gadā. Priekšsēdētāja vietnieces pienākumus turpinās pildīt Jana Simanovska (biedrība “Ekodizaina kompetences centrs”).

Informācija sagatavota pateicoties projektam “Latvijas Ornitoloģijas biedrības interešu pārstāvība un sabiedrības iesaiste”, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas Ornitoloģijas biedrības un plašākas sabiedrības līdzdalību stratēģiski svarīgajos lēmumos attiecībā uz dabas aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Plašāk: www.activecitizensfund.lv.

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, Latvijas Ornitoloģijas biedrības komunikācijas speciāliste, kitija@lob.lv