Privātuma politika

Latvijas Ornitoloģijas biedrības vietne informē, ka tā veic personas datu apstrādi, saskaņā ar GDPR un citām Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību.

Ko nozīmē – GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) ir Vispārīgā datu aizsardzības regula, kas ir Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679, kuras mērķis ir fizisku personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

GDPR mērķis ir aizsargāt fizisko personu privātumu Eiropas Savienībā saskaņā ar Eiropas valstu tiesību normām.

No 2018. gada 25. maija GDPR ir tieši piemērojama un pilnībā saistoša datu apstrādei un aizsardzībai visā Eiropas Savienībā ieskaitot Latviju, tādējādi aizstājot līdz šim spēkā esošo Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

GDPR tika izstrādāta ar mērķi izlīdzināt personas datu apstrādes prasību atšķirības Eiropas Savienībā, ļaujot tās pilsoņiem labāk kontrolēt savus personas datus – vieglāk tiem piekļūt, zināt, ja personas dati ir nozagti, skaidrākas tiesības uz savu datu dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”), tiesībām iebilst u.c.

Kas ir personas dati?

Personas dati ir informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu. Personas dati ir tādas informācijas veids, izmantojot kurus var tieši vai netieši identificēt personu, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru, vienu vai vairākiem personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem. Tātad personas dati ir dažāda informācija, kuru apkopojot var identificēt konkrētu personu.

Kā Jūsu dati nonāk Latvijas Ornitoloģijas biedrības rīcībā un kā tie dati tiek izmantoti?

  • Jūsu personas informācija tiek saņemta, kad Jūs aizpildāt biedra anketu un nosūtāt to mums, tādējādi atstājot mums savu informāciju saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu.
  • Veicot ziedojumu caur mājas lapu, izmantojot tiešā maksājuma pakalpojumu, vai pārskaitot ziedojumu ar savas internetbankas starpniecību, dati par Jūsu veikto maksājumi tiek izmantoti gan anonimizētā veidā (veicot maksājumu statistikas apkopojumu, kā arī izmantojot apkopotus un anonimizētus datus lai iesniegtu nepieciešamajās institūcijās), gan analītikai – veicot ziedotāju datu profilēšanu (maksājums, maksājuma biežums, vecums, ko iegūstam no Jūsu personas koda), lai saprastu cik daudz mums ziedotāju, kas ziedo bieži utt. Jūsu personas dati tiek izmantoti profilēšanai tikai tad, ja ziedotājs nepārprotami piekritis šādai datu izmantošanai. Šie dati tiek izmantoti tikai analītikas nolūkam.
  • Veicot ziedojumu caur mājās lapu, Jūs varat atstāt savu e-pasta adresi, lai mēs varētu sūtīt Jums aktuālo informāciju par Latvijas Ornitolģijas biedrību. Šajā gadījumā informāciju, ko Jūs nododat ir: vārds, uzvārds, e-pasta adrese.

Vai Jūsu informācija tiek atklāta?

Jūsu personisko informācija trešajām personām netiek atklāta, izņemot gadījumu, kad tiek veikts ziedojums ar pakalpojuma starpniecību. Šajā gadījumā, sekojošie izmantos jūsu izsniegtos datus, lai ziedojuma darījums varētu notikt. Veicot ziedojumus Latvijas Ornitoloģijas biedrībai, Jūs piekrītat arī attiecīga darījuma veicēja privātuma politikai:

Paypal politika

MakeCommerce Politika

Swedbank

SEB bank

Luminor

Citadele

VISA

MasterCard

Latvijas Pasts

Personīgo informāciju Latvijas Ornitoloģijas biedrība atklāj tikai atsevišķos izņēmuma gadījumos, kad informācija tiek pieprasīta no Valsts instancēm saskaņā ar Latvijas Valsts likumdošanu, vai aizdomās par krāpniecību.

Latvijas Ornitoloģijas biedrības komanda nekādā gadījumā neizpauž un nepārdod Jūsu datus un citām fiziskām un juridiskām personām.

Ja rodas jebkādi sarežģījumi, lūgums sazināties ar mums.

Ja rodas jautājumi, ierosinājumi, atsauksmes, lūgums sazināties un padalīties ar mums. Mūsu e-pasta adrese: putni@lob.lv, mūsu tālrunis: +371-67221580.

Latvijas Ornitoloģijas biedrība