Gada putna zīmējumu konkursam iesūtīti 444 laukirbes zīmējumi

Latvijas Ornitoloģijas biedrība Gada putna zīmējumu konkursā “Laukirbe” šogad saņēmusi rekordlielu darbu skaitu – 444 zīmējumus dažādās tehnikās, vecuma grupās un no dažādiem Latvijas reģioniem.

“Viens no ceļiem, kā mācīties iepazīt putnus, ir tos uzzīmēt pašiem. Priecājamies redzēt, ka šā gada putns laukirbe ir iedvesmojis gan mazus, gan lielus izpausties mākslā. Sakām lielu paldies katra darba autoram, arī autoru skolotājiem un vecākiem, un ceram, ka dalība konkursā rosinās arī tālāku interesi par Latvijas putnu daudzveidības izzināšanu ne tikai uz papīra, bet arī dabā,” norāda Latvijas Ornitoloģijas biedrības ornitologs Agnis Bušs.

Zīmējuma autore: Valērija Šamšura (15 gadi)

Bērnu kategorijā (vecumā līdz 17 gadu vecumam) žūrijas balsojumā par izteiksmīgākajiem darbiem tika izvēlēti tie, kuru autori ir šie jaunie mākslinieki: Valērija Šamšura (15) no Jūrmalas Mākslas skolas, Laura Vasiļevska (16), Gabriēla Laila Aleksejeva (17) no Rugāju novada vidusskolas, Knuts Ernests Jonaitis (12) no Ata Kronvalda Durbes pamatskolas, Leila Barahasa (11) no Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas, Sonora Putniece (11) no Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas.

Zīmējuma autore: Olga Larionova

Savukārt pieaugušo kategorijā (vecumā no 18 gadiem) par labākajiem darbiem žūrija uzskatīja Olgas Larionovas, Ivetas Pērkones, Katrīnas Kizenbahas, Līvas Martas Rozes, Baibas Dances un Dinas Kārkliņas laukirbes portretus.

Zīmējuma autors: Knuts Ernests Jonaitis (12 gadi)

Īpašs paldies Latvijas Ornitoloģijas biedrības vārdā ir aktīvākajām skolām, kuru skolēni un audzēkņi piedalījās konkursā, tai skaitā Ata Kronvalda Durbes pamatskolai, Baldones Mākslas skolai, Bauskas Mūzikas un mākslas skolai, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolai, Griķu pamatskolai, Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolai, Jumpravas pamatskolai, Kaunatas vidusskolai, Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un mūzikas skolai, Majoru vidusskolai, Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolai, Meņģeles pamatskolai, Pamatskolas “Rīdze” sākumskolai, PII “Krācītes”, Saldus vidusskolai, Saulkrastu vidusskolai, Talsu 2.vidusskolai, Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolai, Vecumnieku vidusskolai.

Zīmējuma autore: Katrīna Kizenbaha

Kopumā no 444 šogad saņemtajiem konkursa darbiem 422 darbi tika iesūtīti bērnu vecuma kategorijā (vecumā līdz 17 gadu vecumam), bet 22 darbi tika iesniegti pieaugušo kategorijā (vecumā no 18 gadiem). Konkursā bija jāiesniedz jebkādā tehnikā veikts zīmējums, kurā attēlots 2021. gada putns ‒ laukirbe. Katrs dalībnieks varēja iesniegt tikai vienu zīmējumu.

Zīmējuma autore: Iveta Pērkone
Zīmējuma autore: Līva Marta Roze
Zīmējuma autore: Baiba Dance
Zīmējuma autore: Dina Kārkliņa

Lai mudinātu sabiedrību aizdomāties par videi draudzīgu saimniekošanu laukos, Latvijas Ornitoloģijas biedrība par 2021. gada putnu izvēlējusies lauku putnu sugu – laukirbi (Perdix perdix). Laukirbe ir izteikta nometniece, kas paliek ziemot Latvijā. Laukirbe ir rūsgani brūni raibs, drukns baloža lieluma putns ar samērā īsām, spēcīgām kājām un īsu asti. Laukirbes kā lauku putni sastopamas laukmalās, grāvmalās, mežmalās, krūmājos, pļavās, ganībās, labības laukos, ziemā arī apdzīvotu vietu tuvumā.

Zīmējuma autore: Gabriēla Laila Aleksejeva (17 gadi)

Tā kā laukirbe ir samērā grūti konstatējama slēptā dzīvesveida dēļ, īpaši svarīga ir šīs sugas novērojumu ziņošana. Par saviem laukirbes novērojumiem ikviens aicināts ziņot portālā vai mobilajā lietotnē Dabasdati.lv. Gada putna akciju Latvijas Ornitoloģijas biedrība rīko jau 26. reizi.

Zīmējuma autore: Leila Barahasa (11 gadi)
Zīmējuma autore: Sonora Putniece (11 gadi)
Zīmējuma autore: Laura Vasiļevska (16 gadi)

Informācija sagatavota pateicoties projektam “Latvijas Ornitoloģijas biedrības interešu pārstāvība un sabiedrības iesaiste”, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Plašāk: www.activecitizensfund.lv.

Titulzīmējums:
Gabriēla Laila Aleksejeva, 17 g.v., Rugāju novada vidusskola 

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, Latvijas Ornitoloģijas biedrības komunikācijas speciāliste