Eiropas Parlaments atbalsta Dabas atjaunošanas likumu, taču to vājina

Trešdien, 12. jūlijā, Eiropas Parlaments nobalsoja par Dabas atjaunošanas likumu un ES Zaļo kursu, neraugoties uz bezprecedenta – un bieži vien klaji absurdu – dezinformācijas kampaņu, kuras mērķis bija šo likumu noraidīt pilnībā un kuru vadīja konservatīvie un labējie politiķi un lauksaimniecības un zivsaimniecības lobiji.

Tomēr šī uzvara izmaksāja ļoti dārgi. Lai panāktu kompromisu, Eiropas Parlamenta deputāti atteicās no daudzām svarīgām saistībām un mērķiem, līdz ar to gala rezultātā viņu nostāja bija ievērojami vājāka nekā sākotnējais Eiropas Komisijas priekšlikums. Tas ir pretrunā nepieciešamībai tūlīt risināt klimata un dabas daudzveidības krīzi. 

Īpaši jāuzsver tas, ka Eiropas Parlamenta nostājā ir atcelts ierosinātais pants par lauksaimniecības zemju atjaunošanu, kas ietver kūdrāju atjaunošanu, tādējādi atsakoties no būtiskas sviras, lai palielinātu Eiropas spēju piesaistīt oglekli un mazinātu intensīvās lauksaimniecības negatīvo ietekmi uz dabas daudzveidību.  Tekstā ir arī vairākas citas vājinošas atkāpes un izņēmumi.

Sofija Ruišerta (Sofie Ruysschaert), “BirdLife Europe” Dabas atjaunošanas politikas speciāliste: “Šīsdienas balsojuma rezultāts ir pieticīga cerības uzvara pār bailēm un patiesības uzvara pār meliem. Lai gan ir iemesls svinēt, tomēr tas ir postoši, ka kūdrāji, lauksaimniecības zemes un svarīgu atjaunošanas pasākumu termiņi tiek atmesti, lai likums varētu izturēt balsojumu. Mums ir nepieciešams, lai visas trīs Eiropas Savienības iestādes ātri vienotos par galīgo, būtiski uzlabotu tekstu, lai varētu sākties reāls darbs. Klimats un bioloģiskā daudzveidība negaidīs.”

Viesturs Ķerus, Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs: “Latvijā gan zālāju un mežu, gan citas dzīvotnes ir nelabvēlīgā stāvoklī, taču Dabas atjaunošanas likums var kļūt par būtisku pavērsienu Eiropas Savienības, tostarp Latvijas dabas daudzveidības saglabāšanā. Ar vides organizāciju, zinātnieku un sabiedrības pūlēm ir izdevies panākt to, ka Eiropas Parlamenta deputāti neļaujas melu kampaņām un likums netika noraidīts pilnībā. Tomēr tikai no tālākajām sarunām būs atkarīgs tas, vai tas tiešām kļūs par vērtīgu instrumentu dabas stāvokļa un cilvēku labklājības uzlabošanai vai paliks kā tukša čaula.”

Balsojums notika pēc spēcīgas sabiedrības mobilizācijas, lai aizstāvētu likumu un ES Zaļā kursa integritāti un lai pārtrauktu viltus ziņu izplatīšanu. Dabas atjaunošanas likumu ar saviem parakstiem atbalstīja vairāk nekā miljons pilsoņu, vairāk nekā 6000 zinātnieku, vairāk nekā 100 uzņēmumu un daudzu nozaru pilsoniskās sabiedrības pārstāvju.

Tālāk Dabas atjaunošanas likums tiks izskatīts t.s. trialoga formātā – trīspusējās sarunās starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju. Aicinām visas institūcijas konstruktīvi izmantot šīs sarunas, lai nodrošinātu, ka galīgais tiesību akts ir piemērots tam, lai risinātu globālo klimata un bioloģiskās daudzveidības ārkārtas situāciju.

Informācija sagatavota pateicoties projektam “Latvijas Ornitoloģijas biedrības interešu pārstāvība un sabiedrības iesaiste”, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. 

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, Latvijas Ornitoloģijas biedrības ārējās komunikācijas vadītāja