LOB biedre Ieva Vavilova: Putnu vērošana ir laiks, lai sevi uzlādētu

Videostāstā “Putnustāsti. Personība” aicinām iepazīt tuvplānā Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) biedri Ievu Vavilovu, Zemītes pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētāju, kurai rūp gan vietējā kopiena, gan dabas aizsardzība. 

Ieva Latvijas Ornitoloģijas biedrības biedre ir kopš 2017. gada, kad pēc draudzenes mikoloģes Diānas Meieres aicinājuma devusies līdzi putnu vērošanas nolūkā uz Lubānu. “Kopš tā brīža bija āķis lūpā un iestājos arī Latvijas Ornitoloģijas biedrībā,” stāsta Ieva, kura mīlestību pret dabu un dzīvo tajā iemantojusi no tēva jau bērnībā.

Pēc profesijas Ieva ir sociālais darbinieks un pedagogs. Pirms dažiem gadiem pārcēlusies uz dzīvi ārpus pilsētas un brīvprātīgi iesaistījusies Zemītes pagasta iedzīvotāju konsultatīvajā padomē, tādējādi pievēršoties apkaimei būtiskiem jautājumiem un stiprinot vietējo kopienu. “Putni ir laiks, ko veltu sev un kurā uzlādēju sevi brīvdienās,” teic Ieva. Viņa putno gan vienatnē agros rītos, gan kopā ar citiem domubiedriem, no kuriem daļu iepazinusi LOB rīkotajos kursos un pasākumos. Apkaimes iedzīvotāji jau zina, ka Ievas aizraušanās ir putnu vērošana, līdz ar to brīžos, kad rodas jautājumi par putniem, tie vēršas pēc padoma pie Ievas.

Iesaistoties sabiedriskajā zinātnē un ievācot datus ornitoloģiskiem pētījumiem, Ieva regulāri veic arī plēsīgo putnu uzskaites. Pašreiz viņas lielākā vēlme ir redzēt vai dzirdēt dabā urālpūci. 

Par LOB biedru var kļūt jebkurš interesents, neatkarīgi no vecuma un zināšanām par putniem, aizpildot pieteikuma anketu šeit: https://www.lob.lv/biedriba/klusti-par-biedru/.

Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) īsteno videostāstu ciklu par LOB biedriem “Putnustāsti. Personība”. Katru pieredzes stāstu papildina praktisks padoms, ko ikviens var izmantot ikdienā, lai darītu labus darbus putnu un līdz ar to arī cilvēku labā. Kopumā iecerēti stāsti par aptuveni 40 LOB biedriem, kas pārstāv dažādas vecuma grupas, reģionus, nodarbošanās, intereses, un to iesaisti pilsoniskās aktivitātēs dabas aizsardzības jomā.  

Videostāstu cikls “Putnustāsti. Personība” ir viena no aktivitātēm projektā “Latvijas Ornitoloģijas biedrības interešu pārstāvība un sabiedrības iesaiste”, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, LOB ārējās komunikācijas speciāliste