Latvijas Ornitoloģijas biedrība uzsāk projektu sabiedrības līdzdalības veicināšanai dabas aizsardzībā

Foto: LOB Rīgas grupas arhīvs.

Ar mērķi nodrošināt Latvijas Ornitoloģijas biedrības un plašākas sabiedrības līdzdalību stratēģiski svarīgos lēmumos attiecībā uz dabas aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, pateicoties Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstam, šoruden uzsākts projekts “Latvijas Ornitoloģijas biedrības interešu pārstāvība un sabiedrības iesaiste”.

“Nupat publiskotie dati par dabas stāvokli Eiropas Savienībā liecina, ka 81% biotopu un 63% sugu, kuras aizsargā Dzīvotņu direktīva, kā arī 39% putnu sugu Eiropas Savienībā ir sliktā stāvoklī. Tas viennozīmīgi liecina par nepietiekamu rīcību un politiskās gribas trūkumu. Šis ir izšķirošs brīdis ikvienam, lai uzlabotu savu attieksmi pret dabas aizsardzību. Ceram, ka projekta gaitā augs tādu Latvijas iedzīvotāju skaits, kuri ne vien tic personīgajai spējai ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesus, bet arī paši aktīvi iesaistās pilsoniskajās aktivitātēs,” uzsver Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Dr. biol. Viesturs Ķerus.

Projekta ietvaros Latvijas Ornitoloģijas biedrība darbosies sugu un biotopu aizsardzības un dabas resursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas jomās, iesaistoties darba grupās, veiks politikas plānošanas dokumentu izvērtējumu, sniegs atzinumus par organizācijas darbības jomām atbilstošajiem normatīvo aktu projektiem, kā arī gatavos videostāstu ciklu par esošo Latvijas Ornitoloģijas biedru pieredzi pilsoniskajās aktivitātēs un dabai draudzīgā rīcībā, mudinot arī pārējo sabiedrību iesaistīties pilsoniskās aktivitātēs un lēmumu pieņemšanas procesos.

Projekta norises ilgums: no 2020. gada septembra līdz 2023. gada decembrim.

Projektu finansiāli atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas granta apjoms ir 104 930.24 EUR. eiro. Latvijā šo finansējumu administrē Aktīvo iedzīvotāju fonds. Aktīvo iedzīvotāju fonds ir Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu programma, kas Latvijā tiek īstenota no 2020. līdz 2024. gadam ar mērķi stiprināt pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību un vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas. Plašāk: www.activecitizensfund.lv.

Informāciju sagatavoja: Kitija Balcare, Latvijas Ornitoloģijas biedrības komunikācijas speciāliste, e-pasts: kitija@lob.lv