LOB biedre Dace Brūna: Putnu barotava kā mācību grāmata pie klases loga

Videostāstā “Putnustāsti. Personība” aicinām iepazīt tuvplānā Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) biedri Daci Brūnu, aizrautīgo Mālpils vidusskolas skolotāju, kura ar putnu vērošanu nodarbojas kopš bērnības un šobrīd to dara kopā ar sākumskolas skolēniem. 

“Putni ir tie, kas rada brīvības, neatkarības sajūtu,” ir pārliecināta Dace, kuras mīļākais putns ir zilzīlīte. Ar savas mammas loloto domu, ka putni ir mūsu senču dvēseles, vērot putnus pie barotavām un tos barot Dace aizsākusi jau bērnībā, bet Latvijas Ornitoloģijas biedrībai viņa pievienojās 2007. gadā, skolotājas gaitās putnu vērošanu turpinot jau ar skolēniem. 

Putnu barotavas pie klases loga ir sava veida mācību grāmata, kura palīdz skolēniem izzināt putnu dzīvesveidu un paradumus. Mācīšanos par putniem Dace uzskata par asredzības trenēšanu, palīdzot skatīties dabā un pamanīt tos, kas dzīvo līdzās. Bērnu interese par putniem ir “lipīga”, jo tā iesaistās arī ģimene. 

Kopā ar skolēniem Dace rīko Putnu dienas, veido dabas taku, skaita putnus pie barotavām un ziņo par novēroto. Arī tehnoloģiju pratību ar Daces palīdzību skolēni apgūst, izmantojot dažādas mobilās lietotnes sugu atpazīšanai un putnu novērojumu ziņošanai portālā Dabasdati.lv, iesaistoties sabiedriskajā zinātnē un iesaistot tajā skolēnus.  

“Citi cilvēki mēdz pārdzīvot, ka putni piesārņo vai kaut ko atstāj aiz sevis, bet cilvēki dabu piesārņo vēl vairāk,” nosaka Dace. “Jāatrod līdzsvars, lai visi kopā varētu sadzīvot.” Noslēgumā, daloties savā spārnotajā padomā, Dace sniedz ieteikumus, kā sagatavoties ikgadējai janvārī notiekošajai akcijai “Ziņo par putniem dārzā”. 

Par LOB biedru var kļūt jebkurš interesents, neatkarīgi no vecuma un zināšanām par putniem, aizpildot pieteikuma anketu ŠEIT:

Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) īsteno videostāstu ciklu par LOB biedriem “Putnustāsti. Personība”. Katru pieredzes stāstu papildina praktisks padoms, ko ikviens var izmantot ikdienā, lai darītu labus darbus putnu un līdz ar to arī cilvēku labā. Kopumā iecerēti stāsti par aptuveni 40 LOB biedriem, kas pārstāv dažādas vecuma grupas, reģionus, nodarbošanās, intereses, un to iesaisti pilsoniskās aktivitātēs dabas aizsardzības jomā.  Video – Edgars Dzenis, projekta vadītājs – Agnis Bušs, komunikācijas speciāliste – Kitija Balcare.

Videostāstu cikls “Putnustāsti. Personība” ir viena no aktivitātēm projektā “Latvijas Ornitoloģijas biedrības interešu pārstāvība un sabiedrības iesaiste”, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, LOB ārējās komunikācijas speciāliste