Pie barotavām saskaitīti vairāk nekā 10 000 putnu 278 vietās Latvijā

Šogad janvāra beigās astoto gadu pēc kārtas aizvadīta Latvijas Ornitoloģijas biedrības akcija “Ziņo par putniem dārzā”. Šoziem pie barotavām 278 vietās Latvijā novēroti 10 294 putni, pārstāvot 56 putnu sugas. 

Visdaudzskaitlīgāk ziņotās sugas šoziem ir lielā zīlīte (2154 putni), lauku zvirbulis (1863 putni), zaļžubīte (750 putni), mājas zvirbulis (649 putni), dzeltenā stērste (513 putni), svilpis (501 putns), zilzīlīte (421 putns), pelēkā vārna (363 putni), meža pīle (334 putni) un sīlis (159 putni). 

“Sakām paldies ikvienam, kurš ne tikai vēroja putnus, bet arī rūpīgi un pacietīgi ziņoja par novēroto – gan ievadīja vērošanai atvēlētās stundas precīzu laiku, gan pierakstīja piezīmēs detaļas par novēroto. Īpašs paldies tiem, kuri bija neatlaidīgi pat tad, ja negaidīti saskārās ar tehniskām neērtībām ziņošanas portālā, kas pašreiz tiek pilnveidots, bet neatmeta ar roku un sūtīja individuālu ziņu mums uz e-pastu. Visi dati ir apkopoti un ņemti vērā,” akcijas dalībniekiem pateicas Latvijas Ornitoloģijas biedrības pārstāve Agnese Gaile.

Foto: Līga Aukšmuksta

Pērn akcijas laikā – no 2023. gada 26. līdz 28. janvārim ­–­ Latvijā 377 putnu barošanās vietā saskaitīti vairāk nekā 10 000 putnu, pārstāvot 48 putnu sugas.

Akcijas mērķis ir saskaitīt putnus dārzā vai pie putnu barotavas, ziņojot par tiem dabas novērojumu portālā vai mobilajā lietotnē Dabasadati.lv. Ideja par akciju “Ziņo par putniem dārzā” aizgūta no Lielbritānijas, kur putnus dārzos ziemā skaita kopš 1979. gada. Akcija Latvijā norisinās kopš 2017. gada, vienlaikus ar šādu pašu aktivitāti kaimiņvalstīs un citviet Eiropā

Akcijas norisi atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.  

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, LOB ārējās komunikācijas speciāliste