Uzsākts pilsētvides ūdens ekosistēmu veselības uzlabošanas projekts “BioFloat”

Latvijas Ornitoloģijas biedrība ir viens no partneriem projektā “BioFloat” par peldošām salām kā bioloģiskās daudzveidības pieturām un piesārņojuma mazinātājiem pilsētu adaptācijas veicināšanai.

Projekta mērķis ir sekmēt bioloģisko daudzveidību un uzlabot pilsētvidē esošo ūdens ekosistēmu veselību. To sasniegsim kopīgi izstrādājot un testējot trīs jaunus zaļās infrastruktūras elementus, kā arī aktīvi iesaistot Igaunijas un Latvijas mērķa grupas. “BioFloat” peldošo salu koncepts būs kopīgi radīta inovācija, kas izstrādāta atbilstoši aktuālākajām pašvaldību vajadzībām publisko ūdeņu vides stāvokļa uzlabošanai.

Divās vietās Latvijā – Āraišu ezerā Cēsu novadā un Gulbenē – plānots izveidot mākslīgas peldošas saliņas ar mērķi samazināt dažāda veida ūdens piesārņojumu, piemēram, barības vielas aļģēm, mikroplastmasu, smagos metālus un farmaceitiskās vielas. 

Lai arī putni nav tiešais saliņu izveidošanas mērķis, Latvijas Ornitoloģijas biedrība šajā projektā pētīs, kā šo objektu izveidošana ietekmēs putnu dzīvi izvēlētajās ūdenstilpēs.

Interreg Igaunijas-Latvijas programmas mājaslapa ŠEIT.

Projekta partneri:

Latvijas Hidroekoloģijas institūts (Latvian Institute of Aquatic Ecology)

Stokholmas Vides institūts Tallinas centrs (Stockholm Environment Institute Tallinn Centre)

Igaunijas Dzīvības zinātņu Universitāte (Estonian University of Life Sciences)

Latvijas Ornitoloģijas biedrība (Latvian Ornithological Society)

SIA “ALPS ainavu darbnīca” (LLC “ALPS landscape atelier”)

Gulbenes novada pašvaldība (Gulbene Municipality)

Cēsu novada pašvaldība (Cesis Municipality)

Projekta nosaukums “Peldošās salas kā bioloģiskās daudzveidības pieturas un piesārņojuma mazinātāji pilsētu adaptācijas veicināšanai”.
Projekta norises ilgums: 27.11.2023.–26.11.2027.
Projekta kopējais finansējums: 893 630.00 EUR

Finansētāji: Interreg Igaunijas-Latvijas programma, Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Izglītības un zinātnes ministrija