Eiropas Parlaments lems par svina skrošu aizliegumu mitrājos

Brūnkaklis. Foto: Tomass Landgrēns.

Trešdien, 25. novembrī, Eiropas Parlamenta plenārsēdē paredzēts lemt par aizliegumu izmantot mitrājos svina skrotis, kuru dēļ saindējoties ik gadu iet bojā liels skaits ūdensputnu. Neskatoties uz to, ka vienošanās par svina skrošu izskaušanu mitrājos panākta jau 1995. gadā, joprojām lielā daļā Eiropas Savienības dalībvalstu, tostarp Latvijā, tā vēl aizvien netiek pilnvērtīgi ievērota.

Vienošanās par svina skrošu izskaušanu mitrājos panākta jau 1995. gadā. Tolaik Līguma par Āfrikas–Eirāzijas migrējošo ūdensputnu aizsardzību, kam Latvija pievienojās 2005. gadā, Rīcības plānā tika noteikts, ka “puses līdz 2000. gadam cenšas izskaust svina skrošu izmantošanu mitrājos”. Lielā daļā Eiropas Savienības dalībvalstu, Latviju ieskaitot, šie centieni tā arī nav vainagojušies ar panākumiem pat divdesmit gadus kopš sākotnēji noteiktā termiņa.

“Ir neiedomājami un nepieļaujami, ka vēl divdesmit gadus pēc sākotnēji noteiktā termiņa Eiropas Savienības, tostarp Latvijas, ūdeņi tiek piesārņoti ar indīgu svina munīciju. Loģiski un saprātīgi būtu pilnīgi izbeigt svina saturošas munīcijas izmantošanu medībās. Izbeigt izmantot svina skrotis mitrājos ir svarīgs solis, par ko visas iesaistītās puses jau sen vienojušās. Alternatīvas svina skrotīm ir pieejamas, un atbildīgākie mednieki tās izmanto jau šobrīd, tāpēc ceru, ka Eiropas Parlamenta deputāti atbalstīs šo ierosinājumu, neļaujoties centieniem šo svarīgo un sen gaidīto lēmumu aizkavēt,” uzsver Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Dr. biol. Viesturs Ķerus.

Tagad Eiropas Komisija, pamatojoties uz Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) izvērtējumu, piedāvā REACH regulas, kas regulē ķimikāliju lietošanu, grozījumus, kas paredz svina skrošu izmantošanas aizliegumu mitrājos. Šo ierosinājumu atbalstījusi gan REACH komiteja, gan Eiropas Parlamenta Vides komiteja. Trešdien, 25. novembrī, par grozījumiem paredzēts lemt Eiropas Parlamenta plenārsēdē, bet jau tagad zināms, ka pēc mednieku organizāciju pamudinājuma daļa Eiropas Parlamenta deputātu plenārsēdē izteiks iebildumus pret šiem grozījumiem.

Informācija sagatavota pateicoties projektam “Latvijas Ornitoloģijas biedrības interešu pārstāvība un sabiedrības iesaiste”, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas Ornitoloģijas biedrības un plašākas sabiedrības līdzdalību stratēģiski svarīgajos lēmumos attiecībā uz dabas aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Plašāk: www.activecitizensfund.lv.

Informāciju sagatavoja: Kitija Balcare, komunikācijas konsultante