Pilsētniekiem jāmeklē veids, kā sadzīvot ar krauķiem

Krauķis. Foto: Selga Bērziņa

Ņemot vērā, ka Latvijas Ornitoloģijas biedrība no dažādām pašvaldībām Latvijā regulāri saņem lūgumu sniegt priekšlikumus krauķu koloniju samazināšanai, aicinām pilsētniekus sadzīvot ar krauķiem, nodrošinot mierīgu putnu ligzdošanu vietās, kur tie cilvēkam rada vismazāko traucējumu.  

Dati liecina, ka Eiropas krauķu populācija pēdējo 17 gadu laikā ir sarukusi par trešo daļu jeb par 33%. Krauķus apdraud ganību platību samazināšanās, pesticīdi un sēklu kodināšana, kā arī šo putnu mērķtiecīga skaita ierobežošana. Taču krauķi, kas ligzdo kolonijās pilsētās, ir pielāgojušies dzīvei tajās un turpinās būvēt ligzdas, neraugoties uz cilvēku pūliņiem tās izjaukt ārpus ligzdošanas perioda. Vēršam uzmanību, ka līdz šim nav zināmi efektīvi un likumīgi krauķu koloniju samazināšanas paņēmieni. 

Situācijās, kad pilsētnieki šķietami nespēj sadzīvot ar krauķiem, visbiežāk izmantotais pasākums ir ligzdu tieša iznīcināšana, tās nojaucot. Taču vēlamo efektu šāda rīcība nedod, jo putni nākamajā ligzdošanas sezonā ligzdas uzbūvē no jauna, turklāt spēj to paveikt ļoti ātri – pat trīs dienu laikā. Situāciju neatrisina arī papildu pasākums – koku zaru izzāģēšana – jo krauķi šādā gadījumā var pārcelties ligzdot piemērotos kokos turpat netālu. Vienīgais līdzeklis, kā droši atbrīvoties no krauķu kolonijas, ir koku pilnīga nozāģēšana, bet tas visbiežāk nav saprātīgs risinājums.

Cik zināms, papildu pasākumi, kādus mēģināts izmantot krauķu atbaidīšanai no konkrētām vietām – ultraskaņas iekārtas, putnu trauksmes saucienu vai plēsīgo putnu balsu atskaņošana, dažādi putnubiedēkļi, ieskaitot pūķi plēsīga putna formā, dažādi gaismas efekti u. tml. – arī neļauj panākt gaidīto efektu un iedarbojas tikai īslaicīgi, jo vārnu dzimtas putni ātri pierod pie izmaiņām apkārtnē.

Krauķis. Foto: Selga Bērziņa

Papildus var rūpēties par to, lai uzturētu apkārtni tīru, noslēdzot pārtikas atkritumu konteinerus un nodrošinot atkritumu biežāku izvešanu, samazinot šādas barības pieejamību apkārtnē. Krauķi ligzdošanas laikā var meklēt barību pat vairāku kilometru attālumā no kolonijas.

Jāņem vērā, ka vienā vietā iztraucēta (piemēram, nocērtot kokus) krauķu kolonija visticamāk pārcelsies uz citu vietu šajā pašā pilsētā. Šī iemesla dēļ, lai mazinātu konfliktus starp krauķiem un cilvēkiem, Latvijas Ornitoloģijas biedrība iesaka nodrošināt mierīgu putnu ligzdošanu tajās vietās, kur tie rada vismazāko traucējumu.

Informācija sagatavota pateicoties projektam “Latvijas Ornitoloģijas biedrības interešu pārstāvība un sabiedrības iesaiste”, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. 

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, LOB ārējās komunikācijas vadītāja