Rosina medījamo sugu sarakstā neiekļaut garkakli un mērkaziņu

Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina svītrot no medījamo sugu saraksta garkakli (Anas acuta) un neiekļaut medījamo sugu sarakstā mērkaziņu (Gallinago gallinago) topošajos Medību noteikumu grozījumos. 

“Tā kā garkaklis ir apdraudēta suga ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā kopumā, aicinām svītrot to no medījamo sugu saraksta. Tāpat rosinām neiekļaut medījamo sugu sarakstā mērkaziņu. Lai gan Latvijas populācija nav apdraudēta, tomēr tā ir sarūkoša un apdraudēta Eiropā kopumā,” skaidro Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Dr.biol. Viesturs Ķerus, iesniedzot šos priekšlikumus Zemkopības ministrijai, kura izstrādājusi topošos grozījumus Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumos Nr. 421 “Medību noteikumi”.

Garkaklis svītrojams no medījamo sugu saraksta, jo putns ir apdraudēts ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā kopumā. Dati apliecina, ka ligzdojošā garkakļu populācija gan ilgtermiņā, gan īstermiņā sarūk visās valstīs, no kurām garkakļi varētu caurceļot Latviju – Somijā, Igaunijā un Krievijā. 

Lai gan Latvijas mērkaziņu populācija nav apdraudēta, šīs sugas populācija ir lejupejoša un apdraudēta Eiropā kopumā, tā sarūk arī visās Latvijas kaimiņvalstīs, izņemot Baltkrieviju. Turklāt pastāv arī liels risks, ka medību laikā mērkaziņa var tikt sajaukta ar ķikutu (Gallinago media) un citām bridējputnu sugām, kuru populāciju stāvoklis ir vēl sliktāks.

Mērkaziņa. Foto: Selga Bērziņa

Lai saudzētu Latvijas teritorijā apdraudētus vietējos ligzdotājus –  platknābi (Anas clypeata) un baltvēderi (Anas penelope) –, kuri nav apdraudēti Eiropas mērogā, Latvijas Ornitoloģijas biedrība rosina pārcelt to medību termiņu uz vēlāku laiku, nosakot šo periodu no 15. septembra līdz 30. novembrim.

Platknābis. Foto: Selga Bērziņa

Informācija sagatavota pateicoties projektam “Latvijas Ornitoloģijas biedrības interešu pārstāvība un sabiedrības iesaiste”, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Titulbildē: garkaklis. Foto: Selga Bērziņa

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, LOB komunikācijas konsultante