2023. gadā iecerēti daudzveidīgi izglītojoši un sabiedrisko zinātni veicinoši putnu vērošanas pasākumi

Ar mērķi ilgtermiņā veicināt iedzīvotāju interesi par apkārtējo vidi, padziļināt izpratni par Latvijas dabas vērtībām, izmantojot dažādas tradicionālas un inovatīvas vides izglītības metodes, kā arī popularizēt aktīvas un izglītojošas brīvā laika pavadīšanas iespējas dabā, vērojot un iepazīstot putnus, Latvijas Ornitoloģijas biedrība ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu uzsākusi īstenot projektu “Atklāj putnu burvību 2023”. 

2023. gada janvāra pēdējā nedēļas nogalē norisināsies sabiedriskās zinātnes akcija “Ziņo par putniem dārzā 2023”, kur ikviens būs aicināts ziņot par saviem putnu novērojumiem stundas garumā, tā iesaistoties ornitoloģijas pētījumiem noderīgu datu apkopošanā. 

2023. gada aprīlī norisināsies gājputnu sagaidīšanas pasākums “Putnu dienas 2023”, kura laikā paredzēta vismaz divdesmit tematisku pasākumu norise dažādās Latvijas vietās, iesaistot putnu vērošanas aktivitātēs plašu auditoriju. 

2023. gada maijā iecerētas putnu vērošanas sacensības “Torņu cīņas 2023”, kurās ir iespējams piedalīties gan profesionāļu, gan amatieru komandu kategorijās, kā arī pasākuma laikā ikviens interesents ir aicināts apmeklēt kādu no sacensībās iekļautajiem putnu vērošanas torņiem. 

Savukārt 2023. gada oktobrī norisināsies rudens “Eiropas putnu vērošanas dienas 2023”, kuru laikā iecerēti vismaz divdesmit tematiski un izglītojoši pasākumi, mudinot iepazīt putnu daudzveidību un iesaistīties putnu vērošanas aktivitātēs, ziņojot par saviem novērojumiem. 

Projekts “Atklāj putnu burvību 2023” norisinās no 2022. gada novembra līdz 2023. gada 30. novembrim. 

Foto:
Tomass Ķerus
Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, LOB komunikācijas konsultante