LOB biedrs Ainārs Auniņš: Lai sargātu, sargājamais ir labi jāpazīst

Videostāstā “Putnustāsti. Personība” aicinām iepazīt tuvplānā Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) biedru Dr. biol. Aināru Auniņu, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes asociēto profesoru un Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedras vadītāju.

“Tu nevari sargāt kaut ko abstraktu. Lai kaut ko sargātu, tev ir jāzina, pirmkārt, ko ir svarīgi sargāt un kur sargāt, turklāt par sargājamo objektu ir diezgan daudz kas jāzina,” uzsver biologs, kurš ir LOB biedrs kopš 1989. gada.

Putni Aināra dzīvē ienākuši nejauši kādas ekskursijas laikā: “Šķiet, Ķemeros ieraudzīju Latvijas nacionālo putnu – balto cielavu. Būdams kādā sestajā klasē, tolaik nezināju, kas tā par sugu, bet mani ļoti ieinteresēja, kas ir šis putns. Tad atradu mājās Kārļa Griguļa “Putnu grāmatu”, kura kļuva par manu pirmo grāmatu par putniem, kuru izlasīju no vāka līdz vākam, turp un atpakaļ, līdz tā krita jau ārā no vākiem. Pēc tam aizbraucu uz Bioloģijas institūtu Salaspilī, kur iepazinos ar Vari Liepu, kurš kļuva par manu pirmo putnu skolotāju.”

Videostāstā Ainārs spilgtiem, pašpiedzīvotiem piemēriem ilustrē savu ceļu uz putnu pasauli no bērnības līdz pirmajām putnu balsu skaņuplatēm, putnu uzskaitēm, darbam dabas aizsardzības organizācijā un tālāk jau līdz zinātniskiem pētījumiem ornitoloģijā. Ar savu pieredzi dabas aizsardzībā un pētniecībā Ainārs Auniņš dalās arī Latvijas Ornitoloģijas biedrības padomē.

“Negatīvs rezultāts arī ir rezultāts,” atgādina biologs. “Putnu uzskaitēs arī nulle ir svarīgs rezultāts. Fakts, ka kaut kas kaut kur nav sastopams, ir tikpat svarīgs, cik tas, ka kāda cita suga kaut kur citur ir sastopama.”

Īpašs paldies ornitologam Ruslanam Matrozim par atbalstu vēsturisko materiālu apkopošanā videostāsta tapšanas vajadzībām!

Par LOB biedru var kļūt jebkurš interesents, neatkarīgi no vecuma un zināšanām par putniem, aizpildot pieteikuma anketu ŠEIT.

Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) īsteno videostāstu ciklu par LOB biedriem “Putnustāsti. Personība”. Katru pieredzes stāstu papildina praktisks padoms, ko ikviens var izmantot ikdienā, lai darītu labus darbus putnu un līdz ar to arī cilvēku labā. Kopumā iecerēti stāsti par aptuveni 40 LOB biedriem, kas pārstāv dažādas vecuma grupas, reģionus, nodarbošanās, intereses, un to iesaisti pilsoniskās aktivitātēs dabas aizsardzības jomā.  

Videostāstu cikls “Putnustāsti. Personība” ir viena no aktivitātēm projektā “Latvijas Ornitoloģijas biedrības interešu pārstāvība un sabiedrības iesaiste”, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, LOB komunikācijas konsultante