LOB biedri Paula Gulbinska un Gints Ivuškāns: Putni stāsta, kā saimniekojam

Saruna ar LOB ģimenes biedriem žurnālisti Paulu Gulbinsku un fotogrāfu Gintu Ivuškānu videostāstā “Putnustāsti. Personība” mudina pārdomāt savas un dabas, tostarp putnu, attiecības, attieksmi pret saimniekošanas pieejām, kā arī vērtību jautājumu, pieņemot lēmumus ikdienā.

“Kad tu sāc iedziļināties un izprast, kāda ir putna dzīve, cik putni ir ārkārtīgi daudzveidīgi un fascionējoši tepat Latvijā, un, protams, arī kāda ir putnu saistība ar vides jautājumiem, tas sāk radīt dziļāku interesi,” stāsta Paula, atceroties brīdi, kad abi ar vīru Gintu nolēma pievienoties 2018. gadā Latvijas Ornitoloģijas biedrības biedru pulkam. “Putni ļoti labi pastāsta cilvēkam, kā mēs dzīvojam, kā saimniekojam, kādos biotopos putni ir dzīvojuši un kur tie ir spiesti meklēt sev jaunas mājas.” Paula uzsver, ka būtiski ir rūpēties, lai visiem putniem ir mājas – lai viņiem visiem ir kur būt savos dabiskajos apstākļos. “Putni, manuprāt, ir redzamākā dabas daļa, pat pilsētā, kur reizēm neredzam, kā mainās gadalaiki. Putnus tu redzēsi vienmēr.” Savukārt Gints kā fotogrāfs putnu vērošanu pielīdzina sava veida meditācijai, iedziļinoties to savstarpējo attiecību fiksēšanā ar fotoaparāta aci, novērojumu sarakstam tuvojoties ap simts putnu sugām, kas sastopamas Latvijā.

Mājas strazds. Gulbene. Maijs, 2020. Foto: Gints Ivuškāns, www.facebook.com/GintsIvuskansphotography

“Kādreiz mēs gribētu mazu māju ar mazu gabalu meža, mazu pudurīti, kas būtu mūsu mazais dabas rezervāts sēņošanai, ogošanai, putniem. Mūsu pašu vietu, kur “hārvesters” neiebrauks.  Nevaru iedomāties, kam būtu jānotiek, lai es to meža placīti “izskūtu” pa tīro,“ spriež Paula, atzīstot, ka saimniekošana ir vajadzīga, bet tai, viņasprāt, pašreiz iztrūkst līdzsvars. Savukārt līdzsvara trūkums ir jau vērtību jautājums. Paulu pārsteidz arī daļas sabiedrības vienaldzība pret vides jautājumiem, neapzinoties sevi kā daļu no dabas, nevis tai pretstāvošu. “Kad dzirdu savas vecmammas stāstus par viņas apkaimes mežu manā agrā bērnībā ar redzētu melnu stārķi, mežirbi, zaļo vārnu, tas man izklausās pēc pasakas.”

Rubrikā #SpārnotsPadoms Gints mudina būt īpaši piesardzīgiem un netramdīt putnus to ligzdošanas laikā: “Fotogrāfijai nav jāņem virsroka pār putna dzīves pamatvajadzībām. Nevajag ielauzties putna dzīvē ligzdošanas laikā.”

Video “Putnustāsti. Personība: Paula Gulbinska un Gints Ivuškāns” skatāms šeit:

Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) īsteno videostāstu ciklu par LOB biedriem “Putnustāsti. Personība”. Katru pieredzes stāstu papildina praktisks padoms, ko ikviens var izmantot ikdienā, lai darītu labus darbus putnu un līdz ar to arī cilvēku labā. Kopumā iecerēti stāsti par aptuveni 40 LOB biedriem, kas pārstāv dažādas vecuma grupas, reģionus, nodarbošanās, intereses, un to iesaisti pilsoniskās aktivitātēs dabas aizsardzības jomā.  

Par LOB biedru var kļūt jebkurš interesents, neatkarīgi no vecuma un zināšanām par putniem, aizpildot pieteikuma anketu šeit: https://www.lob.lv/biedriba/klusti-par-biedru/.

Videostāstu cikls “Putnustāsti. Personība” ir viena no aktivitātēm projektā “Latvijas Ornitoloģijas biedrības interešu pārstāvība un sabiedrības iesaiste”, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, Latvijas Ornitoloģijas biedrības komunikācijas konsultante