Aicina izvirzīt kandidātus LOB prezidenta un padomes locekļu vēlēšanām

Šī gada 2. martā Rīgā notiks LOB biedru kopsapulce. Papildus ziņojumiem par LOB darbības pārskatu un putnu projektiem paredzētas arī LOB prezidenta un padomes vēlēšanas. Līdz šī gada 2. februārim ir iespējams izvirzīt kandidātus LOB prezidenta un padomes locekļu vēlēšanām. 

Kandidātu izvirzīšana

Līdz 2024. gada 2. februārim norisinās kandidātu izvirzīšana LOB prezidenta un padomes locekļu vēlēšanām. Lai izvirzītu kandidātu, ir jāiesniedz iesniegums LOB valdei, kurā ir arī kandidāta piekrišana, turklāt drīkst izvirzīt arī sevi. Iesniegums, ja tas ir parakstīts elektroniski gan ar kandidāta, gan ar pieteicēja parakstu, ir jāiesūta uz e-pasta adresi putni@lob.lv. Ja iesniegums ir parakstīts fiziski, to jāiesūta pa pastu, adresējot Latvijas Ornitoloģijas biedrībai, Skolas ielā 3, Rīgā, LV-1010.

Saskaņā ar LOB statūtiem: 

■ par padomes locekli var tikt ievēlēts tāds LOB biedrs, kurš nav biedrības valdes loceklis un kuram nav biedra naudas vai cita biedrības maksājuma parāda;
■ padomes locekļu pilnvaru termiņš ir četri gadi;
■ LOB biedri rakstveidā izvirza padomes amata kandidātus, parakstot pieteikumu, kuram pievienota kandidāta rakstveida piekrišana (par kandidāta piekrišanu atzīstams paša kandidāta paraksts uz pieteikuma);
■ pieteikums ar piekrišanu jāiesniedz LOB valdei ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms padomes pārvēlēšanas. 

Vēlēšanu kārtība 

Balsojums tiek organizēts elektroniski ar lemejs.lv sistēmas palīdzību (manabalss.lv izstrādāta platforma), autentificējoties ar eParaksts vai internetbanku. Ja elektroniskie rīki nav pieejami, ir iespējams pieteikties balsošanai ar fiziskiem biļeteniem (pa pastu vai klātienē kopsapulcē). Katram LOB biedram būs iespēja balsot tikai vienā veidā – vai nu elektroniski vai arī fiziski. 

Pieteikumi balsošanai un biļeteni

Līdz 2024. gada 2. februārim pieņemam pieteikumus balsošanai pa pastu, sūtot parakstītu iesniegumu uz LOB (Skolas iela 3, Rīga, LV‐1010) vai e‐pastu putni@lob.lv. Šī iespēja piemērota LOB biedriem, kuriem nav iespēju izmantot elektronisko balsošanu (ar eParaksts vai internetbanku). Šādā gadījumā šī gada 12. februārī izsūtīsim vēlēšanu biļetenu pa pastu, kas būs jāatsūta atpakaļ ne vēlāk kā līdz 27. februārim (pasta zīmogs) pa pastu LOB (Skolas iela 3, Rīga, LV‐1010) ar norādi “LOB vēlēšanām” (aploksnes neatvērtas tiks nodotas balsu skaitīšanas komisijai). Lūdzam kopā ar biļeteniem neko citu nesūtīt! Ja uz aploksnes nebūs minētās norādes un tā tiks atvērta pirms nodošanas balsu skaitīšanas komisijai, vēlēšanu biļetens tiks uzskatīts par nederīgu. Biļetenu ir iespējamsiemest vēlēšanu urnā arī klātienē LOB kopsapulcē šī gada 2. martā.

Biedra nauda

Līdz 2024. gada 9. februārim jāsamaksā biedru nauda par 2024. gadu, lai būtu iespēja balsot elektroniski ar lemejs.lv starpniecību, izmantojot manabalss.lv autentifikācijas rīkus. Ja LOB biedru nauda tiks samaksāta pēc šī datuma, tad balsošana būs iespējama klātienē LOB kopsapulcē 2. martā, saņemot fizisku vēlēšanu biļetenu. 

Balsošana

2024. gada 16. februārī sākas balsošana elektroniski platformā lemejs.lv. Balsot iespējams tiem LOB biedriem, kuri biedru naudu par 2024. gadu ir samaksājuši līdz 2024. gada 9. februārim (tostarp mūža biedri), nav pieteikušies balsot pa pastu un LOB datu bāzē (biedra anketā) ir norādīts korekts personas kods. 

LOB biedru kopsapulce norisināsies sestdien, 2024. gada 2. martā, LU Dabas mājā, Jelgavas ielā 1, Rīgā, no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.30. Balsošana elektroniski un klātienē norisinās līdz šī gada 2. marta plkst. 13.00. 

Foto: Selga Bērziņa

Informācija sagatavota pateicoties projektam “Latvijas Ornitoloģijas biedrības interešu pārstāvība un sabiedrības iesaiste”, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.