Izsludina 2024. gada putna zīmējumu konkursu “Saudzēsim mazo zīriņu”

Vēršot uzmanību uz piekrastēs ligzdojošo putnu aizsardzību, Latvijas Ornitoloģijas biedrība izziņo 2024. gada putna zīmējumu konkursu “Saudzēsim mazo zīriņu”. Mazi un lieli mākslinieki, neatkarīgi no vecuma un pieredzes mākslā un putnu vērošanā, ir aicināti iesniegt savus darbus konkursā līdz šī gada 31. maijam. 

Lai piedalītos konkursā, dalībniekam jebkurā tehnikā jārada mākslas darbs ne lielāks par A2 formātu – zīmējums, kolāža, plakāts, komikss vai jebkas cits –, kurā attēlots 2024. gada putns – mazais zīriņš. Katrs dalībnieks var iesniegt tikai vienu zīmējumu. Darbus līdz 31. maijam var iesniegt elektroniski LOB Failiem.lv profilā failiem.lv/LOB.lv un izmantojot pogu “Sūtīt failus” vai šo tiešo saiti: https://failiem.lv/LOB.lv?upload. Iesniedzot zīmējumu, obligāti jānorāda autora vārds, uzvārds, vecums un kontaktinformācija.

Iesniegtie darbi tiks vērtēti četrās kategorijās: pirmskolas (līdz 6 gadu vecumam), pamatskolas (7–12 gadu vecumam), ģimnāzijas (13–17 gadu vecumam) un pieaugušo (no 18 gadu vecuma). Darbus izvērtēs Latvijas Ornitoloģijas biedrības veidota žūrija. Galvenā balva, ko saņems labāko zīmējumu autori, būs īpaša putnu vērošanas ekskursija.

Mazais zīriņš. Foto: Igors Deņisovs

Latvijā mazais zīriņš novērojams no aprīļa vidus līdz septembra vidum, bet ziemu tas pavada Atlantijas okeāna Āfrikas piekrastē. Tas ir skaists putns ar smalku balsi un ar ātru, tauriņam līdzīgu lidojumu. Sugas nosaukums labi raksturo atšķirību – pēc izmēra mazākais no visām Eiropā sastopamajām zīriņu sugām – pieaugušam putnam ķermeņa garums no 21 līdz 25 centimetriem, bet svars – ap 45 gramiem. Latvijā mazie zīriņi novērojami vasaras tērpā – tiem ir dzeltens knābis ar melnu galu, melna cepurīte ar baltu pieri, balts ķermenis, gaiši pelēki spārni un oranžas kājas. Abu dzimumu putni izskatās vienādi. Šie slaidie putni barojas ar sīkām zivīm, vēžveidīgajiem un bezmugurkaulniekiem, tos medījot piekrastēs ūdeņos ar pikēšanas paņēmienu. 

Mazo zīriņu ligzdojošā populācija pēdējos gados nepārsniedz 70 līdz 100 pārus, kuri ligzdo 10 līdz 15 kolonijas jūras piekrastē un Daugavas ielejas saliņās, arī uz jumtiem Rīgā.  Mazo zīriņu ligzdas ir bedrītes, kurās šie putni izdēj divas līdz trīs olas smilšu krāsā ar tumšiem punktiņiem, kas ir labi nomaskētas. Tikai neliela daļa no perējumiem tiek izperēta, jo šo sugu – olas un mazuļus – apdraud plēsīgie putni un zīdītāji, īpaši cilvēku un suņu radītu traucējumu laikā. Daļa mazuļu iet bojā arī vētru un uzplūdu laikā, kad ligzdas tiek noskalotas.

Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina putnu ligzdošanas laikā – no maija līdz jūlijam – neplānot masveida pārgājienus gar piekrasti, tādējādi pastiprināti apdraudot piekrastē ligzdojošos putnus, tostarp, mazo zīriņu. Savukārt makšķernieki ir mudināti neradīt traucējumus putnu ligzdošanas laikā, izvairoties ilgstoši atrasties tuvu putnu kolonijām vai vākt jūras izskalotus sausus kokus dedzināšanai, jo tie ir svarīgi liedaga biotopa elementi, kurus izmanto gan putnu mazuļi kā paslēptuves, gan citi liedagos mītošie dzīvnieki. 

Ja izdodas novērot mazo zīriņu dabā, ikviens ir aicināts iesaistīties sabiedriskajā zinātnē un reģistrēt savu novērojumu portālā vai mobilajā lietotnē Dabasdati.lv, jo tie būs noderīgi dati topošajam Latvijas ligzdojošo putnu atlantam. 

Gada putna akciju Latvijas Ornitoloģijas biedrība rīko jau 29. reizi. Pērn par gada putnu tika atzīta lakstīgala.

Zīmējumu konkursu atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.  

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, Latvijas Ornitoloģijas biedrības ārējās komunikācijas speciāliste