2006 projekti

Bukleta “Lauku piekūns – 2006. gada putns” izdošana

Projekta norises laiks: 01.03.2006.–01.12.2006. Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība Finansētājs: Dabas aizsardzības pārvalde Projekta norises vieta: Latvija Projekta vadītāja: Ieva Mārdega, tālr.: 7221580, e-pasts: ieva@lob.lv   Projekta mērķis ir iepazīstināt sabiedrību ar īpaši aizsargājamo sugu – lauku piekūnu, kā arī iegūt…
Lasīt tālāk

Brošūras “Putnu būrīši” izdošana

Projekta norises laiks: 20.02.2006.–31.05.2006. Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība Finansētājs: Dabas aizsardzības pārvalde Projekta norises vieta: Latvija Projekta vadītāja: Ilze Štrausa, tālr.: 7221580, e-pasts: ilze@lob.lv   Projekta mērķis ir popularizēt putnu būrīšu izgatavošanu un izvietošanu, lai piesaistītu mazos dobumperētājus putnus. Putnu…
Lasīt tālāk

Diennakts putnu vērošanas sacensības “Torņu Cīņas”

Projekta norises laiks: 25.04.2006.–21.05.2006. Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība Sadarbības partneris: Latvijas putnu vērotāju mājas lapa “Putni Latvijā un pasaulē” Finansētājs: Hansabanka Projekta norises vieta: putnu vērošanas torņi pie Papes ezera (Liepājas rajons), Sedas tīreļa (Valkas rajons), Engures ezera (Talsu un…
Lasīt tālāk

Putniem nozīmīgo vietu atpazīstamības veidošana

Projekta norises laiks: 01.07.06.–15.12.06. Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība Finansētājs: Latvijas Vides aizsardzības fonds Projekta norises vieta: Latvija Projekta vadītāja: Ilze Štrausa, tālr.: 7221580, e-pasts: ilze@lob.lv   Projekta mērķis ir veidot sabiedrības izpratni par Latvijas putniem nozīmīgajām vietām un putnu daudzveidību mūsu…
Lasīt tālāk

Īpaši aizsargājamo putnu sugu izpēte un aizsardzība Ādažu poligonā

Projekta norises laiks: 27.04.2006.–15.10.2006. Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība Finansētājs: Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija Projekta norises vieta: Ādažu poligons Projekta vadītājs: Viesturs Ķerus, tālr.: 7221580, e-pasts:viesturs@lob.lv    Projekta mērķi 1. Noskaidrot pupuķu populācijas lielumu, izplatību un ligzdošanas bioloģiju Ādažu poligonā, veikt…
Lasīt tālāk

Vienotas gājputnu pavasara atgriešanās fenoloģijas datu bāzes izveidošana

Projekta norises laiks: 15.03.2006.–15.08.2006. Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība Finansētājs: Latvijas Vides aizsardzības fonds Projekta norises vieta: Latvija Projekta vadītājs: Mārcis Tīrums, tālr.: 7221580, e-pasts: marcis@lob.lv   Projekta mērķis Apkopot pieejamās ziņas par gājputnu atgriešanās fenoloģiju Latvijā kopš 19. gs. beigām, lai…
Lasīt tālāk

Aizsargājamās jūras teritorijas Austrumbaltijā (LIFE05NAT/LV/000100 Marine Protected Areas in the Eastern Baltic Sea)

Projekta norises laiks: 01.08.2005. –31.07.2009. Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība (viens no 19projekta partneriem) Finansētājs: Baltijas Vides Forums-Latvija (projekta ieviesējs) Projekta norises vieta: Teritorijas, kas lielā mērā pārklājas ar 2000. gadā noteiktajām jūras PNV Projekta vadītājs: Antra Stīpniece, tālr.: 7221580, e-pasts:…
Lasīt tālāk

Latvijas palieņu pļavu atjaunošana ES prioritāro sugu un biotopu aizsardzībai

Projekta norises laiks: 2004.–2008. Izpildītājs: Latvijas Dabas fonds Sadarbības partneri: Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Dabas aizsardzības pārvalde, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts un iesaistītās pašvaldības Finansētājs: Eiropas Savienības LIFE-Daba programma, ANO Attīstības programma/GEF, LR Vides ministrija Projekta norises vieta: 15 teritorijas visā Latvijā: Sitas…
Lasīt tālāk

Melno stārķu ligzdošanas sekmju monitoringa metodikas pilnveidošana un saimnieciskās darbības ietekmes uz ligzdošanas sekmēm novērtējums

Projekta norises laiks: 2005.–2008. Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība Finansētājs: AS “Latvijas valsts meži” Projekta norises vieta: Latvija Projekta vadītājs: Māris Strazds, tālr.: 9103975, e-pasts: mstrazds@latnet.lv   Projekta mērķis un uzdevumi Melno stārķu aizsardzības veicināšana Latvijā, noskaidrojot saimnieciskās darbības iespējamo ietekmi uz…
Lasīt tālāk

Medņu riestu telpiskā sadalījuma pašreizējā stāvokļa analīze un priekšlikumu izstrādāšana medņu riestu dzīvotņu apsaimniekošanai, balstoties uz riestu dzīvotņu analīzi

Projekta norises laiks: 15.05.2005.–01.12.2009. Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība Finansētājs: AS “Latvijas valsts meži” Projekta norises vieta: Latvija Projekta vadītājs: Helmuts Hofmanis, tālr.: 6444121, e-pasts:helmuts@lob.lv   Projekta pamatojums un mērķis Mednim riesta laikā nepieciešamas skrajas, labi pārredzamas priežu mežu platības. Ir…
Lasīt tālāk

Latvijas ligzdojošo putnu atlants

Latvijas ligzdojošo putnu atlants Projekta norises laiks: 2000.–2008. Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība Finansētāju saraksts Projekta norises vieta: Latvija Projekta vadītājs: Viesturs Ķerus, tālr.: 7221580, e-pasts: viesturs@lob.lv Projekta mērķis ir noskaidrot visu Latvijā ligzdojošo putnu sugu izplatību un novērtēt to stāvokļa…
Lasīt tālāk