Bukleta “Lauku piekūns – 2006. gada putns” izdošana

Projekta norises laiks: 01.03.2006.–01.12.2006.

Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Finansētājs: Dabas aizsardzības pārvalde

Projekta norises vieta: Latvija

Projekta vadītāja: Ieva Mārdega, tālr.: 7221580, e-pasts: ieva@lob.lv

 

Projekta mērķis ir iepazīstināt sabiedrību ar īpaši aizsargājamo sugu – lauku piekūnu, kā arī iegūt datus par lauku piekūnu izplatību un ligzdošanas vietām.

Projekta uzdevumi:

  1. Iespiest un izplatīt bukletu par lauku piekūnu,
  2. apkopot atpakaļ saņemtajās anketās sniegtās ziņas.

 

Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) par 2006. gada putnu izvēlējās lauku piekūnu Falco tinnunculus. Lauku piekūns ir Latvijā īpaši aizsargājama suga, kuras populācijas lielums pēdējo 50 gadu laikā stipri samazinājies. Skaita sarukuma iemesli nav skaidri. Šī gada laikā LOB plāno ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību informēt sabiedrību par lauku piekūnu, tā dzīvesveidu, izplatību un apdraudošajiem faktoriem. Lai aicinātu iedzīvotājus ziņot par novērotiem lauku piekūniem un to ligzdvietām, paredzēts izdot bukletu. Bukletā būs sniegta informācija par lauku piekūnu atšķiršanu no citām plēsīgo putnu sugām, par piekūnu dzīvesveidu un mākslīgo ligzdvietu – būru izgatavošanu un izvietošanu. Bukletā būs iekļauta arī anketa ar aicinājumu ziņot par lauku piekūniem, dodot iespēju jebkuram interesentam iesaistīties „Gada putna” akcijā.

 

Projekta rezultāti:

  1. Iespiesti un izplatīti 3000 bukleti,
  2. sagatavota jauna lauku piekūnu izplatības karte.