Putniem nozīmīgo vietu atpazīstamības veidošana

Projekta norises laiks: 01.07.06.–15.12.06.

Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Finansētājs: Latvijas Vides aizsardzības fonds

Projekta norises vieta: Latvija

Projekta vadītāja: Ilze Štrausa, tālr.: 7221580, e-pasts: ilze@lob.lv

 

Projekta mērķis ir veidot sabiedrības izpratni par Latvijas putniem nozīmīgajām vietām un putnu daudzveidību mūsu valstī, tā sniedzot ieguldījumu sabiedrības vides apziņas attīstīšanā par putnu un to dzīvesvietu saglabāšanas nepieciešamību.

Putniem nozīmīgās vietas (PNV) ir putnu aizsardzībai starptautiski nozīmīgas vietas, kas tiek izdalītas, lietojot standartizētus, starptautiski saskaņotus kritērijus. Šajās teritorijās putni, tai skaitā aizsargājamu putnu sugas, ievērojamā skaitā ligzdo vai pulcējas migrācijas laikā. PNV saglabāšana ir viens no būtiskajiem soļiem, lai nodrošinātu gan mūsu valstī ligzdojošo, gan caurceļojošo putnu aizsardzību. Šobrīd Latvijā izdalīta pavisam 71 putniem starptautiski nozīmīgā vieta – 64 iekšzemes un septiņas jūras teritorijas. Visas 64 PNV Latvijas iekšzemē vismaz daļēji pārklājas ar ar dažādu kategoriju valsts īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un ES nozīmes Natura 2000 teritorijām.

 

Projekta uzdevumi:

  1. 2006. gada septembrī un oktobrī rīkot divas izpētes nometnes putniem nozīmīgajās vietās Latvijas reģionos,
  2. Informēt sabiedrību par Latvijas putniem nozīmīgajām vietām – izdodot un izplatot visā Latvijas teritorijā plakātu (5000 eks. tirāžā) par šīm teritorijām, kā arī ievietojot detalizētu informāciju par PNV biedrības interneta lapā.

 

Sagaidāmie rezultāti:

  1. Notikušas divas nometnes putniem nozīmīgajās vietās Latvijas reģionos. Nometnēs piedalījušies vismaz 30 dalībnieki, kas apzināti ar konkursu palīdzību plašsaziņas līdzekļos.
  2. Nometņu laikā veicot putnu izpēti, papildinātas ornitologu zināšanas par šo putniem nozīmīgo vietu putnu faunu, un praktiski darbojoties, uzlabota putnu dzīves vide šajās teritorijās.
  3. Izdoti un visā Latvijas teritorijā izplatīti plakāti par Latvijas putniem nozīmīgajām vietām (5000 eks. tirāžā), tā veidojot šo teritoriju atpazīstamību mūsu valstī.
  4. LOB interneta lapā  ikvienam pieejama detalizēta informācija par Latvijas PNV.

 

Putnu izpētes nometnes

15.-17. septembrī Papē norisinājās pirmā no divām putnu izpētes nometnēm, kas šogad tiek rīkotas ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu. Nometnē piedalījās 15 putnu draugi, kas iesūtīja pareizās atbildes uz augustā izsludinātajiem konkursa jautājumiem. Vairāk informācijas par nometni atradīsiet šeit.

13.-15. oktobrī Madonas rajona “Medņuriestā” notika otra putnu izpētes nometne.