Diennakts putnu vērošanas sacensības “Torņu Cīņas”

Projekta norises laiks: 25.04.2006.–21.05.2006.

Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Sadarbības partneris: Latvijas putnu vērotāju mājas lapa “Putni Latvijā un pasaulē”

Finansētājs: Hansabanka

Projekta norises vieta: putnu vērošanas torņi pie Papes ezera (Liepājas rajons), Sedas tīreļa (Valkas rajons), Engures ezera (Talsu un Tukuma rajons), Lubāna ezera un Nagļu dīķiem (Madonas un Rēzeknes rajons) un Kuivižu jūrmalā (Limbažu rajons)

Projekta vadītājs: Jānis Ķuze, tālr.: 29192799, e-pasts: janis.kuze@kemeri.gov.lv

 

Projekta mērķis

Veicināt putnu vērošanas kustības attīstību Latvijā, informēt sabiedrību par putnu vērošanas principiem un ētiku.

Projekta uzdevumi

1. Organizēt diennakti ilgas sacensības putnu vērošanā no torņiem visā Latvijā,

2. nodrošināt pasākuma izziņošanu plašsaziņas līdzekļos.

Sagaidāmie rezultāti

2006. gadā sacensībās piedalījās astoņas komandas, pavisam 30 dalībnieki. Salīdzinājumā ar 2005. gadu, būtiski uzlabots sacensībās reģistrētais rekords – 2006. gadā Kuivižu tornī reģistrētas pavisam 114 sugas (salīdzinot ar 83 sugām, kas 2005. gadā tika uzskaitītas tornī pie Lubāna ezera). Sacensības tikušas labi izziņotas plašsaziņas līdzekļos (avīzē “Diena” un reģionālajos laikrakstos).