Latvijas ligzdojošo putnu atlants

PROJEKTA NOSAUKUMS:
Latvijas ligzdojošo putnu atlants

PROJEKTA NORISES LAIKS:
2000.–2008.
IZPILDĪTĀJS:
Latvijas Ornitoloģijas biedrība
FINANSĒTĀJS:
Finansētāju saraksts
PROJEKTA NORISES VIETA:
Latvija
PROJEKTA VADĪTĀJS:
Viesturs Ķerus, tālr.: 7221580, e-pasts: viesturs@lob.lv

PROJEKTA MĒRĶIS:
Projekta mērķis ir noskaidrot visu Latvijā ligzdojošo putnu sugu izplatību un novērtēt to stāvokļa pārmaiņas pēdējo 15-20 gadu laikā kopš pirmā atlanta sastādīšanas. Pirmais atlants tika sastādīts laikā no 1980. līdz 1984. gadam, un tā rezultāti apkopoti grāmatā, kas ir pieejama LOB bibliotēkā.

PROJEKTA PAPILDINFORMĀCIJA:

Projekta ietvaros laikā no 2000. līdz 2004. gadam tika apsekota visa Latvijas teritorija, speciālās anketās reģistrējot ligzdojošo putnu sastopamību 5×5 km kvadrātos (pavisam Latvijas teritoriju pilnībā vai daļēji nosedz 2785 šādi kvadrāti). Datu ievākšanā piedalījās vairāki simti brīvprātīgo novērotāju. Šobrīd turpinās darbs pie ievākto datu apkopošanas un grāmatas sagatavošanas.

Projekta rezultāti – visu Latvijā ligzdojošo putnu sugu izplatības kartes – tiks apkopoti un publicēti grāmatā.