Latvijas ligzdojošo putnu atlants

Latvijas ligzdojošo putnu atlants


Projekta norises laiks: 2000.–2008.

Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Finansētāju saraksts

Projekta norises vieta: Latvija

Projekta vadītājs: Viesturs Ķerus, tālr.: 7221580, e-pasts: viesturs@lob.lv


Projekta mērķis ir noskaidrot visu Latvijā ligzdojošo putnu sugu izplatību un novērtēt to stāvokļa pārmaiņas pēdējo 15-20 gadu laikā kopš pirmā atlanta sastādīšanas. Pirmais atlants tika sastādīts laikā no 1980. līdz 1984. gadam, un tā rezultāti apkopoti grāmatā, kas ir pieejama LOB bibliotēkā.

Projekta ietvaros laikā no 2000. līdz 2004. gadam tika apsekota visa Latvijas teritorija, speciālās anketās reģistrējot ligzdojošo putnu sastopamību 5×5 km kvadrātos (pavisam Latvijas teritoriju pilnībā vai daļēji nosedz 2785 šādi kvadrāti). Datu ievākšanā piedalījās vairāki simti brīvprātīgo novērotāju. Šobrīd turpinās darbs pie ievākto datu apkopošanas un grāmatas sagatavošanas.

Projekta rezultāti – visu Latvijā ligzdojošo putnu sugu izplatības kartes – tiks apkopoti un publicēti grāmatā.