Melno stārķu ligzdošanas sekmju monitoringa metodikas pilnveidošana un saimnieciskās darbības ietekmes uz ligzdošanas sekmēm novērtējums

Projekta norises laiks: 2005.–2008.

Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Finansētājs: AS “Latvijas valsts meži”

Projekta norises vieta: Latvija

Projekta vadītājs: Māris Strazds, tālr.: 9103975, e-pasts: mstrazds@latnet.lv

 

Projekta mērķis un uzdevumi

Melno stārķu aizsardzības veicināšana Latvijā,

  • noskaidrojot saimnieciskās darbības iespējamo ietekmi uz melno stārķu ligzdošanas sekmēm un sagatavojot priekšlikumus likumdošanas izmaiņām, ja tādas nepieciešamas,
  • veicot A/S “Latvijas valsts meži” iecirkņa meistaru apmācību monitoringa veikšanā un viņu veiktā ligzdošanas sekmju monitoringa auditu,
  • apsekojot un pārbaudot iepriekš neapzinātās melnā stārķa ligzdas.

Darba programma 2005. – 2008. gadam Izpildes termiņš
Apmācīt AS “Latvijas valsts meži” (LVM) darbiniekus 2 mežsaimniecībās (vides speciālistus, iecirkņu vadītājus) novērojumu reģistrēšanai par melnā stārķa lizgdošanas sekmēm; 2005. gads
Veikt reģistrēto novērojumu auditu un izvērtēt aktualizēto informāciju par visām  vēsturiski zināmajām melno stārķu ligzdām 3 mežsaimniecībās;
Ievākt melno stārķu dzīvotņu kvalitāti raksturojošus datus (meža masīvu izvietojums, skaits, fragmentācija, hidroloģiskās tīkla garuma, pastāvīgo traucējumu objektu izvietojums) 3 km rādiusā ap 100 pētāmajām melno stārķu ligzdām;
Apkopot informāciju par 2003.-2005. g. veikto mežsaimniecisko darbību 3 km apkārtnē ap 100 pētāmajām melnā stārķa lizgdām;
Veikt saimnieciskās darbības ietekmes uz ligzdošanas sekmēm izvērtējumu un izstrādāt priekšlikumus saimnieciskās darbības ietekmes mazināšanai;
Apmācīt LVM darbiniekus 4 mežsaimniecībās (vides speciālistus, iecirkņu vadītājus) novērojumu reģistrēšanai par melnā stārķa lizgdošanas sekmēm; 2006. gads
Veikt reģistrēto novērojumu auditu un izvērtēt aktualizēto informāciju par visām vēsturiski zināmajām (120) melno stārķu ligzdām 5 mežsaimniecībās attiecībā pret stāvokli Latvijā;
Apsekot līdz šim nepārbaudītās melnā stārķa ligzdas (~ 100 objekti);
Apmācīt LVM darbiniekus 4 mežsaimniecībās (vides speciālistus, iecirkņu vadītājus) novērojumu reģistrēšanai par melnā stārķa lizgdošanas sekmēm; 2007. gads
Veikt reģistrēto novērojumu auditu 5 mežsaimniecībās un izvērtēt aktualizēto informāciju par visām vēsturiski zināmajām (120) melno stārķu ligzdām 8 mežsaimniecībās;
Apsekot līdz šim nepārbaudītās melnā stārķa ligzdas (~ 100 objekti);
Veikt populācijas stāvokļa analīzi, balstoties uz 2005.-2007. gada rezultātiem;
Apmācīt LVM darbiniekus 2 mežsaimniecībās (vides speciālistus, iecirkņu vadītājus) novērojumu reģistrēšanai par melnā stārķa lizgdošanas sekmēm; 2008. gads
Veikt reģistrēto novērojumu auditu 3 mežsaimniecībās un izvērtēt aktualizēto informāciju par visām vēsturiski zināmajām melno stārķu ligzdām 8 mežsaimniecībās;
Izstrādāt prioritātes nezināmo ligzdu meklēšanai un aizsardzības nodrošināšanai, pamatojoties uz 2007. gadā veiktās analīzes rezultātiem.

 

Sagaidāmie rezultāti:

  • Iegūta informācija par melno stārķu ligzdošanas sekmēm 8 mežsaimniecībās, ligzdošanas sekmes izvērtētas attiecībā pret stāvokli Latvijā kopumā. Balstoties uz pētījuma rezultātiem, tiks sagatavoti priekšlikumi saimnieciskās darbības ietekmes samazināšanai;
  • LVM darbinieki apmācīti melnā stārķa monitoringa veikšanai;
  • Pārbaudītas visas vēsturiski zināmās melno stārķu ligzdas 8 mežsaimniecību teritorijās un aktualizēta informācija par to stāvokli.