Brošūras “Putnu būrīši” izdošana

Projekta norises laiks: 20.02.2006.–31.05.2006.

Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Finansētājs: Dabas aizsardzības pārvalde

Projekta norises vieta: Latvija

Projekta vadītāja: Ilze Štrausa, tālr.: 7221580, e-pasts: ilze@lob.lv

 

Projekta mērķis ir popularizēt putnu būrīšu izgatavošanu un izvietošanu, lai piesaistītu mazos dobumperētājus putnus.

Putnu būrīšu gatavošanu un izvietošanu veic gan iedzīvotāji, gan skolas tradicionālo pavasara putnu dienu laikā, gan mežniecības un mežsaimiecības, lai ar mazo dobumperētāju putnu palīdzību apkarotu meža kaitēkļus. Tādēļ rodas nepieciešamība sabiedrībai sniegt informāciju, kā būrīšus pareizi izgatavot, izvietot un apsaimniekot.

Brošūrā tiks sniegta informācija par mazajiem dobumperētājiem putniem (zīlītes, melnais mušķērājs, baltā cielava, pelēkais mušķērājs, mājas strazds, svīre, erickiņi-dzeguzes), tiem piemērotu būrīšu izlikšanu un apsaimniekošanu, kā arī par mazo dobumperētāju putnu lomu kaitēkļu apkarošanā.

Projekta uzdevumi:

  1. Iespiest brošūru par putnu būrīšiem 5000 eks. tirāžā,
  2. Izplatīt brošūru  skolām, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrācijām, A/S “Latvijas Valsts meži” mežsaimniecībām, Valsts meža dienesta mežniecībām un citiem interesentiem.

Projekta rezultātā visā Latvijas teritorijā interesentiem būs pieejama informācija par mazo dobumperētāju putnu būrīšu izgatavošanu.