Vienotas gājputnu pavasara atgriešanās fenoloģijas datu bāzes izveidošana

Projekta norises laiks: 15.03.2006.–15.08.2006.

Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Finansētājs: Latvijas Vides aizsardzības fonds

Projekta norises vieta: Latvija

Projekta vadītājs: Mārcis Tīrums, tālr.: 7221580, e-pasts: marcis@lob.lv

 

Projekta mērķis

Apkopot pieejamās ziņas par gājputnu atgriešanās fenoloģiju Latvijā kopš 19. gs. beigām, lai varētu veikt šo datu analīzi attiecībā uz ilgtermiņa klimatisko pārmaiņu iespējamo norisi un ietekmi uz putniem Latvijā.

Projekta uzdevumi

Paredzēts apkopot visus pieejamos publicētos un nepublicētos materiālus par gājputnu atgriešanos Latvijā kopš 19. gs. beigām, izveidot vienotu datu bāzi materiāla uzkrāšanai un statistiskai apstrādei, veikt fenoloģisko datu priekšapstrādi, kā arī nodrošināt fenoloģiskās informācijas ievākšanu Latvijā 2006. gada pavasarī.

Sagaidāmie rezultāti

Vienkopus savākts, apkopots un sistematizēts literatūras un nepublicēto datu materiāls par gājputnu pavasara atgriešanās fenoloģiju Latvijā kopš 19. gs. beigām.

Vienotas gājputnu pavasara atgriešanās fenoloģijas datu bāzes izveidošana nodrošinās datu sistemātisku uzkrāšanu turpmāk, kā arī analīzi, salīdzinot tos ar meteoroloģiskajiem datiem, kuras rezultāti var norādīt uz klimata pārmaiņu norisi un ietekmi uz putnu faunu Latvijā pēdējā simtgadē.

 

Paziņojumi presei: