2014 projekti

Rudens putnu vērošanas dienas 2014

Projekta norises laiks: 15.08.2014.-30.12.2014. Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība Finansētājs: Latvijas vides aizsardzības fonds Projekta vadītājs: Agnis Bušs, tālr.: 67221580, e-pasts:agnis@putnidaba.lv Projekta vadītāja asistents: Dagnis Mukāns   Projekta mērķis: Iepazīstināt sabiedrību ar vienu no dabas brīnumiem – rudens putnu migrāciju, kā…
Lasīt tālāk

Sabiedrības iesaiste bioloģiskās daudzveidības izpētē Rīgā

Projekta norises laiks: 15.08.2014.-20.12.2014. Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība Finansētājs: Latvijas Vides aizsardzības fonds Projekta vadītājs: Agnis Bušs, tālr.: 67221580, e-pasts: agnis@putnidaba.lv Projekta vadītāja asistente: Guna Roze Projekta mērķis: Bioloģiskās daudzveidības apzināšana un sabiedrības iesaiste tās izpētē Rīgā – Daugavas piekrastē…
Lasīt tālāk

Vietēja līmeņa vides izglītības un sabiedrības līdzdalības pasākumu īstenošana putnu aizsardzības nodrošināšanai Salaspilī

Projekta norises laiks: 01.07.2014.-30.11.2014. Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība Finansētājs: Latvijas vides aizsardzības fonds Projekta vadītājs: Agnis Bušs, tālr.: 67221580, e-pasts: agnis@putnidaba.lv Projekta vadītāja asistente: Guna Roze Projekta mērķis: Vides izglītības un sabiedrības līdzdalības pasākumu īstenošana putnu aizsardzības nodrošināšanai Nacionālā botāniskā…
Lasīt tālāk

LOB populārzinātniskā žurnāla “Putni dabā” izdošana

Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība Finansētāji un atbalstītāji: Latvijas vides aizsardzības fonds u. c. (sk.  ) Projekta vadītājs: Agnis Bušs, e-pasts: agnis@putnidaba.lv Informācija par žurnālu „Putni dabā”, rakstu arhīvs, jaunākās ziņas utt. atrodami žurnāla interneta lapā: 
Lasīt tālāk

Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) kapacitātes stiprināšana

Projekta norises laiks: 2013. gada 1. maijs–2014. gada 30. aprīlis Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība Finansētājs: Eiropas Sociālais fonds Projekta vadītājs: Viesturs Ķerus, tālr.: 67221580, e-pasts: viesturs@lob.lv Projekta mērķis Stiprināt LOB administrācijas un biedru kapacitāti, lai nodrošinātu LOB līdzdalību ar dabas…
Lasīt tālāk

MARMONI

Projekta norises laiks: 2010. gada oktobris-2015. gada marts Izpildītājs: Baltijas Vides Forums-Latvija Finansētāji: LIFE+ programma u. c. Kontaktpersona LOB: Antra Stīpniece, e-pasts: antra@lob.lv Projekta mērķis Izstrādāt inovatīvu pieeju, lai novērtētu jūras bioloģisko daudzveidību un tās aizsardzības stāvokli, kā arī apzinātu…
Lasīt tālāk

Latvijas ligzdojošo putnu atlants

Latvijas ligzdojošo putnu atlants Projekta norises laiks: 2000.–2008. Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība Finansētāju saraksts Projekta norises vieta: Latvija Projekta vadītājs: Viesturs Ķerus, tālr.: 7221580, e-pasts: viesturs@lob.lv Projekta mērķis ir noskaidrot visu Latvijā ligzdojošo putnu sugu izplatību un novērtēt to stāvokļa…
Lasīt tālāk

Eiropas ligzdojošo putnu atlants

Projekta norises laiks: 2013.–2017. gads Izpildītājs: Eiropas putnu uzskaišu padome (EBCC), Latvijā – Latvijas Ornitoloģijas biedrība Finansētājs: Latvijas vides aizsardzības fonds Atbalsta: Karšu izdevniecība “Jāņa sēta” Projekta norises vieta: Eiropa Projekta vadītājs: Andris Dekants, e-pasts: atlants@lob.lv, LOB tālr.: 67221580 Projekta…
Lasīt tālāk