MARMONI

Projekta norises laiks: 2010. gada oktobris-2015. gada marts

Izpildītājs: Baltijas Vides Forums-Latvija

Finansētāji: LIFE+ programma u. c.

Kontaktpersona LOB: Antra Stīpniece, e-pasts: antra@lob.lv

Projekta mērķis

Izstrādāt inovatīvu pieeju, lai novērtētu jūras bioloģisko daudzveidību un tās aizsardzības stāvokli, kā arī apzinātu cilvēka ietekmes apmērus.

Apraksts

Pēc projekta partnera Latvijas Dabas fonda pasūtījuma LOB veic putnu uzskaites jūrā.