LIFE+ projekts PUTNI ĀDAŽOS “Īpaši aizsargājamu putnu sugu aizsardzības statusa uzlabošana Natura 2000 teritorijā “Ādaži””

Eiropas Savienības LIFE+ programmas atbalstītā projekta ietvaros no 2014. līdz 2017. gadam aizsargājamo ainavu apvidū “Ādaži”, kura lielāko daļu aizņem Ādažu poligons, 1620 ha platībā atjaunos virsājus, mežus un augsto purvu – dzīvesvietas Eiropā retajam rubenim, vakarlēpim, zaļajai vārnai, sila cīrulim, stepes čipstei, purva tilbītei un brūnajai čakstei.

Lasīt vairāk