LOB populārzinātniskā žurnāla “Putni dabā” izdošana

Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Finansētāji un atbalstītāji: Latvijas vides aizsardzības fonds u. c. (sk. http://putnidaba.lv/atbalstitaji/ )

Projekta vadītājs: Agnis Bušs, e-pasts: agnis@putnidaba.lv

Informācija par žurnālu „Putni dabā”, rakstu arhīvs, jaunākās ziņas utt. atrodami žurnāla interneta lapā: http://putnidaba.lv/