Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā Dvietes paliene

Projekta norises laiks: 2010. gada oktobris-2014. gada septembris

Izpildītājs: Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar Ark Nature, Ilūkstes novada domi, Elm Media un Vides Risinājumu institūtu

Finansētāji: Eiropas Komisijas LIFE+ programma, Latvijas Vides aizsardzības fonds

Kontaktpersona LOB: Viesturs Ķerus, tālr.: 67221580, e-pasts: viesturs@lob.lv

Projekta mērķis: atjaunot griezes ligzdošanas biotopus dabas parkā “Dvietes paliene”, uzlabojot šīs sugas aizsardzības stāvokli un sekmējot Putnu direktīvas prasību ieviešanu.

Apraksts

Projekta ietvaros LOB veic griežu uzskaites. Projekta mājas lapa: www.dvietespaliene.lv