Eiropas ligzdojošo putnu atlants

Projekta norises laiks: 2013.–2017. gads

Izpildītājs: Eiropas putnu uzskaišu padome (EBCC), Latvijā – Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Finansētājs: Latvijas vides aizsardzības fonds

Atbalsta: Karšu izdevniecība “Jāņa sēta”

Projekta norises vieta: Eiropa

Projekta vadītājs: Andris Dekants, e-pasts: atlants@lob.lv, LOB tālr.: 67221580

Projekta mērķis: Noskaidrot visu Eiropā ligzdojošo sugu izplatību un novērtēt tās pārmaiņas kopš 20. gs. 80. gadiem.

Projekta ietvaros laikā no 2013. līdz 2017. gadam tiks apsekota visa Latvijas teritorija, reģistrējot ligzdojošo putnu sastopamību 5×5 kvadrātos. Novērojumus aicinām reģistrēt portāla Dabasdati.lv īpaši izveidotā sadaļā http://dabasdati.lv/putnuatlants/.

Katrā no kvadrātiem projekta periodā ir jāatrod pēc iespējas vairāk tur ligzdojošu putnu sugu. Rezultātus apkopojot, tiks iegūtas sugu izplatības kartes, kā arī dati par putnu sugu izmaiņām Latvijā. Pirmais Eiropas ligzdojošo putnu atlants tika izdots 1997. gadā.

 

 

 

 

   

 

One comment

  1. […] Precīzai putnu noteikšanai var izmantot arī pieejamos putnu noteicējus un balsu ierakstus. Ar novērojumu ziņošanas kārtību atlanta sadaļā var iepazīties instrukcijā. Paralēli elektroniskajai ziņošanai, novērojumus varēs iesniegt arī papīra formātā. Vairāk informācijas LOB interneta vietnē. […]

Comments are closed.