7. starptautiskā baltā stārķu uzskaite

Baltā stārķa ligzdas Latvijā tiek uzskaitītas kopš 1934. gada; 2014. gadā notika 7. starptautiskā ligzdu uzskaite. Tajā varēja iesaistīties ikviens Latvijas iedzīvotājs. Uzskaites mērķis ir sekot baltā stārķa ligzdojošās populācijas un ligzdošanas sekmju izmaiņām Latvijā, skaidrot to cēloņus, sekot ligzdu novietojuma un pamatu izmaiņām.

Uzskaites dalībnieki meklēja balto stārķu ligzdas, iezīmēja tās kartē un aizpildīja anketu, reģistrējot ligzdu novietojumu (stabs, koks, ēka u. c.), pamatu (putna vai cilvēka veidots), apdzīvotību, izaugušo mazuļu skaitu, pēc vēlēšanās arī papildu ziņas – par mazuļu vai pieaugušo putnu bojāeju un tās cēloņiem, ligzdas bojāejas iemesliem, stārķu ierašanās un aizlidošanas datumu u. c. Pēc sezonas visi dati tika apkopoti, rezultāti darīti zināmi plašsaziņas līdzekļos, arī žurnālā “Putni dabā”.

Ziņo par baltā stārķa ligzdām portālā Dabasdati.lv/baltiestarki!

Pupolos kimene-1
Foto: Aivars Vilnis

Instrukcija balto stārķu ligzdu un novērojumu ziņošanai: PDF dokuments; MS Word dokuments.

Šķiet, Latvijā nav cilvēka, kas nepazītu balto stārķi Ciconia ciconia – vasarā, braucot pa laukiem, laikam gan nav iespējams nobraukt ne 10 kilometrus, lai neieraudzītu pašus stārķus vai to ligzdas. Tomēr – cik daudz par to zināt? Šis materiāls palīdzēs uzzināt vairāk.

Raksts žurnālā “Putni dabā” 2014/1: M.Janaus, Skaitīsim balto stārķu ligzdas jau 7. reizi.

Brošūra Balto stārķu ligzdu pamatnes – par to, kā uzbūvēt pamatu baltā stārķa ligzdai.

10. jūlija Balto stārķu ligzdu uzskaites izbraukuma preses konference un tajā runātais, t. sk. tā brīža aktuālie rezultāti un aktīvākie ziņotāji: ŠEIT.

Projekta vadītāja: Māra Janaus, tālr.: 29593800, e-pasts: ornlab@latnet.lv

Projekta vadītājas asistents: Andris Dekants, e-pasts: baltiestarki@lob.lv

Atbalstītāji: